Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vol overtuiging voor Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vol overtuiging voor Zeeland

5 minuten leestijd

Onder dit motto wil de SGP in Zeeland aangeven vanuit welke diepere overtuiging ze politiek wenst te bedrijven. Niet de waan van de dag, maar de hechte grondslag van Schrift en belijdenis vormt de basis. In een tijd van onstabiliteit, van linkse verrechtsing en van rechtse verlinksing, is de SGP al jaren een partij van veiligheid en zekerheid. Rij de SGP weet de kiezer waar hij of zij aan toe isl Ds. G.H. Kersten sprak vanuit deze overtuiging bij de oprichting de volgende woorden: 't Is om Gods heil'ge ordinantiën, In huis en kerk, in school en staat, Ten spijt van s'werelds remonstrantiën, Weer vast te zetten, 't volk ten baat. 't Is om de ord'ningen des Heeren. Waar Woord en schepping van getuigt. In t'volk zoo helder te graveeren.Tot weer dat volk voor God zich buigt.

Start campagne

De Zeeuwse SGP startte de campagne inTerneuzen. De bakermat van onze algemeen voorzitter en terugtredend voorzitter van de SGP-statenfractie, de heer W. Kolijn. Hij stelde dat alleen een slechte verkiezingsuitslag uitsluiting van de SGP buiten het college van Gedeputeerde Staten (GS) kan rechtvaardigen. 'Met de heer van Heukelom is een betrokken en deskundig GS-lid geleverd. Niemand kan ons gebrek aan steun en loyaliteit aan het collegebeleid verwijten'. De heer van Heukelom gaf aan dat de SGP een betrouwbare coalitiepartner is geweest. Dat kan niet van elke fractie gezegd worden.'We hebben laten zien dat met ons goed valt te regeren'.We gingen en gaan vol overtuiging voor Zeeland. Belangrijke aandachtspunten zijn de volgende vijf thema's.

jeugd en Gezin

De SGP zet in op het weerbaar maken van het gezin als 'broedplaats' van waarden en normen voor het leven èn versterking van het gezin als sociaaleconomische eenheid. De SGP wil jongeren graag in Zeeland laten studeren en werken. Het openbaar vervoer moet goed aansluiten en voldoende mogelijkheden bieden voor onze jongeren om er gebruik van te maken. Zelfstandige jongerenhuisvesting (starterswoningen) en aansluiting van werk op opleiding en opleiding op werk zijn de komende jaren speerpunten. Investeringen om werken in de techniek te bevorderen verdienen steun. De SGP steekt in op vooraf-beleid, gericht op het voorkomen van problemen in gezinnen. Preventief jeugdbeleid en actiever optreden tegen 'geweld achter de voordeur' is investeren in de sociale samenhang van Zeeland.

Zorg en Welzijn

Oog voor de ander is allereerst een zaak van het hart, een zaak van iedereen. De overheid moet er voor waken dat de zorgvrager niet vermorzeld wordt tussen het geweld van de zorgaanbieders en verzekeraars. Zorg voor de naaste is niet alleen een opgave voor familieleden, kerken en organisaties, maar ook voor de overheid. Ouderen moeten in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Beleid gericht op het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting, leveren van voldoende medische en ouderenzorg, deelname aan de samenleving van mensen met een functiebeperking, zorg voor verslaafden en voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De SGP wil niemand in de kou laten staan. Het behoud van de Zeeuwse ziekenhuizen met haar satellietvestigingen. Steun aan gemeenten die een 'nuloptie' voor coffeeshops willen hanteren. Mantelzorgers, vrijwilligers en het meewerken aan realisatie van kleinschalige complexen voor wonen, zorg en welzijn zijn speerpunten.

Economie en Mobiliteit

De Zeeuwse havens vervullen een belangrijke functie voor economie en werkgelegenheid. De ligging aan diep vaarwater biedt kansen voor aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Containerontwikkelingen binnen de haven moeten in samenhang beoordeeld worden. Harde voorwaarde is dat flankerende maatregelen nodig zijn om de leefbaarheid in het achterland in stand te houden. Mobiliteit hangt hiermee nauw samen. Goede autobereikbaarheid is in het landelijk gebied noodzakelijk. Meer transport over water is mogelijk om overlast over spoor en weg te voorkomen. Uitbreiding of nieuwe vestiging van MKB-bedrijven (midden en kleinbedrijf) op lokaal niveau moet mogelijk blijven. Het uitvoeringsprogramma 'Pieken in de Delta' en de nieuwe NV Economische Impuls Zeeland ziet de SGP als aanjagers voor verantwoorde economische groei.

Milieu en Omgeving

Grote milieuvraagstukken, leefomstandigheden en klimaateffecten vragen wereldwijd, maar ook in Zeeland, om een Bijbels verantwoord rentmeesterschap. Doorontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en ontwikkeling van grootschalige windenergie nabij de kust genieten onze steun. Zolang met zogenaamde schone of duurzame energie niet in de totale energiebehoefte kan worden voorzien, acht de SGP Zeeland kernenergie een aanvaardbare oplossing.Veilige bedrijfsvoering en bewerking van restafval is van blijvend belang evenals het stimuleren van grondstof- en energiebesparingen.

Landbouw en Visserij

Het economische belang van de sector land- en tuinbouw is in Zeeland groot. De SGP wil goede landbouwgrond behouden voor agrarisch gebruik. Bij natuurbeheer moet agrarisch- en particulier natuurbeheer voorrang hebben. Verwerving van landbouwgrond voor dit doel geschiedt op vrijwillige basis. Voor vrijkomende agrarische gebouwen moeten ruime nieuwe gebruiksmogelijkheden zijn. De rol van de landbouw bij de energieproductie kan vergroot worden door stimulering van het gebruik van o.a. biodiesel. Alternatieven voor het 'Natuurpakket Westerschelde', voor zover de noodzaak vast staat, verdienen de voorkeur boven 'ontpoldering'. De visserij, in volle breedte, blijft voor Zeeland van bijzonder belang. De schaal- en schelpdiersector in combinatie met de visserij verdient op provinciale schaal nog meer bestuurlijke ondersteuning. Temeer nu blijkt dat de visconsumptiecijfers van de huishoudens een forse groei vertonen. De SGP steunt de stimulering van andere productiemethoden zoals 'zilte gewassen' in de randgebieden dicht bij het water evenals onderzoek naar betere vangstmethoden en innovatieplannen.

F.J.Tollenaar Fractiemedewerker SGP Zeeland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

Vol overtuiging voor Zeeland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken