Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Helper van hulpelozen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Helper van hulpelozen

5 minuten leestijd

Want in ons is geen l< .racht tegen deze grote menigte die tegen ons l< omt, en wij weten nietwat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U.(IKron. 20: 12b)

KONING jÓSAFAT VERKEERT IN GROTE MOEILIJKHEDEN. EEN BOODSCHAPPER EFT HET BERICHT GEBRACHT: DRIE VIJANDIGE VOLKEN KOMEN GEZAMENLIJK T EEN GEWELDIG GROOT LEGER OP ONS AF. JA, ZE ZIJN AL GEKOMEN TE EN- Dl EN HET IS EEN BONDGENOOTSCHAP VAN DE MOABIETEN, DE AMMONIETEN i DE SYRIERS.

Wanneer Jósafat dit bericht verneemt, wordt hij zeer bevreesd. Niet alleen vanv/ege de grote menigte van vijanden, maar hij ziet in deze vijanden de kastijdende hand des Heeren. Jósafat had zich verzwagerd met de goddeloze koning Achab en daarmee Gods toorn over zich verwekt. Hij had Achab geholpen in de strijd tegen de koning van Syrië, terwijl de profeet Micha nog zo ernstig gewaarschuwd had. In de strijd is Achab omgekomen, naar het woord dat de profeet Elia gesproken had. Achab is gestorven in zijn goddeloosheid. Jósafat is ternauwernood ontkomen. Maar Gods kind zondigt niet goedkoop. De Heere komt in het lejen van Zijn kinderen de zonden te bezoeken. Dit wordt Jósafat aangezegd door de profeet Jehu.

Buigen

Maar wat is het dan groot, ais gebogen mag worden onder de slaande hand Gods. Jósafat mag zich verootmoedigen voor de Heere. Samen met zijn volk verzamelt hij zich in de tempel voor het aangezicht van de Heere en in een ootmoedig smeekgebed legt hij de noden neer aan de Troon der genade. Hij mag het voor de Heere belijden en zeggen: in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, en wij weten niet wat wij doen zullen.Als een hulpeloze, als een krachteloze neemt hij de toevlucht tot de Heere. Kunnen wij dat ook niet zo ervaren, als we door de Heere geroepen worden om in de politiek? Of dat nu als wethouder is of als lid van de Tweede Kamer: Heere, hoe moet dat? Ik ben een zondig mens, ik heb geen kracht en de tegenstanders zijn zovelen? Laat dan de weg van Jósafat de uwe mogen zijn. Buigt u dan schuldverslagen voor Hem neer en belijd uw onmacht en onkunde voor Hem.

Verwachten

Maar laat het daarbij tegelijk zo mogen zijn als bij Jósafat. Hij mag het door het geloof van de Heere alleen verwachten. En wie de toevlucht mag nemen tot de Heere, inlevend eigen onwaardigheid, eigen zondigheid en eigen onmacht, komt met de Heere nooit beschaamd uit.Want dan betoont God, dat Hij is de Hoorder der gebeden.

Zodra Jósafat het amen heeft uitgesproken komt de Geest des HEEREN in het midden van die biddende gemeente en laat Hij door Jahaziel de koning en het volk boodschappen: "Vrees niet, want de strijd is niet uwe, maar Godes." Wat een wonden Jósafat had alles te vrezen en nu mag hij het uit Gods mond horen: "Vrees niet. Ik zal Zelf opstaan tot de strijd, en Ik zal jouw haters wijd en zijd verstrooien. Gij zult niet te strijden hebben, staat en ziet het heil des Heeren is met u." Heere, hoe kan dat, voor zulk een schuldige koning? Deze vraag zal zeker in het hart van Jósafat zijn opgeklommen.Wel, omdat uw gebed ligt in de voorbede van die grote Voorbidder, de Heere Jezus Christus.Van Hem mag de Kerk belijden: Die voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader.

Zingen

En dan zien we hoe Jósafat het woord des Heeren mag geloven. Hij twijfelt niet aan de almacht en de trouw Gods. Hij buigt zich ter aarde en met het ganse volk mag hij in diepe verwondering de Heere aanbidden. En dat aanbidden gaat gepaard met lofprijzing, want dan lezen we: "En de Levieten stonden op om den HEERE, den God Israels, met luider stem ten hoogste te prijzen." Zo mag aanbidding in verwondering gepaard gaan met een hoorbare dankzegging. Jósafat, hij mag zo verkeren op de toppen des geloofs, dat hij de vijand zingend tegemoet treedt. Hij laat niet zijn dappere soldaten, de toegerusten, voorop gaan, maar de zangers. Zij moeten voorop gaan, voor het leger uit. Zij moeten Gode lofzingen. Ze moeten het uitjubelen: "Looft den HEERE, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid." Maar, Jósafat, de vijand is toch nog niet verslagen? Hier zien we dat het geloof, wanneer het in de beoefening is, over alles heen mag zien en zich geheel aan Gods belofte mag toevertrouwen.

En zo trekt Jósafat op en hij mag het ondervinden, dat het niet tevergeefs is op de Heere te hopen. Israels God is een waarmaker van Zijn Woord. De vijand is verslagen, zonder dat het volk iets behoeft te doen. En dan mag de Heere in het dal Beracha (dal van

de lofprijzing) de dank en lof ontvangen, die Hij zo eeuwig waard is. Geliefde Banierlezer, we hebben vanuit dit schriftgedeelte mogen zien wie de Heere wil zijn voor een schuldverslagen zondaar Uw toestand is van nature gans hopeloos. Heeft u door genade gezien dat er een driehoofdige vijand is, die het op uw eeuwige ondergang gemunt heeft. Kunt u zich daarvan niet verlossen, is in u geen kracht tegen deze grote vijand? Neem dan heden, als een hulpeloze, als een krachteloze tot Hem, de Heere Jezus Christus, de toevlucht. Hij is de Fontein, die geopend is voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonden en tegen de onreinheid. Dan zult u het met Jósafat mogen ervaren: "Gans hulpeloos tot Hem gevloden, zal Hij ten Redder zijn."

ds.A.A. Egas, Middelharnis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 2007

De Banier | 32 Pagina's

De Helper van hulpelozen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken