Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · De biddende Hogepriester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · De biddende Hogepriester

6 minuten leestijd

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart den boze. van

Johannes 17: 15

Christenen hebben een roeping. Op alle terreinen van het leven, ook op het terrein van de politiek. Er is de roeping om op te komen voor wat het Woord van God ons voorhoudt. Om te doen wat mogelijk is, opdat er naar Gods verordeningen geleefd wordt. Dat dat niet eenvoudig is, is duidelijk. Hoewel er aan de ene kant meer ruimte gekomen is voor het religieuze is er aan de andere kant nog niet diezelfde openheid voor principiële christelijke politiek. Vaak worden dan ook eenzame plaatsen ingenomen. Soms is het heel erg moeilijk wanneer mensen zich smalend uitlaten over wat op grond van de Bijbel gezegd wordt.

't Is in dit verband goed om in deze lijdenstijd te denken aan de Heere Jezus. En dan met name aan Zijn voorbede, zoals wij die in Johannes 17 aantreffen. Er Is een biddende Hogepriester En v^aar bidt Hij om in onze tekst?

Ik bid niet

Jezus bidt niet dat de Zijnen v/eggenomen voorden uit de v/ereld. Hij wil niet dat ze zo snel mogelijk naar de hemel gaan. Hij wil ze hier nog houden. Dat is opmerkelijk. Immers, de Heere Jezus gaf eerder al aan dat Hij heenging om plaats te bereiden. En ook verlangt Hij er volgens dit gebed naar, dat ze straks bij Hem zullen zijn (vers 24). Waarom dan nog niet direct? En daar komt nog bij dat er ook bij kinderen van God een sterk verlangen kan zijn om bij de Heere te zijn. Had Paulus dat niet? Hij verlangde om ontbonden te zijn, en met Christus te wezen. Toch zegt Christus hier: 'Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt'. Hij wil ons niet wegnemen. En dat Is niet, opdat wij hier een werelds leven zullen lelden.Want direct in het volgende vers zegt Jezus: 'zij zijn niet van de wereld'. En Hij vraagt dan ook heel sterk: 'Heilig ze In Uw waarheid', 't Gaat er juist om dat wij In de wereld een geheiligd leven leiden: een leven toegewijd aan God en Zijn dienst. En dat we op die wijze daar een 'lichtend licht' zijn. Christenen worden niet weggenomen uit de wereld, maar zijn juist gezonden in de wereld (vers 18). Opdat zij, die hen horen spreken, in Christus geloven zullen (vers 20). Jezus is met barmhartigheid bewogen over deze wereld. Daarom geeft Hij ons een taak. Ons is In het Woord van God een geweldige schat toebetrouwd, die we mogen uitdragen.We hebben een woord voor een ondergaande wereld. Zijn we daarvan doordrongen en zien we deze taak? Ook de taak van een getuigende politiek? De Heere laat Zijn kinderen hier, omdat we een roeping hebben. Ook door het hele politieke bedrijf heen wil Hij dat Zijn Woord klinken zal. Daarom worden we nog niet weggenomen.

Ik bid wel

Ondertussen is het niet eenvoudig in de wereld. Daar is de satan. Het is de 'boze', die door Jezus met deze ontmaskerende naam wordt aangeduid. Hij Is de boze die het boze met ons voorheeft. En hij zet alles op het spel, hoewel hij niet zichtbaar is voor ons. Maar zijn aanvallen zijn wel fel. Merken we het niet aan alle kanten? De satan probeert het fundament van het christelijk geloof, het vaste en betrouwbare Woord, omver te halen. Hij probeert de ware dienst van God belachelijk te maken. Hij probeert door verleidingen christenen ten val te brengen. De satan heeft zoveel pijlen op zijn boog.Vooral richt hij zijn pijlen ook op ons hart. Om daar twijfel, ongeloof, ongehoorzaamheid en liefdeloosheid te laten heersen. En wat kan hij het ons ook moeilijk maken, als we ons In het politieke gebeuren voelen als 'een roepende in de woestijn'. Je kunt zo sterk op jezelf teruggeworpen worden. Anderen zien je misschien als een rots in de branding, maar zelf weet je wel beter Hoe moet je dan ook bewaard worden. De boze kan het zo snel winnen. Maar nu zien we hier, hoe Christus bezig Is. Hij bidt dat Zijn hemelse Vader de Zijnen bewaart voor de boze. Hij beveelt ze aan In de handen van Hem, die hun Almachtige God en hun getrouwe Vader is. Daarbij weet Hij dat Zijn hemelse Vader Hem 'altijd hoort'. De boze Is dan ook de grote verliezer Dat betekent ondertussen niet, dat het leven van een christen verder zo gemakkelijk verloopt. Je houdt aanvechting en strijd. Juist ook als je een verantwoordelijke plaats Inneemt. Je kunt daarbij zelfs het gevoel hebben, dat de boze je helemaal te sterk wordt. En dat je overweldigd wordt door het kwade.Toch zet de Heere Zijn plan voort. Hij bewaart Zijn kinderen. Als geen ander weet Hij dat e wereld voor ons een gevaarlijke omgeving is, maar tegelijk zorgt Hij voor ons als voor Zijn oogappel. Hij is het. Die hen 'beschermt In 't grootst gevaar'.

Of... gaat u nog zonder de Heere Jezus door het leven? Heeft de boze nog vrij spel in uw leven? Dan zijn we in de wereld, maar ook van de wereld. Door de buitenkant van ons leven kan dan wel veel gecamoufleerd worden.

Maar het belangrijkste wordt gemist: het behoren bij de Heere Jezus. Wat een gevaar! Waar dan heen? Tot Hem alleen. Hij zal u niet verstoten. De Heere Jezus is de getrouwe Zaligmaker Bij Hem kan de grootste zondaar terecht, voor het eerst en ook opnieuw. Wie het van Hem verwacht komt niet beschaamd uit. En vanaf het eerste moment dat je tot Christus komt en op Hem vertrouwt, val je onder Zijn bijzondere zorg. En voortaan, heel je leven lang. En dan mag met Paulus dit je troost zijn: 'Die ook voor ons bidt'. Christus bidt aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader en Hij blijft bidden. En de hemelse Vader bewaart ons voor de boze.Totdat Hij ons wél wegneemt. Om dan in te gaan in de vreugde des Heeren.Ja, om altijd bij de Heere te zijn.'Zo dan, vertroost elkander met deze woorden'

ds. W.G. Hulsman, Genemuiden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2007

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · De biddende Hogepriester

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken