Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Gehoorzaamheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Gehoorzaamheid

5 minuten leestijd

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Romeinen 12: 2

Paulus geeft veel onderwijs in de Romeinenbrief. Het is een samenvatting van de leer van de Heilige Schrift. Hij schrijft over de weldaden die Gods kinderen in en door Christus ontvangen. In de hoofdstukken 12 tot 15 handelt hij over de plichten der liefde en der dankbaarheid die zij God voor die weldaden schuldig zijn. Over de gehoorzaamheid aan Gods geboden. In dat verband staan bovengenoemde woorden.

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig. Wereld kunnen we vertalen met eeuw. Dan wel te verstaan de tijd waarin we leven. Het wijst op voorbijgang, op het vergankelijke. Het staat tegenover de toekomende eeuw, namelijk het eeuwige leven dat voor Gods kinderen is weggelegd. Deze wereld is vol ongerechtigheid, ligt in het boze, omdat we van God zijn afgeweken. Adam is van God afgevallen en de overste dezer wereld, de satan, toegevallen. De mens van nature wandelt naar de eeuw dezer wereld en leeft zich uit als een kind der ongehoorzaamheid.

Wordt dezer wereld niet gelijkvormig. Dat is: neemt niet de vorm of de gedaante van deze boze wereld aan, zegt de kanttekening. Een ernstige vermaning, ook voor ons. De zonde vermenigvuldigt. Zonde is geen zonde meer Alles draait om het eigen-ik. De mens is ook zichzelf toegevallen. Wil niet anders dienen dan het eigen-ik, het zondige en verdorven ik. Een ernstig gebod van God. Niet gelijkvormig worden aan deze wereld. De wereld waarvan de satan overste is.Vol verleiding, zonde en ongerechtigheid. Groot zijn de gevaren van de moderne media, internet, lectuur, alcohol, drugs, schaamteloze kleding, enz. De vakantietijd breekt aan: wordt dezer wereld niet gelijkvormig! Laten we toch voorzichtig zijn! De wereld maakt zich rijp voor het oordeel. De voorgeschreven voortreffelijkheden van Gods wet zijn geacht als wat vreemds. Hoe wordt Zijn Naam onteerd. Zijn dag ontheiligd. Zijn Woord veracht.

De wortel van die gehoorzaamheid

De woorden zijn niet alleen van toepassing op het uiterlijke. Er staat: maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Naar de ziel en krachten derzelve, namelijk naar het verstand en naar de wil en de genegenheden, zegt de kanttekening. Ons verstand moet worden verlicht, onze wil vernieuwd en onze genegenheden gezuiverd. Hoe noodzakelijk is dat voor ieder mens. Paulus leert wie de mens geworden is door de zonde. Onwillig, onmachtig, verloren, strafwaardig, doodschuldig. Hij mag ook wijzen naar het Goddelijk'om niet', door de verlossing die in Christus Jezus is en dat de Heilige Geest het werk van Christus toepast en dode zondaren levend maakt. Paulus zegt niet: verander u..., maar wordt veranderd. In de totale onmogelijkheid aan onze kant om ons te vernieuwen predikt hij de mogelijkheid bij God. Gods was in

Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Ik zal u een nieuw hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen.Als de wortel vernieuwd is, komt het in de vrucht openbaar Dan verliest de wereld voor ons haar glans en wordt de richting van ons leven totaal omgekeerd. Dan keren we ons van de wereld en van de zonde af en keren we ons naar God toe. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, zo lezen we van de verloren zoon in de gelijkenis. Kent u daar iets van? Dat is nu mogelijk omdat er Eén op deze aarde is gekomen. Die niet van deze wereld was. Die nooit Zichzelf bedoelde, maar volmaakt Gods eer heeft bezorgd. Naar Zijn evenbeeld moeten wij vernieuwd worden.Vernieuwd, inwendig, van dag tot dag, want er zit een wereld van boosheid van binnen.

De regel van die gehoorzaamheid

Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Het vernieuwde gemoed vraagt: Wat wilt Gij dat ik doen zal. Beproeven is een ernstige en nauwkeurige bezigheid. Onderzoeken, onderscheiden, er werkzaam mee zijn, om het dan goed te keuren en er smaak in te krijgen. De goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Dat is Gods geopenbaarde wil. Zijn Woord en Wet. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Nodig is dat we God, Zijn Woord en Zijn wet leren kennen. Het onderzoek van de Schrift is zo belangrijk.Te luisteren naar en te buigen onder de tucht van dat Woord. Bij de vernieuwing van ons gemoed worden wij aan het Woord gebonden.

Nodig is onszelf te leren kennen opdat we gaan vragen: Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ook nodig op maatschappelijk en politiek terrein. Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. En dat in de weg van het gebed: Doe mij, doe ons op 't pad van Uw geboden treên. Gods wil is altoos wijs en goed. Zijn wil is heilzaam voor de mens en dat tegenover het kwaad der zonde dat een verwoestende werking heeft. Het behaagt Hem als wij ons leveninrichten naar Zijn wil. Dat wordt de keus van het vernieuwde gemoed. Een oprechte ziel begeert in alles Gode te behagen. Daarin komt de liefde openbaar. Ze haten wat God haat. Gods wil is volmaakt. De wet des HEE-

REN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. Dan moet de mens er tussenuit. Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. God eist het volmaakte. Nodig is het Christus te kennen.Van Hem staat geschreven: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God. Hij heeft voleindigd het werk dat Zijn Vader Hem gegeven had om te doen. Hij is Zijn Kerk gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing.

ds. G. van Manen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juli 2007

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Gehoorzaamheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juli 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken