Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren · Afscheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jongeren · Afscheid

8 minuten leestijd

Een Gedreven Enthousiast Relationeel Type

Per I aprit gaat Gert van Veldhuizen onze organisatie ais jeugdwerl< ^adviseur verlaten. We feliciteren hem van harte met zijn benoeming als beleidsadviseur van het Centraal Management Team van het Hoornbeeck College en wensen hem alle goeds en Gods onmisbare zegen voor de toel< omst toe. Na 6, 5 jaar sluit hij zijn loopbaan bij de SGP-jongeren af. In deze Banier blikken we met Gert terug.

Hoe heb je die 6, 5 jaar bij de SGP-jongeren ervaren?

Als afwisselend en intensief. De SGPjongeren is een deel van m'n leven geworden. Privé en werk liepen vaak helemaal door elkaar heen.Tot diep in de nacht bellen met enthousiaste bestuursleden, op verjaardagen uitleggen waarom de SGP voor een bepaalde aanpak heeft gekozen, tijdens het avondeten brainstormen over een ludieke actie; het hoorde er allemaal bij.

Bij de SGP-jongeren is eigenlijk geen enkele dag dezelfde. De ene dag was je onderweg voor een debat op een openbare school, een volgende dag stond de telefoon roodgloeiend omdat de media meer wilden weten over de Madonnakwestie. Sommige weken was je druk bezig met het organiseren van een SGP-jongerendag, andere weken werden gevuld met het schrijven van een beleidsnota. Ook aan het onderzoek'Meerwaarde van een Minderheid' bewaar ik goede herinneringen.

Hoe beviel het werken binnen een vrijwilligersorganisatie?

Ik heb altijd erg genoten van de contacten met bestuursleden en andere vrijwilligers binnen de jongerenorganisatie. Vooral met de drie voorzitters (Elbert Dijkgraaf, Christian van Bemmel en Jan Kloosterman) had ik dagelijks contact. Zo kan ik me nauwelijks vergaderingen herinneren, waar ik met tegenzin naar toe ging. Ik heb het altijd als heel mooi ervaren dat zoveel jongeren zich belangeloos en betrokken in willen zetten voor de jongerentak van de SGP.

Hoe kijk je aan tegen de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren?

In de afgelopen jaren is het politieke toneel meerdere malen ingrijpend veranderd.Toen ik 2000 binnen kwam, zat het paarse kabinet nog stevig in het zadel.VVD, D66 en PvdA maakten zich op om de laatste hand te leggen aan een aantal ingrijpende ethische wijzigingen. Samen met andere organisaties hebben de SGP-jongeren toen het stil protest tegen de euthanasiewetgeving (10 april 2001) georganiseerd. Zo'n 10.000 joneren en ouderen hebben toen op een waardige wijze hun zorgen over het kabinetsbeleid geuit. Soms vraag je je af in hoeverre de pijn van dat moment anno 2007 nog wordt gevoeld.

Al snel daarna kreeg de Nederlandse politiek te maken met een nieuw fenomeen: Pim Fortuyn. Het was een spannende periode. In de hele samenleving werd weer over politiek gesproken. Dagelijks bekeken en beluisterden we wat Pim nu weer had gezegd. De volkswoede en het massale verdriet die bij de moord op Fortuyn ontstonden, zal ik niet snel vergeten.Toen ik in de tram naar huis reed, zag ik veel mensen naar

het Plein lopen. Ik ben toen uitgestapt en kwam in een joelende menigte terecht. Overal werden posters van Pim Fortuyn geplakt, in de parkeerkelder werd een auto in brand gestoken en de geplaatste dranghekken werden als luciferhoutjes naar de ME gesmeten.

Een laatste bijzondere ontwikkeling is de vorming van een kabinet met CDA en Christenunie. Ik ben blij met de insteek van de SGP om het kabinet welwillend, maar waakzaam te volgen. Ik hoop van harte dat dit kabinet een kentering weet te bewerkstelligen op ethische thema's.Tegelijkertijd ben ik daar niet gerust op. De uitlatingen van PvdAers zijn niet al te hoopgevend.Wat mij betreft is het moment dichtbij dat de Christenunie de zaak publiekelijk op scherp gaat zetten. De kleine stapjes vooruit mogen niet in de eerste 100 dagen omgebogen worden naar stilstand of zelfs achteruitgang.

Welke link blijf je houden met de partij?

Ik ga eerst maar eens aan de slag bij mijn nieuwe werkgever Dat betekent concreet dat mijn actieve betrokkenheid bij de SGP voorlopig op een wat lager pitje komt.Als SGP'ers hebben we in de achterliggende jaren veel discussies over het vrouwenstandpunt gevoerd. Wat mij betreft gaan we de komende jaren discussiëren over de rol van vaders binnen het gezin. Nu onze oudste bijna vijf wordt, ga ik steeds meer de waarde inzien van de aanwezigheid van moeder én vader in het gezin. Het mag niet zo zijn dat eigen kinderen tekort komen omdat we ons over-verantwoordelijk voelen voor kerkelijke, politieke en maatschappelijke organisaties.

Je zat altijd vol plannen en ideeën. Welk huiswerk wil je onze organisatie meegeven?

Als ik alle activiteiten van de SGP-jongeren overzie, dan denk ik dat de organisatie voor een groot deel op orde is. Pas had ik studenten van de Haagse Hogeschool op bezoek, die zich verbaasden over de eigentijdse en frisse uitstraling van de website en de bladen. De SGP-jongeren moeten op die tour verdergaan.Tegelijkertijd denk ik dat het goed zou zijn als de landelijke en lokale SGP-jongeren meer aan beginselstudie gaan doen. Een flitsende bijeenkomst, originele acties en aantrekkelijke bladen zijn belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud.Weten we nog voldoende in welke traditie we staan? Wat mij betreft krijgt het initiatief van de Goudse SGP-jongeren landelijk navolging. Ik zou het toejuichen als overal in het land studiegroepen worden opgericht die zich bijvoorbeeld gaan verdiepen in het gedachtegoed van Groen van Prinsterer.

Wat zijn je twee mooiste momentengeweest bij de SGP-jongeren?

Dat is lastig kiezen! Ik denk dan allereerst aan de campagne 'Kiezen voor kwetsbaar'. Als SGP-jongeren hebben we toen gekozen voor een eigen campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.We hebben toen geprobeerd op allerlei manieren aandacht te vragen voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Die integrale aanpak (een SGPjongerendag, een manifest, een aparte website en themanummers van In Contact en KLIK) kostte heel veel tijd, maar heeft wel zijn vruchten afgeworpen.

Mijn bezoek aan Kenia in het kader van de aids-problematiek heb ik als heel bijzonder ervaren. Eigenlijk zou elke politicus een keer in aanraking moeten komen met de schrijnende situatie op het Afrikaanse continent. Het doet je beseffen hoe bevoorrecht we in Nederland zijn. Met ingrijpende aids-problemen in het achterhoofd, komen veel politieke hypes van Nederlandse bodem in een ander daglicht te staan.

Wat heb je als minder fijne momentenervaren?

Het moment dat de rechter besloot om de subsidie aan de SGP stop te zetten. In de achterliggende periode heb ik heel wat vragen van journalisten en studenten gekregen. Elke keer komt er weer verontwaardiging bij me op. Nederlands oudste partij levert al vele decennia kwalitatief goede politici. Drie statenleden van de SGP zijn onlangs als beste uitgeroepen.We hebben twee gedegen en algemeen gerespecteerde kamerleden. Hoe kan het toch zo ver komen dat zo'n partij op deze wijze op een zijspoor wordt gerangeerd?

Een emotioneel moment was het bericht dat collega Jan Mulder in 2005 plotseling overleed. Je weet dat het iedereen kan overkomen, maar op zo'n moment komt het erg dichtbij.

Je bent afgestudeerd ais bedrijfsl< undige. Nu ga je van de f> o//t/ek het onderwijs in. Wat was destijds je motivatie om te solliciteren op de baan van jeugdwerkadviseur?

Ik was nog bezig met mijn studie in Rotterdam toen de toenmalige voorzitter Elbert Dijkgraaf belde of ik geen interesse had in de baan van jeugdwerkadviseur.Als basisschooljochie was ik al uren zoet met het uitpluizen van de verkiezingsuitslagen. Wat was er nu mooier dan via onze partij betrokkente raken bij het politieke reilen en zeilenvan ons land?

Vorig jaar was je campagneleider voor de SGP. Hoe kijk je daar op terug en wat wil je meegeven?

Het was al een belevenis op zich om nauwer samen te werken met de Haagse proppenschieter Ik bewaar bijzonder goede herinneringen aan de intensieve samenwerking met collega's en vrijwilligers rondom de campagne.

Toch mogen we ook zorgen hebben over de ontwikkeling van het aantal stemmen op de SGRTerwijl de gereformeerde gezindte in de achterliggende decennia langzaam in omvang toenam, is het aantal stemmen op de SGP licht teruggelopen. Op een aantal punten is er voor de SGP werk aan de winkel. Allereerst zal de partij moeten werken aan een helder en duidelijk profiel.Welke begrippen moeten bij de gemiddelde Nederlander omhoog komen als hij/zij denkt aan de SGP?

Een tweede speerpunt is het lokale vlak. Sommige kiesverenigingen zijn heel actief.Veel kiesverenigingen zijn echter aan het indutten. Het is echter van groot belang dat de lokale afdelingen weer gaan bruisen van energie en activiteiten. Zij staan het dichtst bij de burger en bepalen voor een fors deel het imago van de partij. Misschien moeten we collectief bij de SP in de leer? Ten slotte mag de SGP zich gerust wat zelfbewuster presenteren. De SGP heeft op alle politieke niveaus 'succes­ sen' behaald. Onze mensen worden op veel plaatsen gewaardeerd om hun betrokken en betrouwbare inzet. Ook dat moet tussen de oren van de kiezers ko-

Jongerenorganisaties zijn vaak de luis in de pels. SGP-jongeren hebben daarin een andere en eigen stijl.Wat wil je ons meegeven?

Als SGP-jongeren hebben we in de achterliggende jaren best wel eens geprobeerd te prikkelen. Mijns inziens hoort dat ook een beetje bij de jongeren. Het moet echter wel gebeuren vanuit onderlinge verbondenheid.Wij hebben dan ook altijd goede relaties gehad met het Hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie.

Ik wens de SGP-jongerenorganisatie dan ook alle goeds toe en hoop dat zij vanuit een innerlijke overtuiging, gegrond op Schrift en belijdenis, het staatkundig gereformeerde getuigenis blijft vertolken. Daar zijn jongeren (en ouderen) in onze samenleving het beste mee gediend.

Gert, hartelijk dank voor je tomeloze, betrokken en inhoudelijke inzet aan onze organisatie. Ook Meta en je gezin willen we danken voor hun steun en flexibiliteit.We weten dat de jongerenorganisatie door jou gevolgd zal blijven worden en hopen nog vaker van je te horen.Adieu!

Jan Kloosterman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 2007

De Banier | 24 Pagina's

Jongeren · Afscheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken