Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Prioriteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Prioriteit

5 minuten leestijd

Wat heeft prioriteit in ons leven? Wat staat bovenaan in ons leven? Waaraan verlenen wij voorrang boven andere zaken? Waardoor laten we ons ten deze leiden? Beogen we bij mensen in de gunst te komen ofte blijven, of vragen we ons af wat de Heere van ons eist? Het eerste is in de politiek een steeds terugkerende verzoeking die weerstaan dient te worden. Het tweede dient daadwerkelijk richtsnoer te zijn in het politieke handelen.

Verkeerde prioriteit

Soms zijn meerdere zaken belangrijk. Dan is een eerlijke afweging nodig. Daarbij denk ik aan de onderhandelingen die plaatsvinden om tot een regeerakkoord te komen.Wie de berichtgeving volgt kan gelezen hebben welke punten de ChristenUnie zou kunnen binnenhalen.Veertien punten worden daarbij genoemd. Zaken op medisch en ethisch gebied staan daarbij bovenaan. De veertien punten zijn: abortus, euthanasie, stamcelonderzoek, homohuwelijk, winkeltijden, prostitutie, gezinsbeleid, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, vreemdelingenbeleid, hypotheekrenteaftrek, waarden en normen, democratische rechtsorde en tenslotte drugs- en drankmisbruik. Misschien dat de volgorde in de opsomming niet direct een prioriteitsvolgorde is, maar we vinden het toch wel opmerkelijk dat de eerste vier punten abortus, euthanasie, stamcelonderzoek en homohuwelijk zijn en dat een zaak als vreemdelingenbeleid op de I O' plaats staat. Maar wat deed de ChristenUnie op de eerste zittingdag van de nieuwe Tweede Kamer? Zij maakte het vreemdelingenbeleid tot haar eerste prioriteit. Het gaat dan om 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die niet verder moeten worden uitgezet. Wanneer we daarnaast leggen dat er per jaar 33.000 abortussen worden gepleegd, zou het dan niet juister geweest zijn hierover een spoeddebat aan te vragen in plaats van mee te doen met een motie die een algemeen pardon beoogt voor 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers? Is het niet schrijnend wanneer er kinderen gedood worden vanwege een hazenlip? Moet ons dat niet aanklagen? Moet abortus niet de eerste prioriteit hebben?

Zondige prioriteit

Velen in Nederland stellen zondige, onbijbelse prioriteiten. Wanneer het gaat over kinderen zijn velen van mening dat er alleen gezonde, gave kinderen geboren mogen worden. Alles wat aangewend kan worden om de geboorte van gehandicapte kinderen te voorkomen, dient in ieder geval aangeboden te worden en eigenlijk ook gebruikt te wor­ den om dit doel te bereiken. Aan zwangere vrouwen wordt prenatale screening aangeboden.Vrouwen die zo'n screening, zo'n test, ondergaan, willen weten hoe het met de gezondheid van hun ongeboren kind is.Tot voor kort werd alleen aan vrouwen van 36 jaar en ouder zo'n prenatale screening aangeboden of aan vrouwen die vanwege een erfelijke aandoening tot de risicogroep behoren. Met ingang van dit jaar worden alle zwangere vrouwen geïnformeerd over de mogelijkheid van prenatale screening. Een tweede verandering is dat de echo die gemaakt wordt als de zwangerschap twintig weken is gevorderd, als een normale medische handeling wordt beschouwd en standaard wordt aangeboden. Zo'n onderzoek kan heel wat afwijkingen opsporen, van een open ruggetje tot een extra vinger of een hazenlip.Veel vrouwen beseffen niet dat het meedoen aan zo'n test je voor de vraag kan stellen of je al of niet tot abortus wenst over te gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna de helft van de vrouwen na zo'n test geen goedgeïnformeerd en weloverwogen besluit neemt. Dat is op zich al zorgelijk. Nog erger is het dat abortus het gevolg kan zijn van zo'n onderzoek. De Bijbel zegt immers: Gij zult niet doodslaan. Gods Woord dient richtsnoer te zijn bij het denken over zwangerschap, handicaps en het leven.

Bijbelse prioriteit

De gehoorzaamheid aan het gebod van God dient bovenaan te staan. Op medisch en ethisch gebied is er heel veel gaande. Gods geboden worden met voeten getreden. Juist dan dient bewogen gewezen te worden op de noodzaak te handelen naar Gods geboden. Indien artsen zelfs bij het constateren van een hazenlip of klompvoetje bereid blijken te zijn een abortus uit te voeren, wordt hierdoor toch wel aangetoond dat het begrip noodtoestand wel erg is opgerekt en uitgehold. Onderzoek heeft uitgewezen dat hetAMC in Amsterdam tweemaal een abortus vanwege een hazenlip heeft uitgevoerd. Onder het begrip noodtoestand blijkt te vallen: niet genoeg geld, geen energie, de gedachte dat het gezin al compleet is en het risico op een handicap. In de krant las ik dat ongeveer 16% tot abortus overging vanwege een verwachte handicap. Is het niet aangrijpend? Zou dit niet een hogere prioriteit dienen te hebben dan het vreemdelingenbeleid? Er wordt verwacht dat het aantal abortussen vanwege kleine afwijkingen zal toenemen nu de 20 wekenecho aan iedere zwangere vrouw wordt aangeboden. Onverkort dienen christelijke politici te laten horen: "Gij zult niet doodslaan".

Als SGP past ons geen hooghartige houding ten opzichte van anderen. Maar er dient wel beslist en duidelijk gesproken te worden over de waarde van het leven. Het klinke ook in 2007 door: "Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen." Er zij gebed voor land en volk, regering en vorstenhuis. Bij dit alles dienen we ook te bedenken wat wij onze kinderen voorhouden en voorleven. Er moet immers een wonder gebeuren met een mens zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Ook in het jaar 2007 wil de Heere daarom gebeden zijn. Ook in 2007 zal het welbehagen des HEEREN gelukkiglijk voortgaan.

ds.A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 januari 2007

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Prioriteit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 januari 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken