Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Achtergrond · Wilders contra de islam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Achtergrond · Wilders contra de islam

5 minuten leestijd

Wilders is er de afgelopen zomer in ieder geval in geslaagd om in het nieuws te blijven. Hoevi^el zijn partij de naam draagt van Partij voor de Vrijheid, voerde hij vooral een pleidooi voor meer verboden. In juli was dat een verbod op het in het openbaar dragen van een boerka, in augustus een verbod op de koran. In beide gevallen richtten zijn pijlen zich op de islam.

Nu is er ook wel reden om de islam In de gaten te houden. Het Is een militante godsdienst. Uiteraard is de ene islamiet de andere niet, zoals je ook christenen hebt in allerlei soorten en maten. Maar wereldwijd gaat het om zo'n een miljard mensen. En in die omvangrijke islamitische gemeenschap winnen gewelddadige en fundamentalistische groepen aan betekenis. Lang niet alle islamieten zijn terroristen, maar de meeste terroristen zijn wel islamieten.

Solidariserend

Maar de islam is natuurlijk niet het enige gevaar dat ons bedreigt. Er is ook sprake van een liberale jlhad. De moslims vormen in Nederland (en Europa) maar een kleine minderheid. Bovendien is het nooit verstandig om je tegenstanders op een hoop te drijven. Een koranverbod wordt beschouwd als een frontale aanval op de islam en werkt solidariserend. Moslims van allerlei richting en nationaliteit gaan onder die omstandigheden de rijen sluiten. Het is dan voor hen een uitgemaakte zaak dat de westerse maatschappij hen de oorlog verklaard heeft.

Nu staat er In de koran een heleboel wat niet door de beugel kan. Maar een in Nederland (of zelfs In alle EU-landen) uitgevaardigd verbod op de koran, betekent nog niet het einde van de islam. Bepaald niet. Bovendien is het ook nog zo dat wanneer niet-moslims kennisnemen van de koran, dat meestal niet leidt tot meer sympathie voor deze godsdienst. Veeleer is het omgekeerde het geval. Daarbij komt dat er helaas in Nederland tal van boeken (films, video's etc.) verkrijgbaar zijn die heel wat schunniger en godslasterlijker zijn dan de koran. Dat is het gecompliceerde van de zaak. Luther was er voor dat de koran zou worden uitgegeven. Ons kamerlid Van der Staaij wees er in het RD op dat, voor zover hem bekend, in het Geneve van Calvijn de koran niet verboden was. In de vooroorlogse jaren toen, vanwege Nederlands-Indië, het Koninkrijk der Nederlanden overwegend bevolkt werd door Islamieten, heeft de SGP nooit gepleit voor een koranverbod. Dus moeten we ons ook hierin maar niet achter Wilders opstellen.

Moderniteit

Een zaak die in Nederland al eerder ter discussie stond Is het boerkaverbod. Hetzij in het algemeen, hetzij ten aanzien van vrouwelijke werknemers of studenten.Volgens Wilders staat zo'n gezichtsbedekkende sluier haaks op de moderniteit. Een boerka is "een uiting van afwijzing van de westerse kernwaarden en kernnormen, waaronder de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen".Twee jaar geleden steunde het CDA een motie van Wilders, waarin het kabinet werd opgeroepen om tot een boerkaverbod te komen. Maar het is zeer de vraag of de CDA-fractie nu ook haar steun zal geven aan zijn initiatiefvoorstel.

Over het geheel genomen is het in Nederland eerder een probleem dat vrouwen zich in het openbaar te weinig bedekken, dan te veel. Ook al om die reden zou het merkwaardig zijn als de SGP dit voorstel van Wilders zou steunen.We kunnen het zwaar overdreven vinden dat sommige moslimvrouwen in het openbaar hun haar en zelfs hun gezicht willen bedekken, dat zij mannen geen hand willen geven en niet behandeld willen worden door mannelijke artsen en verpleegkundigen. Maar over het geheel genomen hebben moslims toch meer besef van "de eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft" (art. 36 NGB) dan talloze volstrekt geseculariseerde westerlingen.

Wandelende tenten

Dat neemt niet weg dat zich allerlei problemen kunnen voordoen wanneer vrouwen er uit zien als wandelende tenten.Werkgevers kunnen terecht bepaalde eisen stellen aan de presentatie van hun personeel. Een moslimmeisje met hoofddoek aan de kassa is geen probleem. De hoofddoek kan eventueel vervaardigd worden in de bedrljfskleuren. Maar een caissière of receptioniste in een boerka stoot af. De schoonmaakster is weer een ander verhaal. De ene functie is nu eenmaal meer representatief dan de andere.

In het onderwijs en in het algemeen in situaties waarin mensen veel met elkaar moeten communiceren Is het bezwaarlijk wanneer zij zich met een boerka compleet afschermen. En dan zijn er nog allerlei identificatieproblemen. Een foto van een vrouw in een boerka is nu eenmaal ongeschikt voor een paspoort of rijbewijs. Bij tentamens kan een onderwijsinstelling eisen dat de kandidaten herkenbaar zijn. En zo Is er nog wel meer te noemen.

Wilders' maatstaf

Het zou zelfs te verdedigen zijn dat mensen die zich door een gezichtssluier onherkenbaar maken, geen gebruik mogen maken van het openbaar vervoer. Anderen worden dan immers gedwongen (soms zelfs geruime tijd) met hen In één ruimte te verkeren en die zouden dat als bedreigend kunnen ervaren. Maar dan moeten we maar stoppen. Een boerkaverbod op de openbare weg gaat te ver. De consequentie daarvan zou ook wel eens kunnen zijn dat bepaalde moslimvrouwen helemaal niet meer op straat komen.

Waarschijnlijk zal het Initiatiefvoorstel van Wilders het niet halen en dat is maar goed ook. Er zijn grotere problemen In de moslimwereld dan de boerka. En als Wilders zijn maatstaf van de moderniteit gaat toepassen op de gereformeerde gezindte, zal daar in zijn ogen ongetwijfeld ook veel aan mankeren.

dr. C.S.LJanse

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 2007

De Banier | 24 Pagina's

Achtergrond · Wilders contra de islam

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken