Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Wonderen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Wonderen

5 minuten leestijd

In de gang van het kerkelijke jaar liggen Hemelvaart en Pinksteren weer achter ons. Het is een onbegrijpelijk wonder dat de Heere ten hemel is gevaren. Het is eveneens een onbegrijpelijk wonder dat de Heilige Geest is uitgestort. Ook is het een onbegrijpelijk wonder dat er op de Pinksterdag omtrent drieduizend zondaren bekeerd werden. De Heere is eeuwig Dezelfde. Ook in onze tijd worden er zondaren bekeerd. De ten hemel gevaren Koning brengt naar Gods welbehagen door Woord en Geest vijanden tot gewillig buigen.

Vurig getuigen

In de staat der rechtheid boog de naar Gods beeld geschapen mens voor God. Hij behoefde daartoe niet gedwongen te worden, hij deed dat vrijwillig en vanzelf. De van God afgevallen mens buigt voor de afgoden, bijzonder buigt hij voor de afgod van het eigen-ik. Het is genade alleen als zo'n mens weer gaat buigen voor God. Dat buigen voor de Heere is een wonder van Gods almacht.

Het behaagt de Heere gebruik te maken van de prediking van Zijn Woord om zondaren tot buigen te brengen.We zien dat op de Pinksterdag. Die dag is vol wonderen.Wie zou verwacht hebben dat er ooit nog een goed woord uit de mond van Petrus zou voortkomen nadat hij tot driemaal toe de Heere verloochend had? Maar de Heere geeft hem te spreken. Petrus wordt aangedreven door de Heilige Geest. Hij staat niet in eigen kracht, maar de Heilige Geest sterkt hem en geeft hem vrijmoedigheid om de zonden eerlijk aan te wijzen. Daarop kwam er verslagenheid in het hart en werd het uitgeroepen: "Wat zullen wij doen mannen broeders? " Daarop heeft Petrus gesproken: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn.zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal." Onbevreesd heeft Petrus gesproken. Zonder aanzien des persoons heeft hij de zonde aangewezen. In zijn hart leefde het verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Wat zouden we er goed mee zijn als er in onze dagen iets van dit spreken gevonden zou worden in de kerk en in de politiek. Het is mogelijk dat er moedeloosheid heerst. Het is niet ondenkbaar dat zij die op vooruitgeschoven posities staan in het politieke leven zich afvraen: is het niet allemaal tevergeefs? aar doe ik het eigenlijk voor? Kan ik er niet beter mee ophouden? Het lijkt el of mijn woorden niets uitwerken.

Op de Pinksterdag zien we dat de Heere wonderen werkt. Zou vandaag dan iets voor Hem te wonderlijk zijn? De Almachtige brengt tot buigen voor Hem.Wat zou het groot zijn als het spreken in de politiek door de Heere gezegend zou worden. Er zij een vurig getuigen tegen de zonden en er klinke duidelijk de oproep tot bekering en buigen voor de Heere en Zijn Woord.

Gewillig buigen

Op de Pinksterdag werd gehoord het geluid gelijk als van een geweldigen gedreven wind. Dat ziet op Gods almacht en vrijmacht. De Heere heeft maar te spreken en het is er, Hij heeft maar te gebieden en het staat er. Als de Heere wonderen werkt, kan niemand dat keren. Het is niet zo dat Petrus mensen bekeert. Maar de Heere bekeert mensen door de prediking toe te passen aan het hart.Als God mensen bekeert, kunnen zij niet meer voortleven zoals zij altijd gedaan hebben. De Heere trekt immers uit de macht der duisternis en brengt over in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. De Heere verlost mensen uit de klauwen van de vorst der duisternis. De Almachtige maakt dat er niet langer gebogen wordt voor de satan, de wereld, de afgoden en de zonde. De Heere maakt los van de afgoden en verbindt aan Zichzelf. Zij die bekeerd worden gaan leven naar het Woord en de Wet van God. Zij gaan vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?

Ook in het politieke leven dienen de eisen van Gods Woord uitgedragen te worden. God heeft recht op ieders leven. Hij eist al de krachten van ziel en lichaam op. Zien we ernaar uit dat zondaren voor de Heere gaan buigen? Bidden we om de uitbreiding van Gods Koninkrijk?

Eenmaal zal alle knie zich voor de ten hemel gevaren Koning buigen.We lezen dat in Filippenzen 2: 9-1 I "Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welk boven allen naam is, opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden datjezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders."

Wie hier niet leert buigen, zal eenmaal gedwongen moeten buigen voor Christus. Grijpt het ons aan als we daaraan denken? Het komt er voor ons allen persoonlijk op aan of we met het hart hebben leren buigen voor de Heere. Op de Pinksterdag werden er omtrent drieduizend tot buigen gebracht. Later lezen we dat de godsdienstige Lydia tot buigen wordt gebracht. Ook een brute vijand als de stokbewaarder wordt tot buigen gebracht. Zalig wie hier gewillig mag gaan buigen. Zalig wie door genade mag buigen in het hart voor de Koning der koningen en de Heere der heirscharen. Dat wordt in handel en wandel kenbaar De stokbewaarder waste de striemen van Paulus en Silas en gebruikte de maaltijd met hen. Zo wordt onderstreept dat de vrucht des Geestes liefde is. De Heere werkt wonderen. Hij brengt vijanden tot buigen. Hij maakt van haters van God en de naaste, liefhebbers van God en de naaste. De Almachtige werkt wonderen tot eer van Zijn Naam. Ziet u ernaar uit, smeekt u erom voor uzelf en voor anderen?

ds. A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Wonderen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken