Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bakermat SGP

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bakermat SGP

7 minuten leestijd

MIDDELBURG IS EEN HISTORISCHE PLAATS, DE BAKERMAT, IN DE ONTSTAANSGE­ SCHIEDENIS VAN DE SGP. IN ZEELAND VONDEN OP 24 APRIL 1918 DE EERSTE SAMENSPREKINGEN PLAATS ONDER LEIDING VAN DS. G. H. KERSTEN TER OPRICH­ TING VAN DE SGP. HET RESULTAAT WAS DAT IN ACHT ZEEUWSE GEMEENTEN KIESVERENIGINGEN WERDEN OPGERICHT

Jacob Cats dichtte rond 1605 de volgende regels over Middelburg: 'De stad om deze tijd, als wonder wel gelegenWas toen van allekant met veelderhande zegen Verrijkt, door groot beslag en nering uit de zee. Veel winkels in de stad en schepen op de ree.'

Uit het bovenstaande blijkt dat ontwikkelingen rondom landaanwinning in Zeeland een rijke historie kennen. Dit tekent tevens de huidige gevoeligheid rondom het thema ontpolderen. Dé discussie die menig Zeeuw nauwlettend volgt.

Terugblik

In Zeeland heeft de SGP bij de laatst gehouden Provinciale Statenverkiezingen een licht verlies in stemmenaantal geleden. In 2003 behaalden we met een opkomstpercentage van 51, 2% van de kiezers 18.25 I stemmen. In 2007 met een opkomstpercentage van 52, 9% 17.654 stemmen. Een vermindering van 597 stemmen, dat is 3%. Naast een voor de SGP nadelig effect van een hoger opkomstpercentage, spelen het vertrek van enkele bekende Statenleden, de relatieve onbekendheid van Statenverkiezingen en het wegvloeien van stemmen uit de achterban naar andere (christelijke) partijen mogelijk een rol. De SGP is desondanks in Zeeland stevig verankerd. De SGP telt door de afname van het aantal Statenleden naar 39 nu vijf vertegenwoordigers (was zes).

We hebben afscheid genomen van de heren W. Kolijn, J. Houmes, C. P. Polderman en J.Adriaanse. De heer Kolijn heeft in zijn laatste vergadering als Statenlid alle vertrekkende Statenleden op gevoelvolle wijze (en met de hem kenmerkende hu­ mor!) toegesproken. Commissaris van de Koningin, mevrouw drs. K.M.H. Peijs, sprak hem vervolgens toe. Zij roemde "zijn scherpe inzicht en ervaring in bestuurlijke zaken". Zijn bijdragen op hoofdlijnen, vanuit een diepere overtuiging, zullen we missen. Door het vertrek van dit viertal SGP'ers is er een aanzienlijke verjonging van de SGP Statenfractie opgetreden.

Collegevorming

De collegevorming verliep in Zeeland verrassend. Op basis van inhoud is er gewerkt aan een coalitieakkoord met deelname van het CDA, VVD, PvdA en SGP Een voortzetting van het bestaande college.Tijdens de portefeuilleverdeling ontstond er echter een patstelling. Dit heeft tot een breuk geleid met de VVD en de PvdA. De onderhandelaars van CDA en SGP hebben vervolgens gesprekken gevoerd met Groen Links en de Christen- Unie. Met deze partijen is nu het college gevormd. Het collegeprogramma 'Nieuwe Verbindingen' is in de vergadering van 27 april 2007 aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. De getalsmatige verhouding tussen coalitie en oppositie is hiermee uiterst klein geworden: de coalitiepartijen bezetten 20 zetels in PS en de oppositiepartijen 19.

SGP-gedeputeerde

De heer G. R.J. van Heukelom mocht opnieuw namens de SGP als gedeputeerde aantreden.Verblijdend voor onze achterban in Zeeland.Te meer daar hij de enige SGP-gedeputeerde in Nederland is. Deze benoeming geeft aan dat niet alleen de eigen fractie zijn specifieke kwaliteiten op het gebied van welzijn en zorg waardeert, maar ook andere fracties. Het aantal gedeputeerden in Zeeland is teruggebracht van 6 naar 5.Van Heukeloms portefeuille is uitgebreider dan de vorige periode: openbaar vervoer, jeugdzorg, sociale vraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid en medische zorg, ouderenbeleid, onderwijs en kenniseconomie, Zeeuwse bibliotheek, bestuurlijke organisatie en gebiedsgericht project Kenniswerf teVlissingen.

Nieuwe fractie

De nieuwe fractie bestaat uit drie nieuwf en twee ervaren Statenleden.

G. D. Roeland: fractievoorzitter, lid Presidium, commissie Ruimte, Ecologie en Water

A. I. G. Dorst: commissie Economie en Mobiliteit, commissie Bestuurlijke en Fianciële Zaken

T. van Oostenbrugge: voorzitter commissie Ruimte, Ecologie en Water, commissiBestuurlijke en Financiële Zaken

A.J.van der Maas commissie Economie en Mobiliteit, commissie Welzijn .J. van Burg commissie Ruimte, Ecologitr en Water, commissie Welzijn

Zondagsrust

Bij de bespreking van het collegeprogra' kwam een opmerkelijke motie van de PvdA aan de orde. De PvdA diende een motie 'zondagsrust' in. Door de PvdA werd de verwachting uitgesproken dat de klok in Zeeland met een 'dergelijk confessioneel gehalte in het Dagelijks Provinciebestuur' jaren wordt terugzet Men vroeg Gedeputeerde Staten (GS) u: . te spreken dat de beschikbaarheid van d: uitzendingen van Omroep Zeeland en andere lokale zenders, de internetpagina van de Provincie, alsmede het gebruik van de diverse (toeristische) voorzieningen niet zal worden opgeofferd ten faveure van de zondagsrust. De VVD en Partij voor Zeeland steunden deze motie. De andere partijen, inclusief SP, niet. De motie werd verworpen met 25 stemmen tegen en I 3 stemmen voor. Een eerste proeve voor de coalitiepartijen.Voorstellen van GS aan PS, gebaseerd op het coalitieakkoord, moeten de toets der kritiek bij een krappe meerderheid kunnen doorstaan. De uitdaging voor de Dagelijkse Bestuurders.

Actuele onderwerpen

• De 'ontpolderingsdiscussie' is een terugkerend punt. De vaste kamercommissies van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben Zeeland bezocht en gesproken met politici en belanghebbenden. De SGP-fractie houdt onverminderd vast aan 'vrijwilligheid' bij ontpoldering. Het verschil tussen de Hedwigepolder (300 ha) en andere zoeklocaties (300 ha) is gelegen in de Scheldeverdragen die Den Haag met België heeft gesloten. De Tweede Kamer zal in eerste instantie duidelijkheid moeten verschaffen.

• De procedure voor de aanleg van de Westerscheldecontainerterminal (WCT) buitengaats aan de Westerscheldemonding gaat de komende tijd een beslissende fase in. Nieuwe plannen voor containerisatie binnen de haven, roepen de vraag op of de infrastructuur toereikend zal zijn om zowel de WCT als andere plannen uit te kunnen voeren. De SGP Statenfractie is van mening dat uitvoering van de vergevorderde plannen voor de aanleg van de WCT een kwalitatief sterke impuls betekenen voor verdere havenontwikkelingen.

• Door de fractie zijn vragen gesteld aan het College van GS met betrekking tot een mogelijke verhuizing van de ambulancepost in de gemeente Tholen van Sint-Maartensdijk naarTholen-stad. Vooral in Stavenisse en Sint-Maartensdijk stuitte dit op veel weerstand bij de bevolking.Verplaatsing heeft directe invloed op aanrijdtijden in het gebied. Overleg, waarbij ook de NPV betrokken is, heeft er in geresulteerd dat de situatie voorlopig niet wordt gewijzigd.

• Het niet uitbetalen van bedragen door het Ministerie van LNV over het jaar 2005 aan agrariërs op Schouwen-Duiveland heeft ook tot vragen van de fractie geleid. Door een uitvoeringsfout bij de landelijke Dienst Regelingen is de afhandeling van uitbetalingen ernstig vertraagd.We hebben benadrukt dat op deze wijze de geloofwaardigheid in de uitvoering van de stimuleringsregeling akkerranden naar betrokkenen ernstig wordt geschaad. Er is toegezegd met spoed tot betaling over te zullen gaan. Behandeling van nieuwe aanvragen en afhandeling van bestaande voldoet nog niet aan afspraken.

• De discussie rondom herverdeling van zorg tussen de ziekenhuizen van Goes, Vlissingen en de polikliniek te Middelburg is in volle gang. Artsentekort, opnamestops en verplaatsing van ziekenhuisbevallingen van Vlissingen naar Goes zorgen voor veel onrust onder de bevolking. Na het stopzetten van een fusie door concurrentiebewaker NMa is er een voorstel gedaan om in Goes verbeterde intensieve zorg te concentreren, in Vlissingen een 'spoedplein' in te richten en de polikliniek in Middelburg te sluiten. Concentratie moet leiden tot betere zorg en kwaliteit. Vooral in Walcheren is men huiverig voor een achteruitgang van ziekenhuiszorg. Het vervolgtraject zullen we kritisch volgen.

Toekomst Zeeland

De SGP Statenfractie in Zeeland staat met anderen de komende jaren voor belangrijke beslissingen die Zeeland aangaan. De hand moet aan de ploeg geslagen worden door hen die van onzentwege geroepen zijn in de Zeeuwse Staten te besturen en beleid te beoordelen. Voor iedereen geldt wat Wilhelmus Schortinghuis eens gedicht heeft:

'Ach wat kan 't mijn ziele baten Ofili alles weet en ken Als ik buiten Christus ben. Krijg ik eer of hoge staten, 't Baat mijn arme ziele niet. Zo ik Jezus niet geniet.'

F.J. Tollenaar

Fractiemedewerker SGP Zeeland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 2007

De Banier | 24 Pagina's

Bakermat SGP

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken