Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren · Minister van Veiliglieid?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jongeren · Minister van Veiliglieid?

5 minuten leestijd

Sinds de brand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschedé en de moord ofi Fortuyn is het debat over veiligheid in Nederland opgelaaid. Vanaf toen zagen velen in dat het Nederlandse veiligheidssysteem tekortkomingen kende, zoals onvoldoende capaciteit van de politie en het ontbreken van rampenplannen. Daarom hebben de kabinetten-Balkenende veel maatregelen genomen om de veiligheidsproblemen op te lossen.

Er is meer 'blauw op straat' gekomen en er is scherpere regelgeving ontwikkeld. Daarnaast speelt er op dit moment een discussie over het oprichten van een ministerie van Veiligheid. Door een helderdere structuur en gebundelde verantwoordelijkheden binnen één ministerie te plaatsen, zou de veiligheid nog verder verbeterd kunnen worden. In dit artikel wordt de visie van de SGPjongeren op deze discussie weergegeven.

Veiligheid raakt alle terreinen van de samenleving. Kort gezegd betekent veiligheid de 'bescherming tegen risico's die mensen in hun bestaan of functioneren bedreigen'. Deze veiligheid kunnen we opdelen in sociale en fysieke veiligheid, en in interne en externe veiligheid. Onder sociale veiligheid valt de bescherming tegen criminaliteit, overlast en terrorisme. Onder fysieke veiligheid valt de bescherming tegen rampen en andere incidenten die het leven of gezondheid aantasten. Bij interne veiligheid gaat het om de veiligheid binnen Nederland, externe veiligheid wordt gedefinieerd als veiligheid in internationaal opzicht. Deze Indeling impliceert dan ook dat de overheid taken heeft op het gebied van preventie, hulpverlening en repressie.

Huidige organisatie

In de huidige organisatie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vooral bestuurlijke taken. Hieronder valt de aansturing van de politie, de brandweer en de inlichtingendiensten. Ook verzorgt dit ministerie de coördinatie tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten. Het ministerie van Justitie is belast met taken als rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding, vreemdelingenen integratiebeleid, terrorismebeleid, jeugdbeleid en wetgeving. Daarnaast valt het Openbaar Ministerie onder het ministerie van Justitie.

Onderzoekscommissie Brinkman

Tijdens de afgelopen kabinetten-Balkenende heeft de commissie Brinkman zich over het veiligheidsvraagstuk gebogen. Deze commissie concludeerde uit dit onderzoek dat het huidige stelsel: • relatief duur is; • niet slagvaardig genoeg is om de nieuwe nationale bedreigingen het hoofd te kunnen bieden; • onvoldoende geïntegreerd is omdateen eenduidige leiding door de verschillende ministeries ontbreekt; • daardoor verschillende betrokkendiensten onvoldoende zijn geoefend en op elkaar afgestemd; • de informatiehuishouding niet oporde is.

De commissie Brinkman ziet een nieuw ministerie van Veiligheid, Bestuur en Recht als oplossing voor deze problemen. Ze wil dan de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken opheffen en de diverse directies en diensten herverdelen over het nieuwe ministerie en de overige departementen. Hiervoor heeft de commissie de volgende argumenten:

• De politie en het Openbaar Ministerie kunnen krachtiger optreden. • Coördinatie bij terrorismebestrijdingen rampen wordt eenvoudiger • Veiligheidsdiensten hoeven nog maarbij één minister verantwoording af te leggen. • De bureaucratische overlap vermindert, waardoor er effectiever en efficiënter gewerkt wordt.

Bezwaren

Op het gebied van criminaliteit- en terrorismebestrijding zijn de genoemde redenen en oplossingen inderdaad voordelig. Echter, daarmee hebben we nog maar één deel van de veiligheid te pakken. Daarom zien de SGP-jongeren nog diverse bezwaren tegen deze herverdeling.

In de eerste plaats lopen op uitvoeringsniveau de veiligheidstaken voor wat betreft inhoud, expertise en organisatie uiteen.Vrijwel elk ministerie heeft met enige vorm van veiligheid te doen. Neem als voorbeeld de veiligheid op scholen. Als daar een aparte minister voor komt, wordt het systeem nog onoverzichtelijker. De fysieke veiligheid op scholen wordt dan de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid, terwijl het overige beleid wordt gemaaktop het ministerie van Onderwijs.Hier meldt de commissie niets over

Daarnaast hebben de directies en diensten op het ministerie van Justitie een ander soort taken dan die van het ministerie van Binnenlandse Zaken omdat dit ministerie veel meer bestuurlijk uitvoerende taken heeft.Als het onderdeel veiligheidsdiensten bij Binnenlandse Zaken weggehaald wordt, dan is de samenhang tussen de politie en andere managementtaken weg. Hierdoor wordt het systeem onoverzichtelijker voor lagere overheden.

In de derde plaats vinden we het niet wenselijk dat er dan één 'superministerie' komt. Men zal dan meer staatssecretarissen moeten aanstellen om de bestuurlijke werkdruk aan te kunnen. Om te voorkomen dat het ministerie onbestuurbaar wordt, wil de commissie Brinkman integratie en jeugdzorg uit het ministerie halen, terwijl deze zaken ook heel belangrijk zijn voor een veilig en gezond Nederland. Het lijkt ons daarom niet verstandig om Algemene Zaken te belasten met specifieke bestuurlijke taken, zoals nu wel het plan is.

Ten slotte vragen wij ons af of de in het begin genoemde problemen zijn opgelost met een departementale herverdeling naar één ministerie van Veiligheid, Bestuur en Recht. Optreden in geval van een ramp vraagt om een perfecte samenwerking tussen het openbaar bestuur op alle niveaus. Het lijkt erop alsof men een uitzondering zoals een ramp of een aanslag gaat nemen als leidend principe.

Aanbevelingen

Het belangrijkste op het gebied van veiligheid is dat het gaat om burgers. De SGP-jongeren zijn bang dat men dit belang in deze discussie uit het oog verliest, doordat men zich sterk richt op de topstructuur van de organisatie.Veiligheid kan niet alleen vanuit'Den Haag' gerealiseerd worden. Het lijkt ons verstandiger om de genoemde problemen eens echt aan te pakken. Breng de politie dichter bij de burger, zorg voor meer (politie)personeel, realiseer goede informatiesystemen en verbeter de scholing van het personeel. Problemen die nu spelen vloeien volgens ons vooral voort vanuit de tekorten in genoemde punten.Vervolg op pagina 17

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

Jongeren · Minister van Veiliglieid?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken