Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · 'We hebben goud in handen!'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · 'We hebben goud in handen!'

8 minuten leestijd

In het Katwijkse gemeentehuis, waar de oud- en nieuwbouw net zo mooi in elkaar overloopt als bij het Tweede Kamergebouw, spreek ik metWim van Duijn (42), wethouder namens de SGP. Hoewel al snel het voltallige bibliotheekbestuur van de Zuid-Hollandse visserspiaats op de gang staat te trappelen om de wethouder te spreken, neemt hij alle tijd voor ons gesprek. Een gesprek met een bevlogen SGP-er.

Katwijks bloed

Van Duijn is een volbloed 'Katteker'. De stamboom leert dat de familie Van Duijn in 1544 reeds in Katwijk woonachtig was. Het ambt van loco-burgemeester was deze familie toen al niet vreemd. Een van de voorvaders was substituut-schout van 'Valckenburg en de Catwijcken'.Tevens was hij gemachtigd om te tekenen voor de abdij van Rijnsburg. Zou dit de reden zijn dat de fusie (I januari 2006) van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zo goed verlopen is?

Van Duijn groeide op in een CHU-nest, maar de felle abortusdebatten die aan het eind van de jaren '70 en begin jaren '80 gevoerd werden, maakten dat de jonge Van Duijn uiteindelijk lid werd van de SGR Hij kon zich goed vinden in de principiële en bijbelse lijn die de SGP volgde en nog volgt. Zijn politieke loopbaan begint in 1993 als hij gepolst wordt om raadslid te worden. In 1994 komt hij in de raad en in 2002 volgt het wethouderschap in de toenmalige gemeente Katwijk. Na de fusie heeft hij nagenoeg dezelfde portefeuille behouden, die bestaat uit Onderwijs, Zorg, Wijkwerk en Kunst & Cultuur, Welzijn en Volksgezondheid.

Zorg voor de naaste

'Zorg voor de naaste' staat in het leven van Van Duijn centraal. Enerzijds onder de gemeentevlag van Katwijk, anderzijds met de esculaap op zijn jas.Wekelijks werkt hij namelijk nog negen uur als verpleeghuisarts om zijn registratie en ervaring te behouden. Omdat deze uren soms ook in het weekend gedraaid moeten worden, is een werkweek van zestig uur eerder regel dan uitzondering. Zelf vindt hij het zeer verrijkend om naast de zorg op afstand als wethouder, ook concrete zorg 'aan het bed' te bieden als arts.'Bij een christelijke partij moet in alle dossiers zorg voor de naaste de rode draad zijn. Dat is de bijbelse lijn.'

Dat het bestuurlijke Van Duijn wel ligt, blijkt uit het feit dat hij ook lid van de Raad van Advies van het Hoofdbestuur van de SGP is, een adviesraad die gemiddeld twee keer per jaar bijeen komt. Ook is hij adviseur van de statenfractie in Zuid-Holland.'Als wethouder heb je ook met de provincie te maken, daarom is het zeer nuttig'.Voor de komende Statenverkiezingen van D.V. 7 maart 2007 is Van Duijn ook kandidaat.Aangezien hij niet in de top vijf staat, zal hij zich niet actief met de campagne bezighouden.

Besturen vanuit de feiten

Van Duijn is een doorgewinterde bestuurder, die graag bestuurt vanuit de feiten. Eenendertig gemeenten hebben de veiligheidsregio Hollands-Midden opgezet.Van Duijn is als voorzitter de eerstverantwoordelijke voor de zogenaamde witte kolom, samengebundeld in de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Hieronder vallen de GGD Zuid-Holland Noord, GGD Midden-Holland, de Regionale Ambulance Dienst en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

Als voorzitter heeft hij kunnen sturen op verschillende campagnes van de GGD op het gebied van seksualiteit en SOA. Hij heeft aandacht gevraagd voor trouw in de relatie (geen gemeenschap voor het huwelijk). De GGD heeft hier in bepaalde gemeenten rekening mee gehouden.'In zo'n functie moet je primair vanuit de feiten besturen, niet alleen vanuit je ideologie. Het is helaas een feit dat wisselende seksuele contacten onder jongeren een feit is. Daar kun je bestuurlijk niet blind voor zijn. Maar je kunt en mag je overtuiging echter wel duidelijk aangeven: dat wordt gewaardeerd', aldus Van Duijn.

Sturen aan de voorkant

Een ander begrip dat Van Duijn vaak huldigt is het'sturen aan de voorkant'. Dit komt helder tot uiting in zijn functioneren als wethouder Cultuur. Een niet alledaagse portefeuille voor een SGPwethouder. Zijn liefde voor kunst is terug te zien in zijn werkkamer: verschillende schilderijen, Katwijkse strandgezichten van Willy Sluiters, een beroemde schilder van de Haagse School, sieren de wanden.'Mijn voorganger had een goede smaak', lacht hij.'Ik heb heel bewust het cultuurbeleid naar me toegetrokken. Omdat ik aan de voorkant van het beleid zit, heb ik de meeste sturingskansen'. Cultuur is een vorm van communicatie. Dit betekent dat hier ook heldere regels voor dienen te gelden. Zo is een belangrijke grens die Van Duijn getrokken heeft dat doelbewust aanstootgevende en kwetsende kunst niet kan.'Zo is er bijvoorbeeld geen financiële ruimte voor stand up comedians, die er om bekend staan anderen te willen shockeren'.

Van Duijn ziet het als een uitdaging om ook de eigen achterban meer bij kunst te betrekken. Hij verduidelijkt dit met een voorbeeld: 'In Katwijk wordt aan lagere scholen een zogenaamd kunstmenu aangeboden. Elk schooljaar komen leerlingen in contact met een bepaalde vorm van cultuur Onze scholen deden hier niet aan mee. Ik heb ze echter uitgedaagd om dit wel te doen. Als je meedoet, kun je ook sturen. Er zijn enkele voorbehouden ingebouwd. In de eerste plaats dient de kunstuiting passend te zijn bij de identiteit van Katwijk.Ten tweede zit er in het bestuur van de cultuurwerkgroep nu ook iemand namens onze scholen.Tenslotte kun je op school een terugkoppeling verzorgen.

Wat hebben we gezien? Wat vinden we ervan? '.

Schoon, heel en veilig

Zijn zorg voor de samenleving kan hij ook kwijt in het onderdeel Wijl< werk van zijn portefeuille. Nu de gemeente na de fusie groter is geworden (61.000 inwoners, JvT), zijn er wijkregisseurs ingesteld. Deze zijn mede verantwoordelijk voor de openbare ruimte.'Het gaat niet alleen om grijs, de bebouwing, en groen, de natuur, maar ook om rood, de sociale cohesie. De inbreng van burgers is van groot belang.We proberen burgers te motiveren en te belonen. Iedereen heeft immers zijn eigen verantwoordelijkheid.'

Politicus van het jaar

Dat het optreden van deze wethouder niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit het feit dat Van Duijn tot politicus van het jaar is verkozen. De jury vond hem 'aanwezig in de gemeenschap, laagdrempelig en burgers motiverend'. Deze karakteristiek kenmerkt Van Duijn's optreden. Hij kan moeilijk stil zitten en dingen laten gebeuren, maar wil juist iedereen erbij betrekken, mee laten doen. In het bijzonder de mensen uit de eigen achterban. Dit levert uiteraard ook wel eens teleurstelling op.

Zo hadden twee jeugdwerkorganisaties van christelijke signatuur een jeugdwerker nodig.Als wethouder heeft Van Duijn geregeld dat er samengewerkt wordt met de algemene koepelorganisatie. Op die manier kon deze organisatie de jeugdwerker op de loonlijst hebben, terwijl de organisaties werkinhoudelijk een vinger in de pap konden hebben. Hij had al een plaats in het bestuur van deze koepelorganisatie voor hen bedongen. Maar de jeugdwerkorganisaties zelfwaren hier op tegen. Op deze manier meenden ze verantwoordelijk te zijn voor het beleid van de koepel. Van Duijn ziet het anders: 'op deze wijze kun je juist bijsturen'.

Verkiezingswinst

Dat dit beleid gewaardeerd werd door de Katwijkse bevolking, blijkt wel uit de grote overwinning die de SGP boekte bij de herindelingsverkiezingen in november 2005. Op basis van de uitslag die in Katwijk geboekt werd bij de vorige verkiezingen, werd voorzichtig gehoopt op drie zetels. Het werden er Vijf Mede doordat Van Duijn als de eni-

ge Katwijkse wethouderskandidaat (de anderen kwamen uit de andere gemeenten, JvT) werd gepresenteerd, stemden er ook CDA-ers en CU-ers op de lijsttrekker van de SGP. Zelfs een oom van Van Duijn die overtuigd PvdAstemmer is, liet zich tegenover zijn neefje ontvallen dat hij deze keer op de staatkundig gereformeerden gestemd had...

De SGP is een bekende partij in Katwijk. Een partij die midden in de samenleving staat. Ze kiest een heldere lijn, ook in SGP-interne kwesties, maar blijft altijd loyaal aan de landelijke partij. Het eigen gezicht wordt door de bevolking erg gewaardeerd.Van Duijn: 'we kweken wel goodwill, maar geen irritatie'. Ook in de raad en het college, dat verder bestaat uit twee wethouders van het CDA en een van Gemeentebelangen, wordt plezierig met de andere partijen samengewerkt.Van Duijn verduidelijkt dit opnieuw met een voorbeeld: 'lk heb de eerste tekst voor het collegebeleidsplan opgesteld. Daarin heb ik aangegeven dat burgers in Katwijk gekenmerkt worden door hun goede gemeenschapszin, deels vanuit hun christelijke identiteit, deels vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Deze tekst is bijna letterlijk overgenomen in de definitieve versie'.

Goud in handen.

Van Duijn kijkt mijmerend naar buiten. 'In eigen kring zijn we veel banger om kwaad te doen en veel minder bang om het goede na te laten. Ik noem dit de zonde van nalatigheid. Christenen dienen het zout der aarde te zijn. Niet alleen bederfwerend, maar ook smaakmakend! Ga de samenleving in.We hebben goud in handen: Gods Woord en Zijn heilzame geboden'. Als voorbeeld haalt Van Duijn graag de middeleeuwse kloosters aan. Het waren centra van wetenschap, onderwijs en zorg. Zo moeten wij ook handelen uit het geloof, met een hart voor de naaste.

'Het Evangelie is een kracht Gods tot zaligheid.Vanuit deze kracht mogen én moeten we, in afhankelijkheid van God, de samenleving in. Niet omdat wij beter zijn, maar omdat we mogen weten dat er in Christus vergeving van zonden mogelijk is. Dit heeft ook partij-intern gevolgen.'We moeten meer een debatcultuur opbouwen. Debat leidt tot gesprek. We moeten ons niet richten op verdeeldheid, maar juist op wat ons bindt, geïnspireerd op Gods Woord.Tevens moeten we het aandurven om in heldere bewoordingen onze boodschap uit te dragen, de vertaalslag makend naar deze tijd. Echt, we hebben goud in handen.'

Just van Toor Voorlichter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · 'We hebben goud in handen!'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken