Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gelukwensen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gelukwensen

4 minuten leestijd

OP 3 I JANUARI J.L. HERDACHT KONINGIN BEATRIX HAAR 70E VERJAARDAG. EEN HEUGELIJK FEIT WAARMEE WIJ ONZE GELIEFDE KONINGIN, KINDEREN EN KLEIN­ KINDEREN INBEGREPEN, VAN HARTE GELUKWENSEN. HET IS IN VERSCHILLENDE OPZICHTEN GEPAST AAN DEZE MIJLPAAL IN HET LEVEN VAN ONZE REGERENDE VORSTIN ENIGE AANDACHT TE BESTEDEN.

Dankbaarheid

Het is een niet mis te verstane bijbelse opdracht om te bidden, In het bijzonder In 'publieke gebeden', schrijven de Kanttekenaren "voor koningen en allen die in hoogheid zijn" (I Tim. 2: 2). Het Is dan ook zeer gepast aandacht te schenken aan de 70'' verjaardag van ons staatshoofd. Hoewe\ vandaag de dag, meer dan vroeger, velen de leeftijd van 70 jaar mogen bereiken, blijven de woorden uit het gebed van Mozes (Ps. 90) onverminderd van kracht: "Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het ultnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen." In deze bijbeltekst worden ons, naast de kortstondigheid van het leven en de zekerheid van de dood nog zaken aangewezen die leder mens, In meer of minder mate, op de levensweg moeten ondervinden. Moeite en verdriet, teleurstelling op teleurstelling. Ook gekroonde hoofden ontkomen hier niet aan. Dat heeft ook Koningin Beatrix In de achterliggende 70 jaren ondervonden. Naast het verlies van haar ouders, die weliswaar een zeer hoge leeftijd mochten bereiken. Is haar bijzondere steun en toeverlaat. Prins Claus, haar door de dood ontvallen. Een smartelijk verlies. De vreugde die gesmaakt mag worden door kinderen in het huwelijk te zien treden en kleinkinderen te mogen ontvangen neemt het verdriet van het gemis niet weg. Desondanks is het onze koningin gegeven om, op een leeftijd waarop velen het al jaren kalmpjes aandoen, met een bewonderenswaardige ijver en nauwgezetheid haar taak te vervullen. Daarvoor dienen wij haar dankbaar te zijn. Die verschuldigde dankbaarheid past ons in de eerste plaats de Heere God; alleen Hij kan de nodige kracht en wijsheid schenken.Wij wensen onze geëerbiedigde vorstin toe dat haar nog vele gezonde jaren geschonken worden.

Oorsprong

Onze koningin stamt uit het Huis van Oranje. Een vorstenhuis dat zeer nauw met de geschiedenis van ons land èn met de geschiedenis van Gods Kerk In de Nederlanden verbonden Is. Groen van Prinsterer zag het zo: "Het Huls van Oranje-Nassau Is van God tot een taak geroepen; de taak om, aan het hoofd van de Republiek, ten behoeve ook van heel de Christenheid, te waken en te strijden voor Evangelie, vrijheid en recht". In deze strijd is onze diepe verbondenheid met het Huis van Oranje geworteld. Een verbondenheid die, met een verwijzing naar Prediker 4; 12, waarschijnlijk het eerst door Isaac da Costa, betiteld Is als het "drievoudig snoer", te weten God, Nederland en Oranje. Een verbondenheid die haar oorsprong vindt in de strijd die Willem van Oranje, met opoffering van goederen en uiteindelijk ook van leven, gevoerd heeft voor de vrijheid "om God naar zijn Woord te kunnen dienen". Hier wordt op afgedongen door historici die, om een voorbeeld te noemen, de calvinistische gezindheid van de Vader des Vaderlands, meer zien als een zaak van het verstand dan van het hart. Daarover oordeelt Busken Huet, geen vriend van de gereformeerde orthodoxie, toch anders. Die schrijft In zijn boek Het land van Rembrondf "naarmate gij hem ziet toenemen in leeftijd schijnt hij meer en meer een bijbelsch theoloog te worden. Hij heeft met den alderoppersten Potentaat der Potentaten een vast verbond gemaakt", en "Het voegt ons onder het welbehagen van God ons te schikken, en Zijne hemelsche Voorzienigheid aan te vertrouwen dat, heeft Hij voor Zijne Kerk het bloed Zijns Eengeboren Zoons uitgestort. Hij nooit Iets doen zal, hetwelk niet zou strekken tot handhaving derzelve Kerk en tot bevordering van Zijne eer." Deze woorden, zegt Huet, "zijn wel degelijk van hem zelf". Daar ligt de klem van art. 9 van het Beginselprogram van de SGR

Wens

Een historisch gewortelde verbondenheid, met eerbied voor onze bijzonder bekwame en hardwerkende Koningin. Eerbied, maar geen kritiekloze verering. Wat dat betreft stond de heer van der Vlies vorige week volledig In de lijn van een lange gereformeerde traditie toen hij, desgevraagd, op gepaste wijze inging op zaken die de SGP graag anders zou zien. De bovengenoemde Psalm 90 wijst er op dat er zeker een eind aan ons leven komen zal. Dit einde kan ook "snellijk" komen; ook al zijn wij nog geen 70 of 80 jaar oud. Daarom bevelen wij onze Koningin, ja allen die dit onder ogen komt, van harte de waarschuwende aanbeveling aan uit het 14^ couplet van het 'Wilhelmus':

"Tot God wik u begeven. Zijn heilzaam Woord neemt aan.Als vrome Christen leven, 't Zal hier haast zijn gedaan."

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Gelukwensen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken