Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer · Gewetensvolle ambtenaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer · Gewetensvolle ambtenaren

7 minuten leestijd

Twee weken geleden gingen de SGP-Jongeren in Apeldoorn de confrontatie aan met liet COC. Ze l< .wamen hiertoe omdat het COC de drijvende kracht is achter de hetze tegen ambtenaren van de burgerlijke stand die het niet met hun geweten in overeenstemming kunnen brengen om een 'homohuwelijk' te sluiten. SGP-wethouder Van Wikselaar, die zelf met deze materie te maken heeft, en SGP-kamerlid Van der Staaij, die het 'homohuwelijk' in de Kamer heeft behandeld, namen het drijven van de homobelangenorganisatie onder vuur.Van der Staaij betoogde in zijn - hier verkort weergegeven - inbreng dat de gemeenteambtenaren om wie het gaat niets anders vragen dan hun recht.

Grondvorm

Van der Staaij: "Ik herinner me het als de dag van gisteren. September 2000.We voerden een aangrijpend debat over het zogenaamde homohuwelijk.Aangrljpend omdat uitdrukkelijk afgerekend werd met de klassiek-christelijke visie op het huwelijk! Aangrijpend omdat een weg werd ingeslagen, die volstrekt haaks staat op de overtuiging dat het huwelijk een Goddelijke instelling is, geen menselijke uitvinding. Dat is niets

bijkomstigs, maar behoort tot het wezen, de onveranderlijke grondvorm van het huwelijk dat het een door God gegeven levensverbond is tussen een man en een vrouw. Een zogenaamd sekseneutraal huwelijk is een karikatuur van het bijbelse huwelijk. Sterker nog. De homoseksuele leefwijze wordt in de Bijbel, bovendien in niet mis te verstane bewoordingen, als tegennatuurlijk gedrag afgekeurd. Dat dient niet te worden erkend als huwelijk, maar juist actief ontmoedigd.

Op het moment ligt er een wetsvoorstel om ook adoptie van kinderen uit het buitenland mogelijk te maken. Ook daar keren wij ons principieel tegen. Het is geen toevallige gril van de natuur, maar de wijze bedoeling van de Schepper om de kinderzegen te verbinden aan het samengaan van man en vrouw. Het schaadt het belang van kinderen, om opzettelijk hen een vader of een moeder te onthouden.

Culturele mode

Ongelooflijk, hoe met belangen van kinderen wordt gesold. Als er maar het etiket'homo-emancipatie' op wordt geplakt, lijkt de toejuiching van de meerderheid bij voorbaat een gegeven.Wie tegen is, wordt al gauw als 'homofoob' afgeplakt. Daar verzet ik mij zeer tegen. Ik ben bezorgd over de dictatuur van een culturele mode waarin alleen posi­ tieve uitspraken over homoseksualiteit geoorloofd lijken te zijn. De bijbelse opvattingen over seksualiteit en huwelijk mogen en moeten onverbloemd naar voren kunnen worden gebracht. Niet vanuit de hoogte, maar vanuit de diepe overtuiging dat we allen zondige mensen zijn die zonder onderscheid aangewezen zijn op Gods genade. Zo zullen we al onze naasten tegemoet hebben te treden. De zonden niet goedpraten, Gods ordeningen volgen. Maar onze medemens liefhebben, wie zij ook zijn. Dus niet schelden, of met stenen gooien naar homo's. En een begripvolle en meelevende houding tegenover hen, ook in onze kringen, die worstelen met hun seksuele geaardheid en het als een zware last met zich meedragen.

Terug naar de politieke discussie. Onze bezwaren tegen het homohuwelijk vonden destijds geen gehoor Er bleef en blijft een grote kloof. Had het debat dat we voerden dan helemaal geen enkel effect? Op één punt was er een kentering. Het politieke de­ bat had ertoe geleid dat meer begrip was ontstaan voor de ernstig en diepgaande bezwaren van principiële tegenstanders van het homohuwelijk. Bovendien besefte de staatssecretaris dat een huwelijk voltrekken meer is dan een bouwvergunning afgeven. Er zit ook een ceremoniële kant aan. Staatssecretaris Cohen draaide daarom bij en wilde uitdrukkelijk ruimte bieden aan gewetensbezwaarde ambtenaren.

Kortom: de uitkomst van het debat was dat er ruimte zou moeten blijven voor gewetensvolle ambtenaren die principieel niet kunnen meewerken aan een homohuwelijk. In de Eerste Kamer werd weliswaar geprobeerd er nog wat af te knabbelen, maar staatssecretaris Cohen was helder en duidelijk: zittende en toekomstige ambtenaren verdienen bescherming. Punt. Uit.

Wetsgeschiedenis

Een goede uitvoering van deze democratisch tot stand gekomen wet betekent dan ook dat gewetensbezwaren gerespecteerd worden en blijven worden! Dat is dus gewoon de wet uitvoeren! Dat blijkt helder uit de wetsgeschiedenis. Is later ook nog herhaald. Is vervolgens ook nog eens herhaaldelijk herbevestigd in regeerakkoorden en in antwoord op kamervragen!

Er is meer aan de hand dan alleen politieke afspraak. Het gaat ook om een rechtsplicht. Dat is bevestigd in een uitspraak van de commissie gelijke behandeling, toen Leeuwarden afwilde van een gewetensbezwaarde ambtenaar. Niks ervan, zei deze commissie. Het is discriminatie wegens godsdienst om van alle ambtenaren te vragen dat zij per se bereid zijn een homohuwelijk te voltrekken. Als er principiële bezwaren staan tegen een onderdeel van werkzaamheden, die voortkomen uit een diepgewortelde overtuiging, dan moeten we niet zeggen: bevel-is-bevel, maar dan moet bezien worden of daaraan tegemoet gekomen kan worden, dat is eis van de rechtsstaat.

De ervaring leert bovendien dat het in de praktijk zo ook prima kan werken. Wat de wet helaas toestaat (het homohuwelijk) is in alle gemeenten ook mogelijk. Praktisch kan het prima geregeld worden dat niemand tegen zijn geweten daaraan hoeft mee te werken. Mensen hebben in de praktijk gelukkig soms niet eens politieke afspraken of rechtsplichten nodig om er op een menselijke manier uit te komen. Dat gaat in allerlei gemeenten prima.

Ijzersterk toch? Ruimte bieden aan gewetensbezwaren: uitdrukkelijke uitkomst van politiek debat, herhaaldelijk bevestigd in het regeerakkoord, is ook nog eens praktisch goed vorm te geven, op een wijze die aansluit op het vinden van een menselijke oplossing bij serieuze en diepgaande gewetensbezwaren.

Rechtsplichten

Wat is daar nu tegen? Niets! Wie is daar nu tegen? Antwoord: het COC. De organisatie heeft kennelijk geen boodschap aan het democratische proces. Geen boodschap aan gewetensvolle overtuigingen van ambtenaren. Geen boodschap aan politieke afspraken. Geen boodschap aan rechtsplichten. Geen boodschap aan menselijke oplossingen.

Integendeel! Wat doet het COC namelijk wél? Stoken, heksenjacht en beroepsverbod. Stoken in gemeentes om toch het leven van gewetensbezwaarde ambtenaren zuur te maken. Heksenjacht tegen gemeenten die gewetensvol omgaan met gewetensbezwaarde ambtenaren. En een beroepsverbod voor ambtenaren die niet vinden wat het COC vindt. Ik vind dat diep- en dieptreurig. Het is buiten alle proporties om mensen geheel buiten te sluiten, omdat zij tegen een beperkt deel van hun totale takenpakket onoverkomelijke bezwaren hebben.

De posities zijn helden 100 dagen na de start van dit kabinet is er reden ernstig bezorgd te zijn over de positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar. De intimiderende acties van het COC zijn helaas niet zonder resultaat geweest. De beloften in het regeerakkoord over de rechtsbescherming van ambtenaren zijn niet waargemaakt. De rechtsbescherming is juist uitgehold, in plaats van versterkt. Hier kunnen we politiek noch juridisch genoegen mee nemen. Er liggen nog mogelijkheden open. Interessante is bijvoorbeeld om na te gaan in

hoeverre besluiten van gemeenteraden die gewetensbezwaarde trouwambtenaren weren voorgedragen kunnen worden voor vernietiging door de Kroon.

Ronkende teksten

Zou een gesprek met het COC wellicht helpen? Je blijft natuurlijk hopen dat de weerzin of het onbe­ grip tegenover gewetensbezwaarde ambtenaren, zal verdwijnen. Maar eerlijk gezegd heb ik geen hoge verwachtingen van een dialoog met het COC . In het beleidsprogramma van het kabinet kunnen we zien waar de goede dialoog met het COC toe heeft geleid. Ik tref er ronkende teksten aan over een nieuwe impuls aan het homo-emancipatiebeleid. Er zal actief worden gewerkt aan sociale acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. En de gewetensbezwaarde ambtenaar? Die is door de achterdeur afgevoerd. Daarover is in het beleidsprogramma niets meer te lezen.

Eerlijk gezegd: met een zoete-broodjesdialoog met het COC schiet niemand wat op. Wel wil ik vanavond graag verder een waardig maar pittig debat voeren. Laat het een goede, inhoudelijke confrontatie zijn! Als minderheidsgroepering is de SGP gewend met veel andersdenkenden te spreken.Voor het COC is dat wellicht wat minder gebruikelijk. Dan is het goed een stevig gesprek te voeren. Het is een groot voorrecht om in een land te leven waar bij heftige meningsverschillen met woorden wordt gestreden, en niet met stenen gegooid. Maar het grootste voorrecht is om in een land te leven waarin de goede orde van de Schepper gerespecteerd en gevolgd wordt. Daar is iedereen mee gediend!"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

Tweede Kamer · Gewetensvolle ambtenaren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken