Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onderscheiden aandachtspunten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onderscheiden aandachtspunten

5 minuten leestijd

HET ZOU OP MOETEN VALLEN. DIT NUMMER ZIET ER IETS ANDERS UIT DAN VOOR­ HEEN. IN VAKTERMEN GESPROKEN: DE LAY-OUT IS VERNIEUWD. HET IS WAAR, HET DIENT ONS VOORAL OM DE INHOUD TE GAAN, MAAR DE 'VERPAKKING' IS OOK VAN BELANG.'DE BANIER' MOET GOED LEESBAAR ZIJN; VOOR JONG EN OUD. DAAROVER BEREIKEN ONS NIET VEEL OPMERKINGEN, MAAR OOK AAN DE WEINIGE KLACHTEN PROBEREN WE TEGEMOET TE KOMEN. DAARNAAST IS GEPROBEERD OM DE UITSTRALING TE VERFRISSEN. OOK HET COLOFON (PAGINA I) IS AANGE­ PAST. DE REDEN DAARVAN LIGT IN DE GEWIJZIGDE PARTIJORGANISATIE DIE PER I AUGUSTUS 2007 VAN KRACHT GEWORDEN IS. IN DEZE RUBRIEK WORDT (UITERAARD) AANDACHT GESCHONKEN AAN DE ZITTING BIJ DE RAAD VAN STATE EN HET VOORNEMEN VAN HET HOOFDBESTUUR OM REGIOBIJEENKOMSTEN TE BE­ LEGGEN.

Burgerlijke rechter

Het vonnis van de Haagse rechtbank, waarin de Staat opgedragen werd om de subsidie op basis van de Wet Subsidiering Politieke Partijen (WSPP) aan de SGP stop te zetten, is veelbesproken. Hoewel ook hierover, zoals gewoonlijk, vele geleerden het met elkaar oneens zijn, wordt door velen aangevoeld dat hier sprake is van een vérstrekkend vonnis waarbij de nodige vraagtekens te plaatsen zijn. Met passende eerbiediging van onze rechtsstaat, zonder iets af te willen doen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, kan opgemerkt worden dat het aantal vraagtekens over de houdbaarheid van dit vonnis eerder toedan afneemt. Op bijna alle punten waar de burgerlijke rechter tot een afweging van belangen moest komen, is de voor de SGP ongunstigste uitleg gekozen. Dat vindt niet alleen de SGP! Tegen dit vonnis is door de Staat èn door de SGP beroep aangetekend bij het Gerechtshof in Den Haag. Die zitting zal plaats vinden D.V. op 5 november 2007. De uitspraak wordt begin 2008 verwacht. Dit betreft de rechtsgang in de 'civiele kolom'.

Bestuursrechter

Daarnaast heeft de SGP in de zogenoemde'bestuursrechtelijke kolom' bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken om subsidie over 2006 te weigeren. Dit beroep diende op maandag 24 september jl. Het opmerkelijke is dat de minister het op bijna alle punten met het civiele vonnis van de Haagse rechtbank oneens is (en daarom ook in beroep is gegaan) maar zich strikt gebonden acht aan deze uitspraak."Hier sta ik, ik kan niet anders"; was het antwoord namens de minister op een van de (vele) kritische vragen van de zijde van de Raad van State. Uit de vraagstelling van de Staatsraden zou afgeleid kunnen worden dat er twijfels bestaan over de vraag of de minister door dit vonnis inderdaad gedwongen is de SGP subsidie te onthouden. Kan een vonnis van de burgerlijke rechter de minister afhouden van de plicht tot een evenwichtige belangenafweging? Is de rechtsbescherming voor de SGP dan inderdaad geen 'wassen neus' geworden? Zeer kritische vragen, maar tot welk oordeel dit leidt wordt pas binnen 6 weken na de zitting van 24 september bekend. Het is te wensen dat de kop in het RD van 25 september jl., 'Er gloort licht voor de SGP', boven een overigens correct verslag van de zitting, niet te optimistisch was. We zijn als parti verplicht alles in het werk te stellen dit, zoals een niet SGP-er het noemde, 'dwaze vonnis' van tafel te krijgen. Onze juris levert daarvoor uitstekend werk! Gedenk ook hem in uw gebed voor het welzijn van onze partij.

Regiobijeenkomsten

De afgelopen jaren heeft het hoofdbestuur in een vijftiental regionale bijeenkomsten met de partij gesproken over het functioneren van het partijgebeuren De bevindingen worden één dezer dage aan de kiesverenigingen en provinciale verenigingen toegezonden. Hopelijk blijf' deze brief niet op de bestuurstafel ligger maar worden de aandachtspunten ter harte genomen en uitgewerkt in plaatselijke, gemeentelijke en provinciale acties Het gaat er om het SGP-verenigingsleve' te stimuleren. De ervaringen van onze gesprekken met de basis van de partij zijn van dien aard dat we hier graag een vervolg aan willen geven. Deze keer nie' naar aanleiding van problemen maar orr met elkaar, met ouderen én jongeren, eens stil te staan bij het hart van onze beginselen én de betekenis daarvan in d maatschappij van vandaag de dag. De nu tigheid, zelfs noodzakelijkheid, daarvan / ons al meerdere keren voorgehouden. Zo ligt er de'uitdaging' van drW van d. Zwaag uit zijn dissertatie over art. 36 NGB waarin hij, met de erkenning dat (•: SGP zich als enige partij met recht kan beroepen op de oorspronkelijk reform torische staatsopvatting, ons oproept't- ; een concrete uitwerking van de princip '> voor de praktijk'. Ook in de brochure '37 artikelen ... min één' (drs.J. Mulder en L.M.P Scholten) wordt gewezen op deze noodzakelijke bezinning. In een viertal regionale bijeenkomsten (Kampen, Apeldoorn, Woerden, Goes), die we bc gin 2008 D.V. trachten te organiseren, hopen we daar met u aandacht aan te besteden. We moeten doen wat onze hand vindt om te doen, een goed funda ment leggen, planten en natmaken, maa te allen tijde in het besef dat alleen de HEERE wasdom geven kan (I Kor 3: 7)

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 2007

De Banier | 32 Pagina's

Onderscheiden aandachtspunten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken