Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huiselijk geweld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huiselijk geweld

4 minuten leestijd

HUISELIJK GEWELD, OOK WEL AANGEDUID ALS 'GEWELD BINNENSHUIS', IS EEN GROOT MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM DAT TERECHT HOOG OP DE MAATSCHAP­ PELIJKE AGENDA STAAT. HET VINDEN VAN EEN OPLOSSING IS NIET EENVOUDIG. WANNEER GRIJPT DE OVERHEID IN ACHTER DE VOORDEUR? EN WAT IS DE ROL VAN DE BURGEMEESTER?

Tijdelijk huisverbod

Op 8 augustus 2006 dienden de ministers Donner en Remkes bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Huisverbod' in. Met deze maatregel wil het kabinet het huiselijk geweld verder terugdringen. Met deze wet krijgt de burgemeester de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen wanneer huiselijk geweld dreigt, of wanneer er sprake is van kindermishandeling, dan wel een ernstig vermoeden daarvan. Concreet houdt het wetsvoorstel in dat de plegers van huiselijk geweld gedurende tien dagen hun woning niet meer in mogen. Tevens mogen zij gedurende deze periode geen contact opnemen met hun partner of kind(eren). Het huisverbod kan, afhankelijk van de situatie, door de burgemeester verlengd worden tot een periode van maximaal vier weken. Doel van deze maatregel is dat een nijpende situatie niet verder uit de hand loopt. Het zorgt voor een afl< oelingsperiode, waarin de hulpverlening op gang kan komen. Een gezin is hier zeer mee gebaat. Ook voor de pleger van huiselijk geweld kan een dergelijke periode gunstig zijn: zo kan in die tijd corrigerende hulpverlening worden gezocht. Op dit moment is de situatie vaak zo, dat niet de dader, maar het slachtoffer noodgedwongen het huis moet verlaten. In de Tweede Kamer werd het voorstel op I 3 november 2006 met enkele kritische vragen ontvangen. De vragen hadden betrekking op de opvang van uithuisgeplaatsten, de rol van de burgemeester en de mogelijkheden tot rechterlijke toetsing.

Mening VNG

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatste in januari 2007 enkele kritische kanttekeningen bij de rol van de burgemeester. HetVNG-ledenpanel van december 2006 gaf duidelijk aan:

"De bevoegdheid om bij huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod op te leggen, hoort niet bij de burgemeester thuis." Tweederde van de burgemeesters die meededen waren het oneens met de toedeling van de bevoegdheid aan hun beroepsgroep om een huisverbod op te leggen.Van het totale panel zegt 56 procent dat dit geen taak is voor de burgemeester^

Pilot Venio

In de gemeenten Groningen, Amsterdam en VenIo is in maart 2007 een pilot gestart. Half juli 2007 volgt een eerste tussenevaluatie. In de tijd die geëvalueerd wordt, komen er bij de politie vijftig meldingen van huiselijk geweld binnen, waarbij in twaalf gevallen de situatie zo ernstig is, dat een huisverbod aan de orde is. In elf van de twaalf gevallen hebben gezinnen daadwerkelijk aan het tijdelijk huisverbod meegewerkt. De pleger die het huis verlaat, moet volgens de wet primair zelf voor onderdak zorgen.Tijdens de evaluatieperiode is er in vier gevallen gebruik gemaakt van een bed dat beschikbaar was bij de lokale stichting Doortocht. In de twaalf gezinnen hebben zich geen nieuwe meldingen van huiselijk geweld meer voorgedaan. Tijdens de evaluatie blijkt dat het van groot belang is dat de samenwerking tus­ sen de verschillende hulpverlenende instanties goed verloopt. InVenIo is er een Veiligheidshuis geopend, dat een centrale rol heeft in de communicatie tussen alle partners.Alle hulpverleners zijn tevreden over de pilot. Dit geldt ook voor burgemeester Bruls: "lk ben zeer tevreden ove de pilot tijdelijk huisverbod. Over het verloop, de manier waarop er door alle partijen aan wordt gewerkt, maar zeker ook over het resultaat. Je ziet aan het feit dat nagenoeg alle gezinnen hebben meegewerkt aan het tijdelijke huisverbod dat niet alleen de slachtoffers maar ook de plegers uit de vicieuze cirkel van huiselijk geweld willen komen, en weer een normaal gezinsleven willen gaan leiden."^ Naast goede communicatie tussen de hulpverleners, is het ook van belang dat er een casemanager is, die het aanspreek punt is voor gezinsleden en hulpverleners. Meewerken is volgens projectleider Eijkman "vrijwillig, maar niet vrijblijvend".

Kamer akkoord

Op 20 september 2007 stemt de Tweede Kamer met algemene stemmen in met het voorstel. Ook gaat de kamer akkoord met het amendement van kamerlid Anker (ChristenUnie), dat beoogt het verbod alleen op te heffen indien een pleger hulp accepteert en de hulpverlening aan zijn gezin niet frustreert. De motie van de kamerleden Teeven (VVD) en Pechtold (D66) om de kosten van ee verbod op de plegers te verhalen, wordt verworpen. De betrokken ministers zier de motie niet als een verbetering van he voorstel, het amendement daarentegen wel. Het voorstel is thans in behandeling in de Eerste Kamer Naar verwachting z: de wet begin 2008 in werking treden.

Just van foor

Voorlichter

' De officiële titel van de wet luidt: 'Regelestrekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat' ' Ledenpanel VNG: huisverbod geen taakburgemeester - 12 januari 2006 op www.vng.nl ^ Pilot tijdelijk huisverbod VenIo; een tusserstand (www.huiselijkgeweld.nl)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Banier | 24 Pagina's

Huiselijk geweld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken