Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen tranen meer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geen tranen meer

5 minuten leestijd

"En God zal alle tranen van hun ogen afwissen (...)" Openbaring 21: 4a

OT TWEEMAAL TOE HEEFT GOD ZELF DE WOORDEN VAN ONZE TEKST LATEN OTEREN, ZOWEL IN OPENBARING 7 VERS 17 ALS OOK IN HOOFDSTUK 21 VER' 1. BEIDE KEREN IS ER GEEN TWIJFEL MOGELIJK. IN DE TOEPASSING ZIET DEZE ELOFTE GODS OP DE GEZALIGDE ZONDAREN IN DE HEMEL. NA DIT LEVEN ZAÏ AN HEN WORDEN WAARGEMAAKT WAT DE HEERE ZIJN STRIJDENDE KERK OP ARDE AL TOEZEGT. DE TRANEN WORDEN VAN HUN OGEN AFGEWIST. LET GOEC p HOE HET ER STAAT: "VAN HUN OGEN".

Dat deze toezegging niet ieder geldt, blijkt uit de ganse Schrift en uit het directe tekstverband. In Openbaring 20 vers 15 en in hoofdstuk 21 vers 8 lezen we over de poel des vuurs. Daar eindigt het leven van de goddeloze.Tot het laatst toe waarschuwt Gods Woord in alle ernst en liefde, opdat ons leven daar niet zal eindigen. Er is door wederbarende genade ook een ander volk op de aarde.

Die het eigendom van de Heere Jezus Christus zijn, hebben een heerlijke

toekomst. God geve geloof in de beoefening om temidden van alle druk en leed te genieten en uit te zien naar de dag, waarop God al Zijn beloften zal vervullen!

Een tranendal

Sinds de zondeval is deze weeld een tranendal. Ontzaglijk veel tranen zijn en worden ar geschreid. Weduwen en wezen, weduwnaren en ande-

e bedroefden weten er alles van. Uit hun ogen persen zich tranen van verdriet. Er zijn ook tranen van spijt en woede. Neem een kind z'n auto of d'r pop af waarmee 't speelt of verbiedt een jongen of meisje de zonde uit te leven en u ziet tranen gepaard met knarsetanden. Niet alle tranen zijn geestelijk. Gods kind leert tranen schreien om de zonde, uiterlijk waarneembaar of in elk geval inwendig gemeend. Er is ook een gehuicheld wenen. Dat laatste beweegt God nimmer tot het bewijzen van genade. Waar de Heere tranen werkt in de ziel en droefheid vanwege de zonde in het hart legt, daar zal Hij die kostelijke tranen bewaren in Zijn fles. Zijn eigen werk is dierbaar in Zijn oog.

Johannes op Patmos krijgt eerst de nieuwe hemel en aarde te zien (vers I en 2). Daarna hoort hij een indrukwekkende hemelse afI< ondiging (vers 3 en 4). Die laatste stem zegt aan de strijdende Kerk toe, dat eens haar druk zal worden veranderd in geluk. God Zelf zal bij hen wonen. Dan en daar zal aan hen worden vervuld: "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen (...)".

Heerlijk vervuld

Lezer, zie niet over het hoofd wat meteen na onze tekst staat geschreven (vers 5): "En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw." De Heere garandeert Zelf de vervulling! Vergeet ook niet dat hier aan Johannes op Patmos iets bijzonders te beurt valt. De Heere herhaalt, wat al eeuwen tevoren door Jesaja is voorzegd: "Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen" (jes. 25: 8)."En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijd­ schap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden" (Jes. 35: 10). En sprekend over het nieuwe Jeruzalem als beeld voor de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, zegt hij: "En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws" (jes. 65: 19). Wie deze profetische woorden legt naast het aan Johannes getoonde visioen en de bijkomende hemelse stem, ziet verwonderd hoe getrouw de Heere aan die man laat zien en horen dat er geen tittel of jota van Zijn woorden ter aarde zal vallen. Dat moet voor Johannes een bijzonder troostvolle ondervinding zijn geweest.'t Geeft de strijdende Kerk moed!

Volmaakt tranenvrij

"En God zal alle tranen van hun ogen afwissen (...)". O, hoe teer is het beeld dat God gebruikt, om te verwoorden wat straks gaat gebeuren. In dit leven neemt een moeder wel eens haar kind op

schoot om met een zakdoek de tranen weg te vegen uit de ogen van de kleine. Maar als d'r lieveling voor de spiegel gaat staan, zegt het: Mama, je

kunt nog zien dat ik gehuild heb, hè? Met eerbied gezegd: Als Gód bij Zijn kind de tranen van de ogen uitwist, dan doet Hij 't zó volkomen dat er geen spoortje van tranen achterblijft. Zijn volk zal straks niet meer kunnen huilen. De

blijdschap zou, als het nog kon, niet volmaakt zijn. Gods volk zal nóóit meer wenen.Als er nog tranen in de ogen zouden zijn, dan konden zij de Heere niet ongestoord zien. Dat is de reden dat de traanbuizen zullen worden dichtgestopt. De Heere schakelt dikwijls de engelen in om Zijn volk te dienen, maar dit werk laat Hij niet aan anderen over. Dit doet Hij Zelf bij ieder die hem toebehoort: "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen (...)".O kind van God, zie dan dwars door uw tranen heen op die God, Die het belooft én doen zal!

ds.A.Vlietstra, Katwijk aan Zee

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Geen tranen meer

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken