Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De islam in Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De islam in Nederland

4 minuten leestijd

ONLANGS ORGANISEERDE FORUM, INSTITUUT VOOR MULTICULTURELE ONTWIK-KELING, EEN CONFERENTIE MET ALS TITEL "VoORBIJ DE VERMIJDING". TiJDENSDEZE CONFERENTIE STONDEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ISLAM.. M. ^„, cIN NEDERLAND CENTRAAL. FORUM CONSTATEERT DAT HET HUIDIGE DEBAT OVERDE ISLAM STERK GEPOLARISEERD IS. HET INSTITUUT VRAAGT ZICH AF OF NEDERLANDERS WEL EEN DUIDELIJKE KIJK HEBBEN OP DE FEITELIJKE EN BREDEREONTWIKKELINGEN. FORUM WIL HET ZICHT OP DE ONTWIKKELINGEN BINNENDE ISLAM VERHELDEREN EN VERDIEPEN. 1N DIT ARTIKEL WILLEN WE DE GESIG­NALEERDE TRENDS KORT VOOR HET VOETLICHT HALEN EN INGAAN WAT DEZETRENDS BETEKENEN VOOR HET ISLAMDEBAT DAT WE IN NEDERLAND VOEREN.

Vijf trends

Godsdienstsocioloog SipcoVellenga signaleert vijf trends binnen de moslimgemeenschap in Nederland. Een eerste trend die we zien onder immigranten uit islamitische landen is, dat men zichzelf steeds vaker en explicieter identificeert als moslim. Deze trend staat bekend onder de naam "islamisering van de identiteit". Men beschouwt zichzelf in de eerste plaats een moslim en pas daarna een Nederlander, Marrokaan ofTurk. Radicalisering is een tweede trend. Deze trend zien we vooral onder de tweede en derde generatie moslimjongeren. Deze moslims wijden zich vol overgave aan de "zuivere islam". Zij streven ernaar om terug te keren tot de wortels van de islam. Deze religieuze radicalisering hoeft niet per definitie uit te monden in politieke radicalisering: verzet tegen de bestaande maatschappelijke orde. Een derde trend is stolling. Deze trend is vooral zichtbaar onder de eerste generatie moslims. Bij hen neemt de islam een niet te veranderen vorm aan, vaak onder invloed van voorlieden uit het land van herkomst.

Secularisering is een vierde trend. Dit wil zeggen, dat de invloed van het moslimgeloof op het leven en de samenleving afneemt. Deze trend is slechts in beperkte mate zichtbaar, vooral onder hoogintellectuelen.

Een vijfde en laatste trend is "religieuze individualisering". Deze trend is het meest dominant. Moslims blijven trouw aan hun godsdienst, maar geven er een eigen invulling aan.Vooral onder jonge moslims zien we dit. Ze vullen de overgeleverde traditie op een eigen manier in.

Houdingen

De vijf genoemde trends corresponderen met verschillende houdingen ten opzichte van de Nederlandse samenleving. Een militante houding komen we tegen onder radicaliserende moslims. Seculariserende moslims passen zich aan de samenleving aan. Moslims voor wie de islam een onveranderbare vorm heeft aangenomen (stolling) mijden de samenleving. De moslims die hun geloof op een eigen wijze invullen, zijn het meest open naar de Nederlandse samenleving. De hiervoor onderscheiden houdingen worden versterkt door verschillende factoren. De houdingen van moslims in Nederland worden mede beïnvloed door factoren die door Nederland niet gemakkelijk te beïnvloeden zijn. De oemma (de wereldwijde islamitische gemeenschap) versterkt de beleving van de moslimidentiteit. Ook de families in de landen van herkomst oefenen invloed uit op de houding van moslims in Nederland.Transnationale radicale groeperingen versterken de radicalisering onder moslims.Tot slot stimuleren Europese islamitische intellectuelen de individualisering van de islam in Nederland. Naast deze factoren wordt de houding van moslims in Nederland ook beïnvloedt door de structuur en cultuur in Nederland. Met de structuur bedoelen we de grondwet en wetgeving die uitgangspunt zijn voor de wijze waarop we in Nederland met eikaar samenleven. Cultuur Ziet op de zeden en gewoonten , ^, , , *" van de Nederlanders.

Politieke opstelling

Het is waardevol om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die zich binnen de islamgemeenschap in Nederland voordoen. Gelukkig radicaliseren niet alle moslims. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat we, door ook andere ontwikkelingen binnen de islamgemeenschap in ogenschouw te nemen, de problemen die radicale moslims veroorzaken bagatelliseren of nuanceren. De problemen zijn er wel degelijk en we moeten ze durven blijven benoemen. Het is jammer dat er op dit moment nog weinig onderzoeksresultaten bekend zijn in welke mate de genoemde trends zich voordoen. Feit is wel, dat radicalisering zich vooral voordoet onder de tweede en derde generatie allochtonen en niet zozeer onder de eerste generatie. Het is dus niet vanzelfsprekend dat over een aantal generaties heen de intergratie steeds beter zal verlopen. Om de problemen niet steeds groter te laten worden, is het noodzakelijk de immigratie van moslims zoveel mogelijk terug te dringen. De lasten voor de Nederlandse samenleving zijn al zwaar genoeg. Het is begrijpelijk dat de aandacht van de politiek vooral uitgaat naar de radicaliserende moslims. Zij veroorzaken nu en in de toekomst de grootste problemen.Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat veel moslims (nog) niet radicaliseren.We moeten voorkomen een totale bevolkingsgroep te stigmatiseren. De uitdaging is om de betrokkenheid van moslims bij onze samenleving te vergroten. Daarom is de aandacht voor burgerschap in het onderwijs erg belangrijk.We moeten jongeren en in het bijzonder ook moslimjongeren zo jong mogelijk verantwoorde lijkheidsgevoel voor de samenleving bijbrengen. Het is winst wanneer we er op deze wijze in slagen moslims minder vatbaar te maken voor radicale invloeden.

Johan van Berkum

Wetenschappelijk medewerker Studiecentrum SGP

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

De islam in Nederland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken