Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Gewonnen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Gewonnen

5 minuten leestijd

Naar het oordeel van diverse ar)alister) heeft de Christenilnie de kabinetsonderhandelingen gewonnen. Meer dan de andere twee partijen heeft de heer Rouvoet zijn stempel weten te zetten op het eindresultaat. Dat verdient uiteraard een groot compliment. Wij feliciteren hem en zijn partij daar mee. Met ingehouden adem hebben wij (ja, wie eigenlijk niet? ) het proces gevolgd. Naar verwachting zo ongeveer op de dag dat dit nummer van ons partijorgaan bij de lezers op de mat valt, zal het nieuwe kabinet bij Hare Majesteit op het bordes staan. Een, zeg eens een jaar geleden nog volstrekt onverwachte situatie. Minister Rouvoet, minister Van Middelkoop en staatssecretaris Huizinga- Heringa en uiteraard ook alle anderen, staan voor een hele uitdaging, die tegelijk een zware verantwoordelijkheid inhoudt. Wij wensen en bidden de aantredende bewindslieden van harte de zegen en wijsheid van God toe.

Vanzelfsprekend hebben wij het regeerakkoord nauwkeurig gelezen. Daarin staan diverse voornemens die tot dankbaarheid stemmen. Helaas is over enkele ervan nu al rumoer ontstaan. Dat is op zichzelf niet ongebruikelijk. Hoe vaak kwam in de politiek niet al eerder een akkoord tot stand, waarover deelnemende partijen snel daarna met verschillende interpretaties aan de haal gingen. Zo erg is het nu nog niet, maar het is wel te hopen dat de onderlinge afspraken voldoende hard zullen blijken te zijn. De één vindt de winst van wat over de Wet afbreking zwangerschap is bepaald dat er meer aandacht komt voor de alternatieven, de ander beklemtoont dat aan het recht voor de vrouw op een abortus niet is of wordt getornd.

Het meest valt tot nu toe de discussie over de ambtenaar van de burgerlijke stand op, die nu wel of geen ruimte krijgt voor zijn bezwaar om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht (het "homohuwelijk") te moeten sluiten. Ongetwijfeld zullen er in de loop van de tijd meer kwesties rijzen. Dat althans, is nog zelden anders geweest. Wij zullen het nieuwe kabinet steunen waar dat maar enigszins kan en onder kritiek stellen wanneer dat op principiële gronden onontkoombaar is en dus moet.

Zijn er voor dat laatste nu al aanwijzingen? De verslaglegging in het Nederlands Dagblad van heden van het partijcongres van de PvdA, waarin melding wordt gemaakt van de visie van de heer W. Bos op de passage over de trouwambtenaar, geeft veel te denken en te vrezen.Terecht geeft dit dagblad hierbij het volgende commentaar: "ln de discussie over het homohuwelijk riep Bos de lokale politici op in navolging van Amsterdam een regeling te ontwerpen die nieuwe gewetensbezwaarde ambte­ naren uitsluit. Dat Is niets minder dan een regelrechte morele uitglijder tegenover de coalitiegenoten CDA en ChristenUnie. Bos ging namelijk niet alleen verder dan waartoe de leden hem dwongen, zijn oproep Is ook in strijd met de nadrukkelijke bedoeling van de tekst van het regeerakkoord, dat ook de rechtszekerheid van nieuwe ambtenaren op het oog heeft. Zo begon de nieuwe coalitie ondanks mooie woorden zaterdag toch met een valse start".

Dankbaarheid voor wat de Christen- Unie tot nu toe heeft mogen bereiken, kan de ogen niet doen sluiten voor hun en onze verdere wensen als we letten op de verkiezingsprogramma's en de vereisten van een principiële houding In de christelijke politiek. Natuurlijk dwingt de nieuwe situatie wel tot zorgvuldigheid, bewogenheid en ernst in ons optreden. De Heere schenke Zijn onmisbare leiding en zegen in de nieuwe verhoudingen.

Winnaars

We staan aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Elders in dit nummer wordt daar aandacht voor gevraagd. Het behoeft geen betoog dat we met klem oproepen om uw stem te geven aan onze kandidaten. We hebben juist nü uw steun hard nodig! De omstandigheden waarin onze partij verkeert, dringen daar ook toe. Dat is voldoende bekend. Het was een verrassing dat maar liefst drie van onze statenleden als winnaar uit de bus kwamen toen in hun provincie het beste statenlid werd gekozen. Onze partijvoorzitter, de heer Kolijn in Zeeland (hij werd al eerder als zodanig verkozen); de heer Bogerd in Flevoland en de heer Luteijn in Noord-Brabant. Dat is klasse. Wij zijn niet uit op de toejuiching van mensen, het gaat ons ten diepste om de "gunst van Boven", maar als geleverde kwaliteit en inzet opvallen, doet dat ook goed.Vrienden, van harte gefeliciteerd!

Waarschijnlijk ligt daar ook een aanmoediging in voor twijfelaars om hun stem aan onze SGP-lijsten te geven. Ze weten dan tenminste wat er met hun stem gebeurt.Wat zou het tot dankbaarheid stemmen als onze kandidaten op D.V. 7 maart aanstaande als winnaars uit de stembus mogen komen! Onder beding en gunst van de zegen des Heeren. Laten wij allen onze verantwoordelijkheid en plicht verstaan. Ik roep iedereen, van jong tot oud, daartoe van harte op.

Door verlies de winst

Wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden (Matth. 16: 25). Door verlies tot winst. Daaraan moest ik denken bij het heengaan van de in onze partij bekende ds.J. Baaljens, emerltus-predikant in de Gereformeerde Gemeenten.Voor ons Is elk sterven een les en opwekking om ons leven te leren vinden In Hém Die de dood heeft verslonden tot overwinning, de Heere Jezus Christus. De God aller genade gedenke de nabestaande betrekkingen en omringe hen met Zijn gunst en zegen.

19 februari 2007

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

Kort en bondig · Gewonnen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken