Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Twee voorbeelden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Twee voorbeelden

5 minuten leestijd

Er zijn zaken waar een land en volk zich niet voor hoeft te schamen. We denken hierbij aan Michiel Adriaenszoon de Ruyter en aan zijn roemruchte daden. Er zijn ook zaken waar een land en volk zich wel voor dient te schamen. Daarbij denken we aan de zogenaamde abortusboot die van staatssecretaris Bussemaker opnieuw mag uitvaren.

Een goed voorbeeld

Onze gedachten gaan uit naar Michiel de Ruyter. Hij werd op 24 maart 1607 inVlissingen geboren, dus vierhonderd jaar geleden. Er is al veel aandacht aan hem gegeven (zie ook pagina I I). Michiel Adriaenszoon de Ruyter v/erd door vriend en vijand bewonderd. Hij is niet alleen bekend in ons land, maar ook in Hongarije. Er staat in Debrecen achter de Grote Kerk een gedenkzuil. Op die gedenkzuil wordt Michiel de Ruyter "de bevrijder" genoemd. In 1676 bevrijdde hij 26 Hongaarse predikanten van de galeien. Deze predikanten hadden geweigerd over te gaan tot het rooms-katholicisme en waren daarom levenslang tot de galeien veroordeeld. Michiel de Ruyter was een instrument in de hand van God tot bevrijding van deze predikanten. Elk jaar wordt deze bevrijding nog herdacht.Voor zo'n daad van Michiel de Ruyter hoeven we ons als Nederland niet te schamen. Zo'n bevrijding is een goed voorbeeld in het hulp bieden aan hen die vanwege hun geloofsovertuiging verdrukt en vervolgd worden. Zo dient de Nederlandse overheid te doen wat zij kan als het gaat over verdrukking en vervolging van christenen in diverse landen en gebieden van deze wereld.We denken aan het doden van drie christenen die betrokken waren bij een christelijke boekhandel in Turkije. Ook komt voor de aandacht het onthoofden van zeven christenen in de Filippijnen.Vooral gaan onze gedachten uit naar de straf- en werkkampen waar christenen in Noord- Korea moeten verblijven onder schrikbarende omstandigheden. Michiel de Ruyter was ook een voorbeeld in zijn persoonlijke leven. Michiel de Ruyter ging graag naar de kerk. Als hij aan de wal verbleef begaf hij zich elke zondag tweemaal onder de prediking en ook in weekdiensten was hij aanwezig. In zijn gezin las hij hardop voor uit de Bijbel aan zijn vrouw en kinderen. Michiel de Ruyter had ook oog voor mensen die in nood verkeerden. Bij zijn sterven liet hij enkele zakken met geld na bestemd voor de diaconieën vanVlissingen en Amsterdam. In dit alles is hij tot een voorbeeld geweest.

Op zijn laatste tocht raakte Michiel de Ruyter ernstig gewond. Een week lang heeft hij op bed gelegen.Veel heeft hij gebeden. Zijn gebeden zijn eveneens tot voorbeeld.We denken ondermeer aan deze woorden: 'Heere, bewaar 's lands vloot. Spaar genadig onze officieren, matrozen en soldaten, die voor een klein geld zo veel ongemak en gevaren uitstaan. Geef hun kloekmoedigheid en kracht, opdat wij onder Uw zegen de overwinning mogen wegdragen. Heere, geef nu een gewenste uitslag in mijn zwakheid, gelijk Gij Uw volk gaf toen ik nog sterk was. Opdat het blijke dat wij alles door U doen, en dat Gij het alleen doet, zowel door zwakken als door kloeken, zowel door weinigen als door velen." De Ruyter beleefde zijn afhankelijkheid van de Heere en mocht vertrouwen op de Heere. Hij mocht God de eer van de overwinningen geven.

Een slecht voorbeeld

Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid heeft de stichting Women on Waves een vergunning verstrekt om met een abortusboot in internationale wateren zwangerschappen tot zeven weken af te breken (zie ook pagina 5). Hiermee heeft het huidige kabinet een besluit genomen dat slechter is dan het besluit van het vorige kabinet waarin D66 ook een plaats had. De toenmalige staatssecretaris Ross had in de vergunning voor de varende abortuskliniek bepaald dat abortussen moesten plaatsvinden binnen een straal van 25 kilometer van het ziekenhuis waarmee een samenwerkingsovereenkomst was gesloten, het Slotervaart in Amsterdam. Daarmee was het feitelijk onmogelijk abortussen op zee te verrichten. Helaas is er nu een vergunning verleend waarin van deze grens van 25 kilometer geen sprake meer is. Ons land geeft hiermee een slecht voorbeeld, bijzonder aan landen waar abortus nog verboden en strafbaar is. Ons land geeft een slecht voorbeeld in hemeltergende zonden die roepen om Gods rechtvaardige toorn. In het huidige kabinet heeft de Christen- Unie de plaats van D66 ingenomen. Dan kan het toch niet zo zijn dat er onder dit kabinet een slechter besluit wordt genomen ten aanzien van het ongeboren leven dan onder het vorige kabinet? Hier ligt een taak voor de Christenunie. Dit kan zij toch niet laten gebeuren. Daarmee zou zij volstrekt ongeloofwaardig worden. Als de ChristenUnie op dit punt niets onderneemt, kan het gevolg zijn dat een deel van de mensen die op de ChristenUnie gestemd hebben, afhaken vanwege principiële redenen. Het blijkt keer op keer dat alles wat nog doet denken aan het christelijke verleden van ons vaderland ergernis oproept. Er is weinig tot geen begrip voor standpunten die ontleend zijn aan Gods Woord. We denken aan de commotie over trouwambtenaren die weigeren zogenaamde homohuwelijken te sluiten. Ook komt voor de aandacht de oneigenlijke discussie over abortus en adoptie en het spreken en schrijven over euthanasie en palliatieve zorg. In al deze ontwikkelingen zal duidelijk positie dienen te worden ingenomen.Alleen Gods geboden zijn heilzaam en goed voor land en volk van Nederland.We vertrouwen niet alleen dat de SGP haar stem zal verheffen, maar hopen ook dat de ChristenUnie al het mogelijke zal doen om dit besluit aangaande de vergunning voor de abortusboot terug te draaien.

ds.A. van Heteren, Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 mei 2007

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Twee voorbeelden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 mei 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken