Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christelijke vrijheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christelijke vrijheid

5 minuten leestijd

Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar reclitvaardiglieid, en vrede, en blijdchap, door den Heiligen Geest Romeinen. 14: 17

IEBT U HET NIEUWS AL GEHOORD? HET GROTE NIEUWS, DAT HET K.QN1NKRIJKAN GOD IS AANGEBROKEN. DE MESSIAS IS GEKOMEN, WET EN PROFETEN ZIJNERVULD! GOD HEEFT ZIJN VOLK BEZOCHT! DAT IS HET GROTE NIEUWS WAARE APOSTEL PAULUS VOL VAN IS. ONS PROBLEEM IS WELLICHT DAT WE DAT NIETiEER ALS GROOT NIEUWS ERVAREN. W E ZIJN TE DRUK MET ANDER NIEUWS, WEBBEN ER GEEN OREN NAAR. ZALIG IS HIJ DIEHOORT!

Paulus heeft in zijn predil< ing tiet Koninl< ijk van God verkondigd. Een ieder die gelooft in de Messias Jezus, gaat binnen in het Koninkrijk van God. Wat houdt dat dan in? Het Koninkrijk van God is niet eten en drinken. Betekent dat dan dat net dagelijkse leven onbelangrijk is? Inteendeel, uit het verband van de tekst •lijkt duidelijk dat de gemeente in Rome

op een ongeestelijke v/ijze met eten n drinken omging. Zij maakten van ^e bijzaak een hoofdzaak. Zo zelfs, jat de dingen die er echt toe doen 1 het gedrang kwamen.

Sechtvaardigheid

Sommige gemeenteleden aten alleen groenten, terwijl anderen deze ascese als wettisch veroor­

deelden. Paulus wijst er op dat het Koninkrijk van God uitstijgt boven eten en drinken en dat het ook in het dagelijkse leven gaat om rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heige Geest. De dingen van deze tijd moeü'n juist in het licht geplaatst worden van iet komende rijk van God.

Dragende grond voor de houding van gemeenteleden tegenover elkaar, is het werk van Christus, die verloren zondaren aanneemt. "Daarom neemt elkaar aan, •, elijk ook Christus ons aangenomen ^eeft, tot de heerlijkheid van God." Daar ' egenover staan veroordeling - de zwakken tegen de sterken - en verachting - He sterken tegen de zwakken. Het is een psychologisch begrijpelijke maar vleselijke reactie om hen die het ruimer nemen af te keuren en op hen die het nauwer nemen neer te zien. leder heeft de neiging om zichzelf te zien als de maat voor anderen, naar links en naar rechts.

Rechtvaardigheid is er alleen door een waar geloof in Jezus Christus.Vrede is de vrucht van de rechtvaardiging. Gerechtvaardigd uit het geloof, hebben wij vrede bij God. Sjaloom, verzoening! Aan vijanden wordt vrede verkondigd door de Heere Jezus en zo is er ook vrede onder elkaar. Jood en heiden ontmoeten elkaar

aan de voet van het kruis. Blijdschap is een vrucht van de Geest; in de ontdekking van het evangelie ligt een diepe innerlijke vreugde. Maar toch gaat het blijkbaar niet vanzelf met die geestelijke eenheid. De boodschap van Paulus is, kort samengevat: het Koninkrijk van God is aangebroken, leef daar uit en leef daar naar. In het Koninkrijk van God gaat het om het doen van de gerechtigheid, het najagen van de vrede en het bevorderen van de blijdschap.

Strootje

De komst van het Koninkrijk betekent dat alle dingen geoorloofd zijn, er is christelijke vrijheid. Sommige Messiasbelijdende joden durfden geen vlees te eten of wijn te drinken, omdat ze bang waren om daarmee te zondigen. Paulus benadrukt dat je alles mag eten en drinken.

De sterken in het geloof hebben een dieper inzicht in het volbrachte werk van Christus. Calvijn schrijft in de Institutie dat een scrupuleus geweten iemand in een doolhof kan brengen. Als het zicht op christelijke vrijheid ontbreekt, leidt dat tot bijgeloof, waarin je uiteindelijk niet meer over een strootje durft te stappen.

De komst van het Koninkrijk betekent echter niet dat alle dingen oorbaar of nuttig zijn. Je kunt als sterke christen misbruik maken van je voorrechten en geen rekening houden met anderen. Intussen wordt iemand die nog zwak is in het geloof, bedroefd. Je geeft aanstoot, ergernis. Je kunt zelf misschien wel een helder zicht hebben op de vrijheid, maar het belangrijkste is, dat je rekening houdt met elkaar, dat de liefde de boventoon voert. Niets is onrein in zichzelf, maar als

je broeder om het eten van het vlees en om het drinken van de wijn geërgerd wordt, wandel je niet meer naar de liefde.

Zelfopofferende liefde

De ergernis is hier niet de irritatie van een spelletje 'Mens erger je niet.' Het eeuwige heil van de naaste hangt er van af. Paulus zegt: verderf hem niet met uw eten en drinken, voor

wie Christus gestorven is.Wat erg als andere mensen die door onze levenswandel afhaken. Het prille geloof van jonge christenen kan gesmoord worden door de houding van andere gemeenteleden. Het rijk van God is niet gelegen in de vrijheid om te eten en te drinken, maar in de zelfopofferende liefde. In de wijze waarop we ons in ons dagelijkse leven opstellen, mogen we geen verhindering zijn voor anderen, maar moeten we hen juist uitnodigen om zich bij Jezus te voegen.

Uiteindelijk gaat het er om dat er geen kwade reuk van Christus verspreid wordt. Het goede nieuws van het evangelie mag niet gelasterd worden, daarom benadrukt Paulus dat het in het Koninkrijk niet gaat om eten en drinken.

dr. H. van den Belt, Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Christelijke vrijheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken