Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

5 minuten leestijd

Burgerlijke stand

De inkt van het regeerakkoord is nog niet droog, of de vraag doet zich voor in hoeverre de daarin gemaakte afspraken echt hard zijn. Een van de passages waar de SGP met meer dan gemiddelde belangstelling naar heeft gekeken, is die over de ambtenaren van de burgerlijke stand die gev/etensbezwaren hebben tegen het sluiten van wat men noemt het homohuwelijk. De cruciale tekst luidt: "Mochten er in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen."

Weliswaar pint deze tekst het kabinet niet vast op een wettelijke besclierming van gewetensbezwaarde ambtenaren, de bedoeling van deze door de CliristenUnie ingebrachte zinsnede is duidelijk: ambtenaren die moeite hebben met het 'homohuwelijk' moeten niet kunnen worden verplicht om daar tóch aan mee te werken. Op zich niet eens iets bijzonders, want het haakt aan bij de in 1999 door toenmalig staatssecretaris Cohen gedane toezegging dat er voor ambtenaren met gewetensbezwaren een beschermende regeling moet komen. Maar dat het nu opnieuw zwart op wit staat en dat ook de PvdA zich eraan gebonden heeft, is natuurlijk mooi.

Provocatie

Zoals gezegd: nog maar amper is het regeerakkoord getekend, of de hardheid van dit deel van het regeerakkoord wordt al op de proef gesteld. Het COC, de belangenorganisatie van homoseksuelen, en nota bene ook burgemeester Cohen van Amsterdam, hebben laten weten geen enkele ruimte te willen bieden voor gewetensbezwaarde ambtenaren. Sterker nog, het COC is zelfs een heksenjacht begonnen op ambtenaren die vanuit hun geweten moeite hebben met het'homohuwelijk'. En inmiddels wapenen zich overal in het land partijen als D66, de PvdA, Groenlinks en de VVD om de kersverse Haagse afspraken aan de gemeentelijke laars te lappen. Dit zijn regelrechte provocaties aan het adres van het nieuwe kabinet!

Voor de SGP is dit gegeven dan ook reden om bij het debat over de regeringsverklaring direct opheldering te vragen aan het nieuwe kabinet. Kan de gedane toezegging gestand worden gedaan, of is het slechts een voornemen waar verder geen gevolgen aan worden verbonden of kunnen worden verbonden? Wat de SGP betreft moet het kabinet-Balkenende-Bos-Rouvoet hier snel werk van maken. Het is toch van de gekke dat zowel bestaande als toekomstige ambte­ naren van de burgerlijke stand die (in lijn met wat eeuwenlang door iedereen normaal werd gevonden!) het huwelijk beschouwen als een verbintenis tussen een man en een vrouw, niet meer gewoon hun werk kunnen doen of in de toekomst eerst een soort loyaliteitsverklaring moeten gaan tekenen aan de huidige machthebbers.

BTW

Dat rechters soms ook rare schuivers maken, bleek vorige week in Amsterdam. Het Gerechtshof aldaar stelde een aantal pornobazen in het gelijk die stelden dat peepshows (dat zijn puur pornografische shows) gelijk gesteld kunnen worden aan normale toneelvoorstellingen en daarom niet onder het hoge BTW-tarief vallen (19%), maar onder het lage tarief van 6%. Een mooie meevaller voor de porno-industrie, die ervan leeft om mensen, vooral vrouwen, te degraderen tot lustobjecten die voor geld te koop zijn. En dat in een land waar een politieke partij die vrouwen wél hoog acht het recht op subsidie wordt onthouden...

Voor SGP-fractievoorzitterVan der Vlies was dit bericht reden om direct aan de bel te trekken bij de regering. Hij deed dat in schriftelijke vragen aan de minister van Financiën, verantwoordelijk voor onder andere de belastingtarieven. De SGP wil dat de beslissing van deze rechter aan een hogere rechter wordt voorgelegd. En als mocht blij­ ken dat die dezelfde redenering volgt, dan moet op dit punt de wet maar gewijzigd worden. Het kan toch niet zo zijn dat een pornografische peepshow op één lijn wordt gesteld met een normale toneel- of theatervoorstelling. Waarbij de zaak nog gekker wordt als je bedenkt hoe moeilijk er is gedaan om bijvoorbeeld fietsen- of schoenmakers en kledingherstellers ook onder het lage BTW-tarief te laten vallen.

Handelsregisterwet

Het lijkt zo simpel. Als je aan een handelsregister denkt, denk je aan ondernemingen, niet, althans niet in de eerste plaats, aan stichtingen, kerkgenootschappen en overheden. En toch gebeurt dat in de nieuwe Handelsregisterwet die in de voorbije week in de Tweede Kamer werd behandeld. Normaal gesproken zou de SGP niet zo veel werk maken van de behandeling van zo'n toch tamelijk technisch voorstel, ware het niet dat deze ook slaat op allerlei stichtingen en genootschappen waar de SGP een bijzondere binding mee voelt.

In de vernieuwde Handelsregisterwet wordt naar de mening van de SGP onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere positie van kerkgenootschappen en de verschillende organisatievormen die er zijn in (kerkelijk) Nederland. Omdat de wet op dit punt veel te grofmazig is, komt er op nagenoeg alle kerken en (kerkelijke) stichtingen een enorme administratieve lastendruk af. De vraag is of dat nu de bedoeling is en de wet op dit punt niet veel te weinig rekening houdt met de diversiteit die er in de werkelijkheid is.

Tegen die achtergrond voerde SGPvoormanVan der Vlies er -kort samengevat- een pleidooi voor om op dit punt nog eens na te gaan in hoeverre de Handelsregisterwet niet toch moet worden aangepast. De SGP deed verantwoordelijk staatssecretaris Van Gennip de suggestie aan de hand om nog eens om de tafel te gaan zitten met de kerkelijke vertegenwoordigers en in gezamenlijkheid te bezien of er niet tot een minder lastige, minder omslachtige en mirtder dure oplossing kan worden gekomen.

Staatssecretaris Van Gennip (CDA) pikte de SGP-suggestie direct op.Aan haar opvolger. Heemskerk (PvdA), de taak om dit waar te maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken