Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dieren in de politiek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dieren in de politiek

5 minuten leestijd

DIERENBESCHERMING IS IN NEDERLAND GEEN ZAAK VAN VANDAAG OF GISTE­ REN. AL IN 1864 WERD DE NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN OPGERICHT. ONS UIT 1886 DATERENDE WETBOEK VAN STRAFRECHT KENDE VANAF HET BEGIN BEPALINGEN TEGEN HET MISHANDELEN VAN DIEREN. DIERENMISHANDELING WERD, EN TERECHT, BESCHOUWD ALS EEN MISDRIJF OF EEN OVERTREDING TEGEN DE ZEDEN. "DE RECHTVAARDIGE KENT HET LEVEN VAN ZIJN BEEST" (SPR. I 2: 1 0). DE ISRAËLIETEN MOESTEN FRUSTRATIES BIJ EEN DOR­ SENDE os VOORKOMEN DOOR HEM AF EN TOE WAT VAN HET GEDORSTE GRAAN TE LATEN ETEN. ZE MOCHTEN HEM NIET MUILBANDEN (DEUT. 25: 4).

Van ons vroegere kamerlid ir. C.N. van Dis is bekend, dat hij zich sterk maakte tegen vivisectie. Dat was wel niet helemaal een officieel partijstandpunt, maar zijn opstelling droeg er wel toe bij dat de SGP bekend stond als een diervriendelijke partij. In zijn tijd werden er lang niet zoveel kamervragen gesteld als tegenwoordig, maar van de betrekkelijk weinige vragen die Van Dis sr. stelde, hadden de meeste betrekking op het welzijn van dieren! Dat diervriendelijke imago heeft de partij inmiddels verloren. Althans de Partij voor de Dieren is vaak gebrand op de SGP Voor haar is dat de partij van de boeren met hun bio-industrie.

Agressief dierenactivisme

Nu is er in die tijd bij de dierenbeschermers ook wel het één en ander veranderd.Was de dierenbescherming vroeger vooral een zaak van vriendelijke mensen met een grote liefde voor honden, katten en andere aaibare dieren, inmiddels is er sprake van een internationaal opererend dierenactivisme dat illegale acties niet schuwt.

Het Dieren Bevrijdings Front pleegde inbraken om dieren vrij te laten. Brandstichting schuwde men niet. Directieleden van bedrijven die direct of indirect met proefdieren werken, werden geïntimideerd en hun huizen beklad. Recent was iets dergelijks het geval in Limburg. Bij dat alles verwijst men naar het grote leed dat door de proefdierindustrie, de nertsenfokkers of de mensen in de bioindustrie aan honderdduizenden dieren wordt toegebracht.

Bij de meest radicale dierenbeschermers zit daar vaak een dieperliggende visie op mens en dier achtenVoor hen staan die twee principieel op een lijn. De mens is in wezen niet anders dan een hogere diersoort. Daarom gaan zijn rechten niet per definitie voor die van andere dieren. Zeker niet boven die van apen, die men ziet als onze naaste verwanten. In die lijn doorgeredeneerd kan het verantwoord zijn een mens te doden om het leven van dieren te redden. Allerlei morele grenzen zijn dan weggevallen. De moordenaar van Pim Fortuyn voegde de daad bij het woord.

Fundamenteel onderscheid

De bijbelse uitgangspunten ten aanzien van de schepping van mens en dier hebben dus duidelijk ook juridische en politieke consequenties.Wij gaan immers uit van een fundamenteel onderscheid tussen mensen en dieren. De mens is geschapen naar Gods beeld. Dat kan van een dier niet gezegd worden. De mens heeft van God het recht gekregen om de dierenwereld aan zich te onderwerpen (Gen 1: 28). Dieren zijn er ten nutte van de mens.

Vandaar dat bijvoorbeeld dierproeven ten behoeve van de ontwikkeling van bepaalde medicijnen volstrekt verantwoord kunnen zijn. Ook al brengen ze voor die proefdieren leed en ongemak met zich mee. Het temmen van een dier om zijn trekkracht te gebruiken of het doden van een dier om zijn vlees te kunnen eten, zijn evenzo acceptabel.Waarschijnlijk loopt een trekdier liever vrij rond, dan voor de kar te staan en ongetwijfeld vindt een varken het niet leuk om geslacht te worden. Maar dat is niet doorslaggevend.

Nu hebben mensen een grote mate van keuzevrijheid als het gaat om de omgang met dieren.Wie als vegetariër door het leven wil gaan, hij ga z'n gang. Het is niet verplicht om vlees te eten.Wie van huisdieren houdt, mag daarvan volop genieten. Uiteraard zijn er, met name als men niet buitenaf woont, grenzen aan wat aanvaardbaar is met het oog op de buren. Die zouden wel eens minder op die beesten gesteld kunnen zijn.Wie tegen het fokken van pelsdieren is, kan dat tot uitdrukking brengen door geen bont te dragen. Wie het jagen op dieren een onsympathieke bezigheid vindt, moet geen wild eten.

Ondergrens

In de maatschappelijke discussie gaat het om de vraag waar de ondergrens ligt. Wat moet verboden worden, ongeacht ieders persoonlijke voorkeuren? Daarbij krijgt men ook te maken met het economische krachtenveld. Boeren zijn niet uit weelde overgegaan naar de bio-industrie. Ze moesten wel, om nog enigszins rendabel te kunnen werken. Als strengere regels nodig zijn voor het houden van kippen of varkens, dan moeten die op z'n minst in heel Europa gelden. Anders is er sprake van concurrentievervalsing. Dat bij de kamerverkiezingen de Partij voor de Dieren meer stemmen haalde dan de SGR is wel veelzeggend. Het lot van de dieren krijgt thans meer aandacht dan allerlei bijbelse noties ten aanzien van mens en samenleving. Waar dat toe leidt, zien we bijvoorbeeld in de discussie over de wilde zwijnen op deVeluwe. Door omstandigheden lopen daar veel te veel wilde zwijnen rond. Er zouden er niet meer dan duizend moeten zijn, maar hun aantal wordt thans geschat op 4000 a 6000. Dat leidt tot overlast en schade voor omwonenden.Vorig jaar is het aantal aanrijdingen bijna verdubbeld. En toch is er in onze maatschappij veel weerstand om de zogenaamde drukjacht toe te staan, terwijl dat zo ongeveer het enige middel is om een flinke opruiming onder die beesten te houden.

dr. C.S.L.janse

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Dieren in de politiek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken