Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aandacht voor Aids

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aandacht voor Aids

7 minuten leestijd

"EEN VLIEGRAMP OF EEN TSUNAMI GAAT MET VEEL 'ZIELIGHEID' GEPAARD EN DIE MENSEN KUNNEN ER OOK NIETS AANDOEN. BiJ AIDS DENKEN WE VAAK: EI­ GEN SCHULD. EN OMDAT DE RAMP ZICH ALS EEN SLUIPMOORDENAAR VOLTREKT, STAAT DIE VEEL VERDER VAN JE AF." DiT ZEI SGP-TWEEDE KAMERLID KEES VAN DER STAAIJ TIJDENS HET NAJAARSCONGRES VAN DE SGP-JONGEREN "AlDS: VER VAN JOUW BED? ". EEN IMPRESSIE VAN EEN TWEEDAAGSE BEZINNING OP HET PROBLEEM AIDS.

Vrijdagavond 30 november stroomde de aula van de Jacobus Fruytier S.G. in Apeldoorn langzamerhand vol met deelnemers aan het najaarscongres van de SGPjongeren. Het thema dit jaar was aids, Y/anrb'\\ de nadruk lag op aids in ontv^ikkelingslanden.Jan Kloosterman, voorzitter van de SGP-jongeren, opende het congres.Vanuit tv^ee bijbelgedeelten deed hij een appèl op jongeren: "Wat is barmhartigheid als het gaat om een verre naaste? Het morele appèl dat aids-patiënten op ons doen, vraagt om een antwoord uit naastenliefde. Ais het goed is doet afstand er dan niet toe en komen we in beweging." Jan Kloosterman wees er op dat een oordeel snel gemaakt is: "Vaak heerst er een Idee van 'eigen schuld, dikke bult'." Ook bestaat er volgens hem vaak geen openheid, en dan komt het dichtbij: "sommige christenen, ook in onze kringen, hebben ook aids en lijden aan het taboe dat erop rust, omdat er zo snel geoordeeld wordt. Hoezo aids is ver van ons bed? "

Aids en armoede

Het congres was door de organisatoren vooral bedoeld als een bezinning en een bewustwording rondom het thema.Voor veel bezoekers kreeg aids een gezicht. De video "are you listening" van Prisma, een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties, gaf een doorkijkje in de wereld van aids in Kenia.Jongeren vertelden open over seksualiteit, over armoede en leugen. De beelden brachten de zaal dichter bij de werkelijkheid van aids in Afrika. De eerste spreker, Anny Peters van Oxfam Novib, sloot hier met een aantal vragen aan de zaal bij aan. De boodschap van haar toespraak was duidelijk. Volgens haar krijgt aids een stigma opgelegd, omdat iedereen denkt dat het bij aids om een ander gaat. Ze bepleitte een cultuuromslag in Afrika. Dat is, volgens haar, enorm belangrijk voor een succesvolle aanpak. De tweede spreker die het congres toesprak, was Riekje Camara, beleidsmedewerker bij de SP Ze verving het zieke kamerlid Ewout Irrgang. Camara legde vooral de nadruk op oplossingen voor nu. Zo moeten er volgens haar veel meer condooms worden verstrekt. Ze erkende wel dat er meer moet gebeuren: "voorbeeldfuncties doen het goed". De laatste spreker was Kees van der Staaij: "lk raakte betrokken bij aids toen ik het zelf met eigen ogen zag." In 2005 bezocht Van der Staaij Afrika. Hij wees erop, dat de strijd tegen aids vooral ingebed dient te zijn in de strijd tegen armoede. De strijd tegen aids kent volgens hem een lange adem. Een strijd tegen ongezonde seksuele moraal en sprookjes. Bovendien is het een zaak van goede voorlichting. Maar het belangrijkste: "Naast gebalde vuisten, vereende krachten zijn ook gevouwen handig nodig."

Aandacht voor aids

Gelijk na de pauze presenteerden de SGP-jongeren een manifest met politieke aanbevelingen. In dit manifest, met de titel "Aandacht voor aids" vestigden de SGP-jongeren de aandacht op de problematiek door een aantal punten te belichten en aan het eind van elk hoofdstuk een aantal concrete aanbevelingen te noemen. De SGP-jongeren kozen voor deze benadering, omdat ze zich als politieke jongeren organisatie vooral politiek profileren. Daarbij willen ze een bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijke debat. De SGP-jongeren steunen de ABC formule, waar de nadruk ligt op trouw en onthouding. Volgens hen is er wel meer nodig. Zogenaamde life skills programs, vaardigheden voor het leven, zijn erg belangrijk. Op kleine schaal wordt daarbij ingezet op gedragsverandering. Dit programma moet al op de basisschool starten. In hun manifest wezen de SGP-jongeren ook op het belang van religie in de strijd tegen aids en armoede Ook zien de SGP-jongeren graag dat er veel aandacht uitgaat na miljoenen aidswezen in Afrika. Er moet gezocht worden naar lokale oplossingen van dit probleem. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen. Lokale overheden moeten leren deze problematiek te beheersen. Oeganda is in dit opzicht een succesvol voorbeeld. Eigen verantwoordelijkheid is altijc één van de uitgangspunten geweest van de SGP ook in de strijd tegen aids is dit nodig en wenselijk.

Politieke discussie

Onder leiding van RD-journalist Evert van Dijkhuizen gingen Anny Peters, Ellen van de Hil (Woord en Daad), Riekje Camara en Kees van der Staaij met elkaar i debat. Het was een debat tussen politiek en mensen uit de praktijk.Terecht werd de vraag gesteld naar de haalbaarheid van politieke ideeën als netwerken niet goed zijn. Dat moet de politiek bescheiden maken. De politiek moet vooral faciliterend handelen en moet het daarom vooral uit handen geven.Van der Staaij liet merken dat voor hem gedragsverandering altijd voorop staat.Volgens Camara dient eerst het armoedeprobleem opgelost worden, pas dan kun je gedrag veranderen. Peters (Oxfam Novib) benadrukte dat er meer oorzaken zijn: "als je armoede als dé oorzaak van het probleem aanwijst, krijg je snel een fatalistische houding: we zijn arm, dus er is aids, niks aan te doen." Er werd een goede inhoudelijke discussie gevoerd waarin vooral het belang van goede educatie, gedragsverandering en armoedebestrijding als sleutels tot succes naar voren kwamen. Daarnaast moet er volgens de deoaters ook gezorgd worden voor een infrastructuur, voedsel en werkgelegenheid n Afrika.

öe kerk heeft aids

Zaterdagmorgen 1 december, wereldidsdag, stond vooral in het teken van de 'raag "wat kunnen wij doen? " Op het : 'rogramma stonden zes verschillende -vorkshops waar werd ingegaan op vragen rondom aids, positie van vrouwen en jezin en de kerk en aids. Het workshopprogramma werd ingeleid met een toepraak van ds.J.P. Ouwehand, hervormd redikant te Wilnis. Ouwehand heeft zelf '1 Zuid-Afrika gewerkt en schreef voor Prisma een beleidsnotitie over aids. Ouwehand hield een spiegel voor: "Toen de eerste slachtoffers van aids zichtbaar werden, werd aids door de kerk als straf van God gezien. Dat die gedachte niet helemaal juist is, blijkt wel uit de vele onschuldige slachtoffers." De kerken benaderden het aids-vraagstuk vooral vanuit een schuldvraag. Deze benadering hield echter geen stand, volgens ds. Ouwehand. Aids ging ook de kerken niet voorbij, vooral in Afrika niet."De kerk heeft zelf aids, zo zou er geconcludeerd kunnen worden, ze is een onderdeel van het probleem geworden." Enerzijds heeft de kerk aids, maar aan de andere kant ook niet, zo besloot hij zijn lezing: "De Kerk, met een hoofdletter, heeft geen aids. De Kerk is gewassen in het bloed van Christus en dat biedt toekomstperspectief."

Ongebruikelijk concert

Na de lezing van ds. Ouwehand vertrokken de deelnemers richting de workshop, waar ze zich voor aan hadden gemeld. De workshops werden gegeven door organisaties uit het werkveld. Organisaties als Prisma, Woord en Daad en het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten gaven een workshop. Een heel bijzondere workshop was de in de gymzaal gegeven cursus "djembé voor beginners". Een buitengewoon enthousiaste Jaap Pluijgers, eigenaar van een slagwerkschool in Zeist, leerde ongeveer 20 jonge SGP-ers in 40 minuten "djembé". Djembé is een trommel uitWest-Afrika. Het was bijzonder knap dat Jaap in een korte tijd een ritme aanleerde. Het resultaat was na afloop van de workshopronde te horen. De deelnemers aan de djembé-cursus gaven een concert. De zaal wist het te waarderen en gaven Jaap en zijn orkest een geweldig applaus.

Debatwedstrijd

Het congres werd afgesloten met een debatwedstrijd, waaraan elke deelnemer kon deelnemen. Op het scherpst van de snede debatteerden de snel gevormde debatgroepen tegen elkaar over zinvolle en minder zinvolle stellingen. Het debat leverde soms vuurwerk op, maar soms ook bijzonder hilarische uitspraken. De SGP-jongeren willen ook in de toekomst aandacht blijven besteden aan de debatvaardigheden.Tenslotte is dat het politieke handwerk. Op een speelse manier konden deelnemers hier op de zaterdagmiddag mee oefenen.

De SGP-jongeren kijken terug op een geslaagd congres. Op zijn weblog liet Kees van der Staaij zijn enthousiasme blijken over het initiatief van de SGP-jongeren. Volgens Arjen, één van de ruim 140 deelnemers was het "een briljant congres". Wat veel bezoekers vooral opmerkten was de goede sfeer die er was. Er was sprake van verbondenheid rondom een aangrijpend thema. Het congres is achter de rug, maar de SGP-jongeren gaan enthousiast door I maart 2008 is de volgende belangrijke datum. Dan houden de SGP-jongeren de Jongerendag 2008 over het thema "(Kli)maat houden!", een congres over klimaatverandering en duurzaamheid.

Jan Kloosterman en Dirk-Jan Nijsink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 2007

De Banier | 32 Pagina's

Aandacht voor Aids

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken