Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Gelderse Staten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Gelderse Staten

5 minuten leestijd

De provincie is de bestuurslaag die veel directe invloed heeft op het platteland. Met de overdracht van een groot aantal bevoegdheden via de Wet investering landelijk gebied (Wilg) wordt deze rol nog verder versterkt. Reconstructieplannen, Streekplan, Nationaal landschap, Natura 2000 gebieden, enzovoort. In dit artikel schetsen we in het kort v^at we vanuit Provinciale Staten van Gelderland doen voor het platteland.

Reconstructieplannen

Grote delen van Gelderland vallen binnen de zogenoemde reconstructiegebieden. De grote dierziekterampen en de milieuoverlast vanuit de intensieve veehouderij deden het besef groeien dat een grootschalige herinrichting van de concentratiegebieden noodzakelijk was. In Gelderland kennen v^e de reconstructiegebieden Gelderse vallei/ Utrecht oost (dat deels in de provincie Utrecht ligt), Veluwe en Achterhoek. Per reconstructiegebied is een gebiedsplatform opgericht dat voor het eigen gebied een reconstructieplan heeft opgesteld. De reconstructie gaat nu over van de fase van de planvorming naar de uitvoering.

Streekplan

De reconstructieplannen vaaren een belangrijke opmaat naar het nieuv^e streekplan, dat in juni 2005 is vastgesteld.Veel zaken uit de reconstructieplannen zijn één op één overgenomen in het streekplan.

Voor het landelijk gebied hebben we in het streekplan aandacht gevraagd (en gekregen) voor zaken als leefbaarheid kleine kernen, functieverandering van landbouvy naar wonen of werken en de positie van grondgebonden landbouw op diverse plaatsen in de provincie.

Nationaal landschap

Gelderland is een provincie met veel waardevolle (cultuur)landschappen. Momenteel liggen er voorstellen om flinke delen van de Achterhoek en de Betuwe en vrijwel de gehele Veluwe als nationaal landschap aan te wijzen. De argumenten zijn dat in die gebieden extra subsidiemogelijkheden zijn of komen voor versterking van natuur en landschap. De andere kant van de medaille is dat de ontwikkeling van bedrijvigheid, infrastructuur e.d. op het tweede plan komt te staan.

Sommige gebieden zijn zo fraai en bijzonder dat er veel voor te zeggen is deze een beschermde status te geven. Maar de beperkingen die een dergelijke status met zich meebrengt, moeten dan wel gecompenseerd kunnen worden. De paar miljoen landschapssubsidie die beschikbaar is, is ten enenmale onvoldoende.Wij zullen bij de behandeling van dit onderwerp pleiten voor beperkte gebieden, waarvoor dan voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn.

Natura 2000 gebieden

In het kader van de Europese habitatrichtlijn moet Nederland gebieden aanwijzen als zogenoemd habitatrichtlijngebied. Die aanwijzing is inmiddels door de rijksoverheid uitgevoerd.Vervolgens moeten per gebied de natuurdoelstellingen geformuleerd worden. Ook daarmee is de rijksoverheid intussen een heel eind gevorderd.Tot slot moeten de provincies per gebied een zogenoemd Natura2000beheerplan maken.We maken ons grote zorgen over de effecten van deze ontwikkeling. De Europese richtlijnen staan bekend om hun rigide werking. Het zijn sectorale richtlijnen, die geheel vanuit één belang geschreven worden. Zodra je die richtlijnen gebiedsgericht gaat toepassen, ontstaan de dilemma's. Nu kunnen we proberen de dilemma's pragmatisch op te lossen en via allerlei soorten van compromissen werkbaar te maken. Praktijk is dat bij een vergunningsprocedure altijd wel iemand een bezwaar indient bij de Raad van State. En die kan alleen maar toetsen aan de richtlijn, zoals die in de wet is opgenomen. Gevolg: alles zit weer op slot. (De richtlijn luchtkwaliteit is wat dat betreft een baken in zee.)

We hebben in de statencommissie reeds herhaalde malen gewezen op dit gevaar. De inspraakreactie van de provincie Gelderland bij het vaststellen van de doelen door het Rijk heeft hier ook al aandacht voor gevraagd. Bij het be­ oordelen van de beheerplannen van de provincie zullen we opnieuw kritisch naar de effecten kijken, en zo nodig proberen bij te sturen.

Wet Investering Landelijk Gebied (WILG)

De Wet Investering landelijk gebied betekent een forse toename van de verantwoordelijkheid van de provincie voor het platteland. Met de WILG krijgt de provincie Gelderland ongeveer 100 miljoen euro per jaar om in het landelijk gebied te investeren. Na 6 jaar moet de provincie verantwoording afleggen over de realisatie van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Bij de behandeling van het statenvoorstel waarbij de werkwijze en de programmering aan de orde waren, hebben we als SGP-fractie vooral vragen gesteld over de organisatie en communicatie. De invoering van de WILG is een megaoperatie. Om een idee te geven: alleen in Gelderland worden voor de uitvoering van deze wet al ongeveer 80 fte's van de Dienst Landelijk Gebied ingeschakeld, naast de tientallen provinciale ambtenaren. De provincies zijn doorgaans goed in massacommunicatie, maar communicatie "aan de keukentafel" is iets wat hen vreemd is. Bij het realiseren van projecten in het landelijk gebied is nu juist die zeer lokale, bijna persoonlijke communicatie de sleutel tot een succesvolle uitvoering.

Rentmeesterschap

Bij al het werk dat we zo mogen doen, moeten we beseffen dat we bezig zijn met de schepping. Daarover zijn we als rentmeesters gesteld; we moeten de aarde bouwen en bewaren. Juist bij de invulling van het landelijk gebied komen we het spanningsveld tussen bouwen (het economisch benutten) en bewaren (beschermen van natuur en landschap) dagelijks tegen. Beide moeten een plekje krijgen, voor beide moet aandacht zijn.

Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de volgende statenperiode heeft als motto "Verantwoord verder". In het begrip rentmeester ligt het besef dat we verantwoording moeten afleggen over onze daden.We beheren het eigendom van een Ander.Tegelijkertijd moeten we ook vooruitzien, plannen maken.We moeten ook verderVerder binnen de kaders van Gods Woord.

Ing. B. van de Weerd Statenlid SGP Gelderland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

Uit de Gelderse Staten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken