Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Praktische beginselen (7)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Praktische beginselen (7)

5 minuten leestijd

WAT IS HET DOEL VAN DE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ? INSPELEN)P DE PUBLIEKE OPINIE? EEN BOODSCHAP BRENGEN DIE ZO VERANDERLIJK IS ALS^ET WEER? WAAR GAAT HET DE SGP OM? EEN ANTWOORD OP DIE VRAAG ISE VINDEN IN ARTIKEL 2 VAN HET PROGRAM VAN BEGINSELEN. MET ARTIKEL IORMT DIT ARTIKEL HET HOOFDSTUK'ALGEMENEBEGINSELEN*.

Je redactie van artikel 2 is identiek aan et artikel dat op 24 april 1918 werd astgesteld. In 1972 is een v^ijziging doorevoerd die de partij later (1989) weer ngedaan maakte."In den lande" verving e partij in 1972 door "in ons land" en lis wel" maakte plaats voor "doch". Laer kom ik even op die redactiewijziging 3rug. De partij wil de beginselen van -ods Woord tot meerdere erkenning .rengen. De beginselen van Gods Woord krijgen in het Program van Beginselen en verdere uitwerking. Die kunnen we er dus verder wat de inhoud betreft, la- ; n rusten. De partij wil die beginselen jt meerdere erkenning brengen.Wat eeft de partij met die woorden aan?

Beginselen

e partij geeft door die woorden er blijk an de realiteit van alle dag onder ogen te en. Zij weet in welke maatschappelijke

Dntext zij functioneert. leerdere erkenning is odig als in de maatschappelijk-politieke situatie niet iedereen de eginselen van Gods Voord erkent. Dat is m alle tijden. De pro- ; et Hoséa sprak de •oorden van God: "Ik ; hrijf hem de voortref-

jlijkheden Mijner wet voor; maar die zijn aacht als wat vreemds" (Hoséa 8: 12). De : 'edendaagse maatschappelijke ontwikkeig kenmerkt zich door toenemende seularisering en ontkerkelijking. De liberiijnse geest van ongelimiteerde vrijheid voor het individu kent vele aanhangers. Doorgeschoten individualisering met weinig of geen verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij in haar geheel. Een scherpe scheiding tussen het publieke en private domein zorgt ervoor dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het publieke domein. De partij legt zich niet neer bij die maatschappelijke realiteit.Tegen de maatschappelijke trend in wil de SGP de beginselen van Gods Woord ("de voortreffelijkheden Mijner wet") tot meerdere erkenning brengen.

Erkennen

De woorden van artikel 2 laten ook zien hóe de partij wil functioneren in die maatschappelijke context.Tot meerdere erkenning brengen.Wat betekent: erkennen? Het bekende woordenboek Van Dale omschrijft erkennen als: "het bestaan, de waarheid, juistheid, billijkheid van iets inzien of toegeven." SGP'ers mogen zich niet tevreden stellen met anderen kennis te laten nemen van bijbelse beginselen. Zij zullen met kracht van argumenten anderen tot het inzicht moeten brengen dat Gods Woord de enige regel is voor het handelen van overheid en onderdaan. Bewijsvoering op basis van grondige dos-

sierkennis en kennis van de Schrift is nodig. SGP'ers zijn geen profeten, maar ook voor hen geldt: "Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen" (Ezech. 2: 7). SGP'ers moeten een waarschuwende stem laten horen.Vandaar de noodzaak tot schriftkennis. Niet een waarschuwende stem die losgezongen is van de dagelijkse praktijk.Vandaar de noodzaak van grondige dossierkennis. De SGP wil mensen overtuigen van de waarheid, de juistheid en billijkheid van Gods Woord en geboden.

WoordgeZag

De partij sluit met de formulering van artikel 2 geweld en dwang in haar politieke optreden uit. De beginselen van Gods Woord tot meerdere erkenning brengen. De partij wil invloed uitoefenen door het woord van het Woord.Tot erkenning brengen is wat anders dan met machtsmiddelen mensen brengen tot een bepaald gedrag. Niet door het zwaard, niet door middel van geweld, maar door het gezag van Gods Woord. "Koning Manasse kende, dat de HEERE God is" (2 Kron. 33: 13). De Statenvertalers geven daarbij aan: "Dat is, werd gewaar, en bevond metterdaad, en werd overtuigd in zijn consciëntie, dat de Heere alleen de ware God was, en niet de afgoden." Dat is in de meest vérstrekkende vorm het erkennen van de beginselen naar Gods Woord. "Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen" (Zach. 4: 6). Dat mist zijn uitwerking niet voor de praktijk van het staatkundige leven.

Staatkundig terrein

Moeten SGP'ers dan verkondigers zijn van het evangelie? Moeten zij mensen trachten te bekeren? Nee, SGP'ers zijn geen

evangelisten. Zij zijn ook geen zendelingen. Het werkterrein van de kerk mag niet vermengd worden met het werkterrein van de overheid. SGP'ers zijn bestuurders en volkvertegenwoordigers.Vanuit die verschillende verantwoordelijkheden op staatkundig terrein moe­

ten zij een bijdrage leveren aan het politieke bestuur. Dat is hun taak. Niet meer en niet minder."ln den lande", zo luidt het in artikel 2. Dat is het werkterrein. De partij koos in 1989 weer voor de oude naamvalsformulering."In den lande", dat betekent: in het land, dat wil zeggen een gebied dat aan een bepaald gezag onderworpen is. Een taalkundige verbetering. De formulering "in ons land" sliiit taalkundig niet aan op het begin van de tekst: de Staatkundig Gereformeerde Pardj.

Artikel 2

De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen, door haar beleden, waarv an haar program een korte samenvatting vormt.

drs. P.A. Zevenbergen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Banier | 24 Pagina's

Praktische beginselen (7)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken