Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vroeger

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vroeger

7 minuten leestijd

GRONINGEN, EEN MOOIE PROVINCIE, MAAR MET, HELAAS, WEINIG SGP STEMMERS. AL JAREN TROKKEN DE RPF EN DE SGP SAMEN OP. VIER JAAR GELEDEN KWAM HIER DOOR DE KOMST VAN DE CU EEN EIND AAN. EvEN WAREN WE BANG DAT DIT ZOU BETEKENEN DAT ONZE STEM NIET MEER ZOU WORDEN GEHOORD. MAAR DAT MOCHT MEEVALLEN. DE VERENIGING MOCHT GROEIEN, EN NA EEN GESPREK MET DE CU BLEEK DAT ZIJ SAMENWERKING ZEER OP PRIJS STELLEN. HiERUIT IS VOORTGEKOMEN DAT ER EEN SGP LID DEEL UITMAAKT VAN DE STEUNFRACTIE VAN DE CU. DE SGP GEEFT OP HAAR BEURT EEN STEMADVIES AAN HAAR LEDEN OM CU TE STEMMEN.

Nu

We werken al een aantal jaren samen, en merken dat onze Inbreng zeker gewaardeerd wordt. Op deze manier kunnen we het staatkundig-gereformeerd geluid nog laten horen.

Een vrij nieuwe ontwikkeling is het vormen van een "denktank". Het is de bedoeling om mensen van buiten de politiek te benaderen om mee te denken. Er worden specialisten opgezocht voor allerlei beleidsterreinen, die op het moment dat er wat speelt, benaderd worden om hun mening te geven. Het voordeel hiervan is, dat deze mensen niet direct bij de politiek betrokken hoeven te zijn, en je wel een heleboel kennis paraat hebt. Ook hierin kunnen wij actief meedenken en 'onze' mensen voordragen.

CU

Bij de laatste verkiezingen heeft de CU in de provincie Groningen het erg goed gedaan. Hierdoor konden ze meedingen naar een plekje in het college van Provinciale Staten. In de staten zitten nu vier leden, en een gedeputeerde. Deze mensen hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied. Economie en Mobiliteit, Bestuur en Financiën, Welzijn en Cultuur, Omgeving en Milieu. Zij worden bij gestaan door drie steunfractieleden, waaronder dus een SGP-er. Ook die hebben allemaal hun eigen taakgebied, waarvoor zij zich moeten inlezen.'Voorafgaand aan de statencommissievergadering is er een vergadering met de steunfractie. Op deze manier worden de Statenleden van commentaar voorzien, en kunnen zij hun mening vormen. Hier is het heel goed mo­ gelijk om het gereformeerd gedachtegoed onder de aandacht te brengen. Ondertekende heeft als taakgebied Economie en Mobiliteit. Daar wil ik in het verdere ook wat over vertellen.

Provinciaal Omgevingsplan

Op dit ogenblik is de provincie druk met het samenstellen van het provinciaal omgevingsplan (POP). Hierin komt te staan hoe de provincie denkt dat de ontwikkelingen moeten zijn in de komende tien jaar

Eerst hebben ze een aantal avonden belegd waar de bewoners van de provincie zich over dit onderwerp konden uitspreken. Daarna komen de vergaderingen waar binnen het provinciebestuur de knopen moeten worden doorgehakt. Vooraf wordt er binnen de partijen goed gekeken waar de prioriteiten liggen voor de partij. Dankzij de avonden in de provincie weet iedereen al wat voor de burgers belangrijk is.

Onderwerpen waar over besloten moet worden zijn onder andere: Willen we de industrie concentreren om de grote plaatsen, en op grote bedrijventerreinen, of mag dat ook nog in de kleine kernen? Ook komt aan de orde of mensen een aanbouw aan hun huis mogen voor hun ouders die hulpbehoevend zijn. Je kunt ook de keuze maken meer verzorgingshuizen te gaan bouwen.

Bij al deze dingen moet de afweging gemaakt worden wat de kosten zijn. Ook speelt hierbij mee wat je visie is op het bouwen en bewaren van de aarde, en hoe ga je als mensen met elkaar om. Het is goed om daar met elkaar over van gedachten te wisselen, en zo een mening te vormen.

Bij de avonden die de provincie georganiseerd had over de POP is ook veel gediscussieerd over de plaats van de landbouw binnen de provincie. Er liggen ideeen om te onderzoeken of megabedrijven een plek kunnen krijgen. Dan krijgt men te maken met tegengestelde belangen. Enerzijds de boeren die door willen gaan met hun bedrijfsontwikkeling en anderzijds de burgers die rust willen op het platteland. Op deze vergadering waren de boeren en burgers bij elkaar. Belden konden hun mening geven over hun visie op het beleid voor het buitengebied. Hier kwam onder andere naar voren dat bedrijfsontwikkeling wel door moet kunnen gaan.Wel moet hierbij goed gekeken worden naar de inpassing in het landschap. Dit is ook de lijn die de CU voorstaat.

Het college van Provinciale Staten maakt onderscheid tussen intensieve veehouderij en grootschalige melkveehouderij. Binnen de CU loopt nu de vraag of het wel eerlijk is om dat onderscheid te maken. De verwarring heeft te maken met het feit dat het op zich goed is dat er schaalvergroting plaats vindt. Het probleem zit bij de vraag of duizend koeien nu bio-industrie is of niet. En is er dan nog verschil tussen duizend koeien of duizend varkens. Dit moet nog verder uitgekristalliseerd worden.

Ook is de bereikbaarheid een punt van zorg. Het Groninger platteland heeft nog veel karakteristieke landweggetjes, die moeten wel begaanbaar blijven, ook voor zwaar verkeer.

Meer actualiteit

De ontsluitingsweg tussen Leeuwarden en Groningen is nu nog een 80 kilometerweg die door diverse dorpen heen loopt.Vooral bij de plaatsen Noord- en Zuidhorn geeft dit steeds meer problemen. Hier loopt de vaarverbinding Lemmer-Groningen dwars doorheen. Nu ligt er nog een brug, die voor veel filevorming zorgt. Omdat het vaarverkeer de laatste jaren nogal is toegenomen, voldoet deze niet meer. Het kanaal moet ook verbreed worden, om aan de nieuwste eisen voor het scheepvaartverkeer te voldoen. Bijkomend probleem is dat Zuidhorn wil uitbreiden. Dit is alleen nog mogelijk aan de andere kant van de weg. In het uitbreidingsplan is ook nieuwbouw van het Zonnehuis opgenomen. Deze mensen moeten dan de weg oversteken om bij de winkels te komen. Dit geeft natuurlijk onveilige situaties.AI met al hebben Gedeputeerde Staten besloten dat dit anders moet.

Ook hier werd eerst overleg gepleegdmet de gemeente en de bewoners. Erbleven twee opties over.

Een optie is om de oude weg tot Noordhorn te handhaven, en voor het kanaal af te buigen naar een nieuwe brug die veel hoger is als de oude. Men rijdt dan niet meer door Zuidhorn, maar wel door Noordhorn. De andere optie is een weg helemaal om de beide dorpen heen. Beide opties hebben voor- en tegenstanders, vooral uit Noordhorn. Om het dorp heen ligt een gebied waar het erg stil en rustig is, men wil daar geen weg doorheen hebben. Anderen moeten wijken voor de weg, omdat hij door de bebouwing heen loopt en nu af moet wijken. En mensen, ook kinderen die naar school gaan, moeten de weg oversteken om in Zuidhorn te komen. De CU in Groningen is van mening dat de veiligheid voor gaat, en kiest dan ook voor de variant buitenom. Dit is ook naar de toekomst toe de optie die de meeste mogelijkheden biedt.

Werkbezoek Menterwolde

In november is de CU op werkbezoek geweest in de gemeente Menterwolde. Menterwolde is een gemeente in het oostelijke deel van de provincie. Dit houdt in dat je in de gemeente rond kijkt wat de activiteiten zijn.We zijn wezen kijken bij diverse, wat grotere, bedrijven in de gemeente. Dit is voor je beeldvorming heel goed. We hoorden van de ondernemers waar de knelpunten en de positieve dingen in het provinciebeleid zitten.

We zijn bij een bedrijf geweest wat seriematig plezierboten bouwt. Ook bezochten we een pompenverhuurbedrijf, en een informaticabedrijf.Alle bedrijven hadden niet bewust voor Menterwolde gekozen, maar wei bewust voor Groningen. Hier is de bereikbaarheid beter, en er is gemotiveerd en betaalbaar personeel tekrijgen.

Opvallend punt was dat zowel de botenbouwer, als het ICT bedrijf, vestigingen in het buitenland hebben geopend om hier de producten betaalbaar te kunnen houden.Voor de politiek is dit een belangrijk gegeven. Dit kan op de lange duur leegloop veroorzaken. Ook is er dan voor lager geschoold personeel geen werk meer

Aan het einde van het werkbezoek zijn we op het gemeentehuis geweest voor overleg. Daar is gesproken over de communicatie tussen de gemeente en de provincie. Zo was er door de gedeputeerde kort voor het bezoek een uitspraak gedaan over de herindeling van gemeenten. Hij dacht dat het aantal gemeenten in de provincie zou halveren. Aangezien de gemeente Menterwolde net met gesprekken bezig was over samenwerking met andere gemeenten werd dit door de bevolking uitgelegd als fusiegesprekken.Voor hun een uitspraak op een verkeerd moment dus.

Menterwolde ligt op de kruising tussen de A7 en de N33. Op dit punt wil de gemeente graag een groot outletcentrum bouwen. Zij proberen zoveel mogelijk partijen voor dit plan te winnen.Voor de CU is het wel van belang dat ze tegen willen houden dat dit dan op zondag open zou gaan. Fijn is dan dat je dat al in een dergelijk vroeg stadium aan kan geven.

Henk Roseboom

Steun fractielid bij de CU namens de SGP Groningen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Vroeger

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken