Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Ruimte voor begraven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Ruimte voor begraven

5 minuten leestijd

Nederland wordt steeds dichter gebouwd, zodat gror\d een schaars goed wordt. Dit brengt met zich mee dat de (/oka/ej overheid steeds valeer moeilijke afwegingen heeft te maken als het gaat om het toewijzen van grond. Uiteraard heeft dit ook de nodige gevolgen voor ruimte om te begraven. Waar er voor sportvelden over het algemeen nog wel ruimte is voor uitbreiding, is dit bij begraafplaatsen veel minder het geval.

Eeuwige grafrust

Veel gemeenten zien het in dit verband als een uitkomst dat steeds meer Nederlanders zich na hun overlijden laten verbranden. Een crematorium vraagt nu eenmaal minder ruimte dan een begraafplaats. Ook een urnenmuur is beduidend kleiner dan een grafveld. Landelijk gezien is de verhouding begraven/ cremeren ongeveer 50/50. Een andere mogelijkheid om een begraafplaats niet steeds verder te hoeven uitbreiden, is het ruimen van graven. Hierover in dit artikel meen

In het verleden v/as van ruimen muwelijks sprake. Ruimtegebrek kende men eigenlijk nog niet en de zogenaamde eeuwige grafrust was nog gemeengoed. Hieruit sprak de belijdenis dat het lichaam werd begraven tot op de jongste dag. In Nederland is de discussie omtrent de eeuwige grafrust weer actueel geworden door de opkomst van de Islam, die (net als het Jodendom) eeuwige grafrust voorschrijft. Om die reden hebben moslims in Almere bijvoorbeeld een eigen stuk grond gekocht op de begraafplaats in Almere Stad.

Ruimen in de praktijk

Er zijn twee soorten ruimingen te onderscheiden. In de eerste plaats is er sprake van incidentele ruimingen. Het gaat dan om het ruimen van graven die particulier eigendom zijn. In de tweede plaats zijn er de grootschalige ruimingen. Hier krijgen de gemeentebestuurders vooral mee te maken.Van dergelijke ruimingen is sprake wanneer de termijn van huurgraven verstreken is en er ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe graven. Ook kan het zo zijn dat een begraafplaats in zijn geheel wordt gesloten en geruimd.

Het ruimen van graven is aan wettelijke eisen verbonden. De Wet op de Lijkbezorging schrijft voor dat er tien jaar nadat een overledene in een graf is geplaatst, niet geruimd mag worden. Als de gemeente' na deze tien jaar voornemens is om graven te ruimen, dient contact te worden opgenomen met de regionale inspecteur van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer In voorkomende gevallen kan de inspecteur besluiten dat het ruimen onder geneeskundig toezicht geschiedt^.

Toen bij vaststelling van de Wet op de Lijkbezorging de termijn van de grafrust werd teruggebracht naar tien jaar, heeft de SGP zich heftig tegen dit besluit verzet. Er waren zowel principiële als praktische bezwaren.'In de praktijk blijkt namelijk dat er bij ruiming na tien jaar nog steeds volledig of gedeeltelijk onverteerde lijken aangetroffen kunnen worden. De eerbied voor het stoffelijke overschot van mensen moet zo groot zijn, dat het graf minstens (zo mogelijk langer) twintig jaar ongeopend blijft. Zelfs al zou de familie om welke reden dan ook het ruimen toestaan, dan heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid om dit zoveel als mogelijk te verhinderen'l

Zorgvuldigheid

Met betrekking tot ruimen zijn er in de Wet op de Lijkbezorging weinig voorschriften opgenomen. De Milieu-inspectie heeft een richtlijn"* opgesteld die wel concrete adviezen geeft. Zo dienen nabestaanden op een zorgvuldige wijze te worden geïnformeerd, moet er een duidelijk plan van aanpak worden opgesteld, dienen de werkzaamheden aan het zicht van de omgeving te worden onttrokken en zijn er veiligheids- en deskundigheidsvoorschriften geformuleerd.Te denken valt aan het dragen van beschermende kleding, het voorkomen van besmettingsgevaar en bescherming van de luchtwegen. Aangezien deze werkzaamheden vaak door gemeenteambtenaren worden verricht, heeft de gemeente hier als werkgever ook een verantwoordelijkheid in.Tevens zijn er adviezen van de Arbeidsinspectie opvraagbaar

De richtlijn van de Inspectie Milieuhygiëne bevat ook heldere voorschriften met betrekking tot de omgang met onverteerde resten van een stoffelijk overschot^. Deze resten dienen opnieuw op een zorgvuldige wijze ter aarde te worden besteld. Indien een lichaam volledig geskeletteerd is, wordt de zogenaamde schudmethode toegepast. Schudden is een vorm van ruimen waarbij de overblijfselen als het ware op de bodem verspreid worden, zodat er meer ruimte ontstaat. Het probleem bij schudden is echter dat de wet hier geen voorzieningen voor treft.

Conclusie

De SGP is geen principiële tegenstander van ruimen.We zien dat er situaties kunnen zijn, waarbij ruimen onvermijdelijk is. Wel is het veelzeggend dat er in het gemiddelde bestemmingsplan naar verhouding veel ruimte wordt opgenomen voor vele vormen van recreatie en dergelijke, terwijl er voor de dood niet of nauwelijks ruimte is. Een sprekend voorbeeld van hedonistische invloeden in onze tijd, waarbij genieten centraal staat en de dood naar de marge van de samenleving verdrongen wordt. Het is de taak van een SGP-bestuurder of-vertegenwoordiger om op te komen voor ruimte voor begraven. Indien ruimen onvermijdelijk is, zal dit met de grootste zorgvuldigheid dienen te gebeuren.

Just van Toor Voorlichter

' Lees: begraafplaotshouder ' Artikel 31 lid 2 Wet op de Lijkbezorging (1991) ^ Toelichting op het Gemeenteprogram, hoofdstuk 10.7 '' Inspectierichtlijn Lijkbezorging, uitgaveVROM 1999 ^ Bijlage drie van voornoemde richtlijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juli 2007

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Ruimte voor begraven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juli 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken