Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Aantrekkingskracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Aantrekkingskracht

5 minuten leestijd

61/ o//e onduidelijkheid is één feit erg duidelijk. Het Nederlandse kiezerskorps zwalkt. Een vergelijking met het Bijbelse beeld uit judas vers 12 dringt zich op: 'Waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden'. Dat ziet, zegt Matthew Henry, op uitwendige belijdersi'licht en ledig, gemakkelijk naar alle kanten voortgeblazen, zoals de wind mag draaien. Zo zijn de ledige, ongefundeerde belijders een gemakkelijke prooi voor iedere verleider.' Een beeld dat ook past bij kiezers die zich, naar men meent in staat om vrij en ongebonden te bepalen wat goed of kwaad is, slechts laten leiden door materialistische belangen en emoties.

Dankbaarheid

Er zijn redenen tot dankbaarheid! Weliswaar is de stille hoop om als SGP een derde zetel te behalen niet in vervulling gegaan. Anderzijds is ook de bestaande vrees dat kiezers zouden afhaken niet uitgekomen. Een stemmenvi^inst van ongeveer 3000 stemmen valt w^eliswaar in het niet bij de getallen waar andere partijen mee rekenen, maar voor de SGP is dit een moedgevende uitslag. Wat hebben wij in deze tijd nog te verwachten? Ja zeker, de Heere God staat boven alle dingen. Hij kan harten neigen als waterbeken. Maar we moeten ook de kerkelijke, maatschappelijke en politieke omstandigheden onder ogen zien. Dan kan een partij die onverkort vasthoudt aan het Bijbelse beginsel dat God regeert niet op veel aantrekkingskracht rekenen.Vooral niet wanneer die partij belijdt dat de overheid Gods dienares is en daarom gehouden is om zich in wet en regelgeving te richten naar de beide tafels van de Wet der Tien Geboden. Dat valt bij de mens van nature in geen vruchtbare akker. De conclusie die sommigen daaraan verbinden alsof het voeren van campagne weinig zin zou hebben is echter aanwijsbaar onjuist. Wie de moeite neemt om de uitslagen van opeenvolgende verkiezingen te analyseren, zal zien dat in plaatsen waar de kiesvereniging weinig of geen activiteiten ontplooit, het stemmenaantal gestaag terugloopt. Dat geldt overigens ook voor plaatsen waar men het interkerkelijke karakter van de SGP in de bestuurssamenstelling en op kandidatenlijsten onvoldoende tot uiting laat komen.

Boodschap

Het uitdragen van het beginsel vergt blijvende aandacht. Kennis van èn liefde voor het beginsel kan en mag nooit losgemaakt worden van een voortdurende bezinning op de maatschappelijke en politieke vraagstukken waar wij allen mee te maken hebben. Die kennis vanuit de liefde voor het beginsel (het gaat immers om de eer van God in het pu­ blieke leven!) moet overgedragen worden; thuis, op school en op catechisaties. Onlangs hoorde ik een predikant de verzuchting slaken dat zijn catechisanten zo weinig kennis van Gods Woord en van de gereformeerde leer hadden. Opgevoed in een christelijk gezin, opgeleid op reformatorische scholen, catechisatielessen trouw gevolgd en desondanks schromelijke onkunde. Liggen hier niet de oorzaken van de matige aantrekkingskracht van de SGR zelfs binnen de kring van potentiële SGPstemmers; van het zo gemakkelijk kunnen leven temidden van de zonden van land en volk; van de gewenning aan het leven in een maatschappij waarin voor God en Zijn dienst in het publieke domein nog nauwelijks ruimte is? Dat lek kunnen Van der Vlies en Van der Staaij onmogelijk alleen dichten.

Kritiek (1)

Niemand kan zonder (opbouwende) kritiek. Wat dat betreft heeft de SGP niet te klagen over het aantal min of meer meelevende kritische deskundigen. Dat is goed, want ook campagnevoeren is mensenwerk. De opgeworpen vraag (prof.dr.WJ. op 't Hof in het RD van I december 2006) waarom de SGP niet heeft kunnen meeliften met alle 'principiële partijen' zal in de evaluatie niet uit de weg worden gegaan, ondanks mijn gevoel dat de SGP en haar vertegenwoordigers in de Tweede Kamer in deze column geen recht wordt gedaan. Hoe kan een partij als de SP, die om politiek gewin, eerder haar ideologie en nu haar standpunten over koningshuis en NAVO heeft laten vallen, kritiekloos het predicaat'principieel' en 'compromisloos' opgeplakt krijgen om over de 'waardering' van Wilders' PW verder maar te zwijgen. Het doel van Wilders (tegengaan islamisering - volgens de SGP en haar program terecht) kan toch nooit de middelen (streven naar een volstrekt seculiere samenleving) heiligen? Kritiek kan en mag, is zelfs onmisbaar, mits met inachtneming van de begrippen billijkheid en bescheidenheid (Filip.4: 5enPred.7: 16).

Kritiek (2)

In een interview (RD 2-12-2006) suggereerde de heer van Rhee (CU) een kwalijke taakverdeling tussen de SGPfractievoorlichter en -lijsttrekker (een oude beschuldiging die overigens in een bestuurlijk overleg CU - SGP afgehandeld was). Daarnaast zou de SGP in De Banier en tijdens de campagne de CU bij herhaling als links en weinig principieel wegzetten. De SGP als partij neemt daar geen afstand van. Dan is het logisch, volgens de heer van Rhee, dat je als partijen op afstand van elkaar komt te staan. Het oordeel over de eerste bewering laat ik over aan de lezers. Bij de tweede gevolgtrekking vraag ik me af of dit geen krokodillentranen zijn. Het bestuur van de CU heeft ons er eerder van in kennis gesteld dat een te nauwe band met de SGP de aantrekkingskracht van de CU op de kiezer in de weg staat. Sta daar dan voor en probeer de mogelijke rekening (afbreukrisico's) niet bij een ander neer te leggen. Overigens blijft de SGP zich inzetten voor verantwoorde samenwerking.Tot eer van God en tot heil van de naaste.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 december 2006

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Aantrekkingskracht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 december 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken