Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Utrecht: stemmen voor ruimte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Utrecht: stemmen voor ruimte

5 minuten leestijd

Nog een paar weken en het is zover: verkiezingen voor de Provinciale Staten. Meermalen hoorden we in de afgelopen weken de opmerking "je hoort er eigenlijk niets over, hè? ". Hieruit blijkt weer dat de gemiddelde bekendheid voor het werk dat de provincie doet minimaal is. Voor het Utrechtse provinciale campagneteam maakt dat de uitdaging echter alleen maar groter.

Burger

Het is steeds weer een terugkerend geluid van de burger op de straat: de provincie doet er niet toe.Tenminste, voor die burgers niet. En we moeten inderdaad toegeven dat het werk dat de provincie doet de burger over het algemeen niet rechtstreeks raakt. Meestal is hij meer betrokken bij de gemeentelijke politiek. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verbouw van het gemeentehuis of het aanleggen van een parkeerterrein. Maar wat de provincie doet, is over het algemeen een stuk abstracter en staat verder weg.

Taken

Ondanks dat de provincie vaak een onzichtbare rol heeft, zijn veel taken die bij de provincie liggen toch belangrijk voor de burger En dus heeft de SGP in de provincie ook een belangrijke rol. Daaruit volgt dat de SGP in Utrecht ook de verantwoordelijkheid heeft om zo goed mogelijk campagne te voeren. Als we zien waar de SGP in Utrecht de laatste vier jaar een bijdrage aan heeft mogen leveren, is dat een lange lijst. Zaken die vaak de burgers direct raken. Hier volgen enkele voorbeelden.

• Woningbouw in (l< leine) kernen. De SGP heeft de afgelopen vier jaar actief meegedacht in het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. Een belangrijke stap werd voor (kleine) kernen in Utrecht gemaakt: samen met het CDA en de VVD is met name met het oog op starters succesvol gepleit voor verruiming van de mogelijkheden in (kleine) kernen. Ook de nieuwe woningbouwontwikkelingen in het Groene Hart worden door de SGP nauwlettend gevolgd.

• Draagvlak voor herindeling van gemeenten. Dit is een belangrijk punt voor de SGP Reden dat de SGP zich verzette tegen de herindeling van de Heuvelruggemeenten. Ook speelde de SGP een rol in het onderzoek naar de gedwongen herindeling van Maartensdijk en De Bilt.Tegenhouden van de herindelingen kon de SGP niet, wel is succesvol gepleit voor aanscherping van de spelregels voor toekomstige herindelingen waarbij draagvlak vanuit de burgers belangrijk is. Ook bij de komende herindeling in Noord-West Utrecht houdt de SGP de vinger aan de pols.

• Luchtkwaliteit is een belangrijk punt voor de SGRAan de ene kant is luchtvervuiling slecht voor de gezondheid, aan de andere kant beperkt het de mogelijkheden voor woningbouw of de uitbreiding van spitsstroken. Zo werd succesvol gepleit voor onderzoek en verdere samenwerking tussen de provincie en gemeenten.

• Hart voor de landbouw. De landbouw heeft bij de SGP altijd een warm plekje. In de afgelopen vier jaar is de reconstructie van de Gelderse Vallei door de SGP-statenfractie Utrecht van harte ondersteund. Daarnaast werd samen met andere partijen een algemeen scheurverbod in hetVeenweidegebied bepleit. Een

perspectief op de vitaliteit van het platteland is ook blijvend aandachtspunt voor de SGP, zeker ook in het Groene Hart. Hierbij is ook ingezet op agrarisch natuurbeheer of kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld zorg en houtbewerking.

• Pleidooi voor waarden en norn: ien. De SGP wees in het politiek debat herhaaldelijk op de essentiële randvoorwaarden voor bestuurlijk handelen: bijbelse waarden en normen. Een debat kwam helaas niet op gang. In het debat over cultuur stond de SGP alleen; subsidiëring van Godslasterlijke theaterstukken kan echter onmogelijk door de SGP worden gesteund.

• Eerlijk luisteren naar de burger. Het luisteren naar de burger is een belangrijk item voor de SGP. Dit geldt bijvoorbeeld bij het maken van plannen voor de polder Groot Mijdrecht Noord. Als er dingen gebeuren waar de burgers geen of weinig inspraak in hebben, vindt de SGP dat zorgelijk. Eerlijke keuzen maken, betekent ook eerlijk luisteren naar de burger.

• Houden wat we hebben. Het behouden van cultuurhistorische monumenten zoals kerken en archieven heeft de blijvende aandacht van de SGP Zo heeft de SGP zich recent ingezet om het nijpende financiële tekort bij de restauratie van de kerk inWilnis onder de aandacht bij de provincie te brengen.

Motto

Met dit werk hoopt de SGP in de komende periode verder te gaan. Zoals u in de vorige Banier hebt kunnen lezen, voert de SGP in de provincie Utrecht campagne met het motto 'Ruimte om te leven'. Hiermee pleiten we aan de ene kant voor ruimte om te wonen, werken en recreëren, maar aan de andere kant voor ruimte voor de normen en waarden uit de Bijbel.Want die (eeuwige) ruimte heeft het welzijn van de burger op het oog. Daarom: stem SGP! En stimuleer ook anderen om op de SGP te stemmen!

Info

De SGP organiseert een zestal regionale campagneavonden waar de top van de lijst aanwezig zal zijn om met u in debat te gaan. Meer informatie over deze avonden is te vinden op www. sgputrecht.nl. Ook zijn de daar de verkiezingsfolder en het verkiezingsmagazine te downloaden.

dr R. Bisschop, lijsttrekker J.M. van Eckeveld, fractiemedewerker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

Utrecht: stemmen voor ruimte

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken