Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De HEERE is eeuwig dezelfde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De HEERE is eeuwig dezelfde

5 minuten leestijd

"Maar Gij zijt Dezelfde (...)."

Psalm 102: 28a

WE WETEN NIET WAT ER DIT JAAR ALLEMAAL ZAL GAAN GEBEUREN. WAT ZA SR IN DEZE WERELD PLAATSVINDEN? WELKE ONTWIKKELINGEN ZULLEN ER KC MEN IN EUROPA? WAT STAAT ONS IN NEDERLAND TE WACHTEN? HOE ZAL HE MET STAAT EN KERK GAAN? WAT ZAL ER GEBEUREN MET DE SGP? ZULLEN DF VIJANDSCHAP, HET ONBEGRIP EN DE ONVERDRAAGZAAMHEID NOG VERDER TOE NEMEN? WAT ZULLEN WIJ PERSOONLIJK MEEMAKEN? BiJ ALLES WAT VERANDEP EN VERANDEREN KAN, BLIJFT DE HEERE DEZELFDE.

Verleden

Het volk Israël verkeert in ballingschap. Vanuit die ballingschap ziet het volk terug naar het verleden. Het denkt terug aan de uittocht uit Egypte. De HEERE had in het verleden het volk uitgeleid uit Egypte. Daaruit bleek Gods trouw en almacht. Ook herinnert het volk zich wat de HEE­ RE gedaan heeft in het leven van

Abraham, Izak en Jakob. Zij hebben de liefde, de trouw, de goedertierenheid en de bescherming van de HEERE ondervonden.Wat het volk Israël ondervond in het ver­

leden, is ook de ondervinding geweest van Gods Kerk de eeuwen door. De HEERE beschermt Zijn Kerk tegen de vijanden. De satan kan de Kerk niet te niet doen. De wereld kan die Kerk niet verdelgen. De

zonde kan die Kerk niet wegvagen. De HEERE is eeuwig de Almachtige en de Getrouwe. De HEERE is onveranderlijk in de bescherming die Hij biedt aan Zijn Kerk. Mag u aan het begin van het nieuwe jaar terugzien op de hulp, ondersteuning en bescherming van de HEERE? Gaf Hij in het verleden kracht, lust en liefde om de taak te vervullen in gezin, kerk, politiek en maatschappij? Wat er ook veranderen of gebeuren zal, de HEERE is van eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde.

Heden

Het volk Israël had het niet gemakkelijk m de ballingschap. Psalm 102 is immers sen gebed des verdrukten: "als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des HEEREN" (vs. l)."De vijanden smaden het volk" (vs. 9). Maar vanuit die verdrukking ziet het volk op de HEERE, die zal opstaan en Zich over Sion zal ontfermen. De Kerk Gods is de strijdende Kerk. Zij heeft het niet gemakkelijk op aarde. De vijanden staan die Kerk naar het leven. De tegenstanders benauwen en verdrukken die Kerk. Dat is geen vreemde zaak. Die Kerk zal in de

wereld verdrukking hebben. Maar vanuit die verdrukking mag de Kerk opzien naar de HEERE, die eeuwig Dezelfde blijft. Hij is eeuwig de Almachtige, eeuwig de Getrouwe en eeuwig de Alwetende. De HEERE is ook eeuwig de Rechtvaardige en eeuwig de Barmhartige. De HEERE geeft Zijn kinderen geduld in tegenspoed. Hij doet hen de knieën buigen voor Hem. De HEERE werkt dankbaarheid in voorspoed. Wat de toekomst betreft, geeft de HEERE vertrouwen op Hem. De HEERE geve dat in het gezin, op het werk, in kerk en politiek het oog op Hem mag zijn. Wie het van eigen kracht, wijsheid en inzicht verwacht, zal daar teleurgesteld mee uitkomen. Wie het van de HEERE verwacht, zal niet beschaamd worden. Bij de HEERE is alles te vinden wat nodig is, ook in het pas begonnen jaar

Toekomst

In de nabije toekomst verwachtte het volk Israël verlossing uit de ballingschap. De tijd van 70 jaar was immers bijna voorbij. De tijd om Sion genadig te zijn was gekomen (vs. 14). De HEERE zal de smeekbeden om verlossing verhoren. Stad en tempel zullen herbouwd worden. De HEERE zal daar de eer van ontvangen. De HEERE heeft inderdaad Zijn volk verlost uit de ballingschap en terug doen keren naar het land der vaderen. Het volk Israël is met de HEERE niet teleurgesteld uitgekomen. De HEERE heeft Zijn beloften vervuld en naar het smeekgebed gehoord. Ook in het jaar 2008 zal de HEERE doorgaan met Zijn werk. Hij volvoert Zijn welbehagen. Ook daarin is Hij onveranderlijk. Hoe de satan ook woedt, hoe de wereld ook lokt en trekt, hoe sterk de zonde ook is, de HEE­ RE trekt krachtdadig, onwederstandelijk en vrijmachtig uit de macht der duisternis

en brengt over in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Onveranderlijk dient door te klinken in kerk en politiek wat de HEERE veroordeelt. Onveranderlijk dient verwoord te worden: "Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen." Onveranderlijk dient in liefde en bewogenheid gewezen te worden op de toorn van God die blijft rusten op hen die blijven voortleven op de brede weg. Ook daarin is de HEERE eeuwig Dezelfde dat hij Zijn vijanden htvaardig zal veroordelen. Onverander­

rechtvaardig zal veroordelen. Onveranderlijk dienen zij dan ook opgeroepen te worden de brede zondeweg te verlaten en te breken met de satan. Onveranderlijk dient ook door te klinken, wie de HEERE is voor Zijn Kerk, hoe goed de HEERE voor Zijn onderdanen is. De HEERE is de Eerste geweest in hun leven: Hij heeft de rechterhand gevat in het uur van de wedergeboorte. De HEERE zal leiden door Zijn raad, Hij zal de weg wijzen onder alle omstandigheden van het leven. Op Zijn tijd zal Hij opnemen in heerlijkheid. De sterfdag is de beste dag voor Gods kinderen. Dan breekt de tijd aan dat zij niet meer zullen zondigen. Dan zal de satan hen nooit meer kunnen benauwen en bestrijden. Dan begint het volmaakt en eeuwig dienen van de HEERE.

ds.A. van Heteren, Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

De HEERE is eeuwig dezelfde

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken