Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Gods lankmoedigheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Gods lankmoedigheid

5 minuten leestijd

De lankmoedigheid van God is onbegr//pe//jk groot.Vaak duurt het heel lang voordat de HEERE komt met Zijn oordelen. Dit gold het volk van Israël, dit geldt land en volk van Nederland, dit geldt ook persoonlijk. Het is Gods lankmoedigheid dat zondaren niet direct worden weggenomen als zij zondigen. Het is Zijn lankmoedigheid als hij op een bijzondere wijze waarschuwt voor het kwade.

Israël

We lezen in I Samuel 12 dat het de tijd van de tarweoogst was. In de tijd van de tarweoogst viel er nooit regen in Kanaan. in de oogsttijd i< wam er nooit onweer voor Het was een heldere dag toen Samuel zei dat hij tot de HEERE zou roepen en dat de HEERE donder en regen zou geven. De HEERE zal door dit bijzondere gebeuren Zijn ongenoegen openbaren. Het volk had immers om een koning gevraagd. Dat was een grote zonde. Op het gebed heeft de HEERE inderdaad regen en donder gegeven. Dat was niet alleen een blijk van Gods ongenoegen, maar ook een blijk van Gods lankmoedigheid. Het zou niet onrechtvaardig geweest zijn als het volk door de toorn Gods zou zijn weggevaagd. In Zijn lankmoedigheid doet de Heere dat echter niet, Hij waarschuwt extra duidelijk door donder en regen te geven op een tijd dat dit nooit voorkwam. De reactie van het volk was vrees voor de HEERE en voor Samuel. Het volk vroeg aan Samuel te bidden opdat het niet zou sterven. Het volk beleed ook zonden gedaan te hebben en boven al de zonden die zij bedreven hadden, beleden zij ook dat zij een koning begeerd hadden. Dan roept de profeet op niet van achter de HEERE af te wijken en hem te dienen met het ganse hart. Samuel hield aan het volk het recht van God voor. Het volk mocht de ijdelheden niet volgen. De afgodendienst wordt duidelijk verboden.Wie de afgoden blijft dienen zal met die afgodendienst omkomen.

Nederland

De lankmoedigheid van God is ook heel groot jegens Nederland. Er worden immers veel zonden bedreven. Enige tijd geleden hebben we kunnen lezen dat Amsterdam de homohoofdstad van Europa werd genoemd. Maar dat is niet het enige wat genoemd moet worden als het gaat over de grote zondigheid van ons land en volk.We denken ook aan de prostitutie. Ook het kindermisbruik komt voor de aandacht. Wat mag er niet allemaal gedrukt en verspreid worden aan onze­ delijke en antichristelijke zaken.Wat wordt er niet gespot met de heilige dingen. De dag des Heeren wordt ontheiligd. De Naam des Heeren wordt gevloekt en gelasterd. Zou het niet rechtvaardig zijn als de Heere met Zijn oordelen over land en volk van Nederland was gekomen? Ons past ver­

wondering dat het nog gaat zoals het gaat in ons land. Als de Heere zou doen naar de vele zonden en overtredingen zou het er heel anders uitzien. Gods lankmoedigheid is groot. Samuel zei het eerlijk: "gij hebt al dit kwaad gedaan". De Heere geve vrijmoedigheid dit ook te zeggen in ons vaderland. Niet alleen vanaf de kansel, maar ook in 's lands vergaderzalen. In de Naam des Heeren riep Samuel het volk op de HEERE te dienen met het ganse hart. Hij vroeg niet alleen vrijheid voor Gods kinderen de HEERE met het ganse hart te dienen, maar hij liet die eis klinken tot ieder Dat heeft altijd tot het eigene behoord van de SGP: het recht van God door te laten klinken in ons volksleven. God heeft recht op ieders hart en leven. Ook in onze tijd dient gezegd te worden dat niemand de afgoden mag dienen, dat ieder zich heeft te buigen voor de HEERE, dat ieder heeft te gehoorzamen aan de geboden van God. Dat klinkt erg onverdraagzaam. Maar het is toch heilzaam.Wie de afgoden dient, wie weigert voor de Heere te buigen, zal omkomen, voor eeuwig. Zou het dan niet zeer onbarmhartig zijn als daar niet op gewezen wordt? Zou het niet heel erg zijn als we daarover zouden zwijgen? Als we ons op die wijze medeschuldig zouden maken aan de eeuwige ondergang van afgodendienaren? Alleen bij de HEERE is verlossing. Alleen bij Hem is te vinden wat nodig is voor ziel en lichaam beide.

Persoonlijk

Vindt u alles heel gewoon en vanzelfsprekend in uw leven? Klaagt u wel over de zonden van land en volk van Nederland, maar niet over eigen zonden en overtredingen? Dan hebt u nog niets beleefd van de lankmoedigheid van God. Misschien spreekt u er wel over dat de Heere zeer lankmoedig is jegens ons vaderland. Maar wat uzelf betreft bent u daar blind voor Het is onmisbaar nodig ontdekt te worden aan eigen zonden opdat er verwondering kome over de lankmoedigheid van God. Er kwam donder en regen ten tijde van Samuel. Moet de Heere met schokkende gebeurtenissen komen in uw leven opdat uw ogen geopend zouden worden voor uw overtredingen, opdat er oog zou komen voor de lankmoedigheid van God? Ook u mag de afgoden niet dienen. De Heere eist ook uw hart en leven. Wat is het onbegrijpelijk groot als de Heere de ogen heeft geopend voor zonde en schuld en als u oog kreeg voor Gods lankmoedigheid. Een volkomen en eeuwige verlossing zal ten deel worden. Christus heeft die verlossing verworven voor Zijn Kerk.Wie van harte de HEERE mag dienen zal zalig worden.

ds.A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 2007

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Gods lankmoedigheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken