Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Gods eer en van k oningen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Gods eer en van k oningen

5 minuten leestijd

Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden. Aan de iioogte des hemels , en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.Spreuken 25: 2 en 3

De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Dat verkondigde Mozes reeds in het boek Deuteronomium.Tal van dingen, die God doet, gaan ons menselijke verstand ver te boven. Dat geldt bijvoorbeeld van het hele beleid van Zijn verkiezing, alsmede van het onderhoud en de regering van alle dingen. God wil ook niet dat w/j daar inzicht in hebben. Hij acht het een eer te zijn dat voor Zichzelf te houden. God wil God zijn en blijven en wij moeten Hem dat ook laten zijn. Het komt ons dan ook niet toe Zijn wegen curieuselijk (nieuwsgierig) te onderzoeken meer dan ons verstand verdragen kan. Het is tot eer van de Heere als wij onze onkunde belijden en het toegeven dat Hij alwetend is en niet wij. Wij zijn van gisteren en weten niets.

De eer der koningen

Bij koningen ligt dat anders, zegt Salomo. Niet In die zin dat zij meer van Gods wijs bestel weten dan de andere mensen. Natuurlijk is dat niet zo. Ook de koningen moeten weten, dat zij geen goden zijn, maar broze mensen. Maar waar God het voor Zichzelf een eer acht dingen voor Zich te houden, is het voor koningen

juist een eer om zaken te doorgronden en van de door hen opgedane kennis mededeling te doen. Koningen zijn namelijk in de oudheid niet alleen regeerders geweest, maar ook rechters. Wij weten dat van Salomo wel heel in het bijzonder. Nu is het duidelijk dat men als regeerder en rechter natuurlijk wel altijd moet weten wat men

doet. Je kunt niet over een nacht ijs gaan. Een koning kan onmogelijk bij geruchte oordelen. Hij mag zijn besluiten niet op goed geluk en zijn von nissen niet op lichtvaardige gronden nemen. Hij moet altijd van alle zaken, die zijn regering aangaan, goede kennis en verstand hebben opdat hij zijn onderdanen goed recht kan doen en zijn regering wijselijk kan aanleggen, zeggen de kanttekenaren van de Statenbijbel. Mijn heer is wijs, naar de wijsheid van een Engel Gods om te merken alles wat op de aarde is, zo zei de wijze vrouw uitThekoa kennelijk onder de indruk van de wijsheid van koning David. Zij had een hoge dunk van het vermogen van de koning om zaken tot op de bodem uit te zoeken. En Salomo had een wijd begrip des harten, gelijk zand, dat aan de oever der zee is. Het is de eer van een koning zulk verstand van God te begeren en het dan in de uitoefening van zijn ambt te gebruiken ook. Laten regeerders altijd nauwkeurig onder­

zoeken en nagaan wat waarheid is en recht. Het strekt hen tot eer als ze dat doen bij de lamp van Gods Woord. Laten ook zij niet te gauw denken, dat zij het al wel weten, maar bedelend om licht de onderste steen boven halen.Waarheid en recht liggen heel vaak niet aan de oppervlakte, maar men moet het peillood diep laten zakken. Het is verderfelijk al te snel op eigen licht en inzicht af te gaan. Probeert men zaken te doorgronden om te zien hoe het werkelijk zit, dan komen de feiten, die zich aan hen voordoen in het juiste licht te staan. Dan komen de puzzelstukjes nogal eens op de juiste plaats te lig­ gen. Je blijft voor onterechte conclusies en schadelijke vooroordelen gespaard. Zeker in netelige kwesties en bij vraagstukken, die in de (politiek) weerbarstige en complexe praktijk aan ons voordoen, is dat van groot belang.

Het hart der koningen zelf

Het merkwaardige is echter, dat hoezeer zij er ook op uit (moeten) zijn om het rechte zicht op zaken te krijgen, zijzelf vaak ondoorgrondelijk zijn. Met een spreuk die qua vorm een beetje doet denken aan de woorden van Agur (Spreuken 30), belijdt Salomo dat eerlijk. Drie dingen zijn er volgens hem, die ondoorgrondelijk zijn. Dat zijn de hoogte des hemels (wie kan de maat noemen? ), de diepte der aarde (wie is tot haar afgronden nedergedaald ? ), maar vooral (het laatstgenoemde spant in een dergelijke spreuk de kroon !) het hart der koningen.Wat daaruit naar buiten komt kan soms verrassende uitkomsten geven, die men als onderdanen allerminst verwacht had. Het hart der ko­

ningen is niet alleen voor anderen vaak een mysterie, maar niet zelden ook voor henzelf Wie kent zijn eigen hart? Ook een koning moet maar niet te snel zeggen, dat hij voor zichzelf een open boek is.

Zelfkennis is schaars. Het is genade. Alleen de Heere doorzoekt en doorgrondt de op zichzelf wispelturige harten der mensenkinderen en dat om een ieder te geven naar dat zijn werk zijn zal. Een wijs bestuurder

bidt God om doorgronding van het hart om zich te allen tijde door de Heere te laten corrigeren. Laat toch mijn tong en mond en 's harten diepsten grond U welbehagelijk wezen. Doorgrondt mijn wispelturige hart en neig het als een waterbeek zo naar Uw wil, dat er nog iets goeds te voorschijn komt als ik naar eer en geweten de zaken tracht te doorgronden.

ds. J.L Schreuders

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 2007

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Gods eer en van k oningen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken