Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een verblijdend getuigenis?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een verblijdend getuigenis?

5 minuten leestijd

Zij zoeken U allen.

Markus 1: 37b

IS HET GEEN WONDERLIJK GETUIGENIS WAT DE DISCIPELEN HIER VAN DE INWO­NERS VAN KAPERNAÜM GEVEN? IN ALLE VROEGTE ZIJN DE DISCIPELEN UITGE­GAAN OM DE HEERE JEZUS TE ZOEKEN EN EEN MENIGTE UIT DE STAD VOLGTHEN. HET SCHIJNT EEN WARE OPLEVING TE ZIJN. EN DAT IN EEN STREEK, DIE ZOWEGGEZONKEN WAS DAT HET GALILEA DER HEIDENEN WERD GENOEMD.

Staat dit tekstwoord niet haaks op onze dagen die zich juist kenmerken door een massaal verlaten van God en Zijn Woord? De moderne mens heeft met God en Zijn gebod afgerekend en zoekt niet anders dan wat naar de mens is. Met heimwee moeten we terugzien op de dagen dat ook in ons vaderland naar de Heere werd gezocht en dat de overheid zich nog liet leiden door het Woord van God. In tijden van nood werden wel boetedagen door de overheid uitgeschreven en werden Gods knechten evenals de discipelen opgeroepen om voor het volk de Heere te zoeken. "Zij zoeken U allen", nee dat schijnt wel heel ver van onze tijd af te staan. Laten we eens zien welk onderwijs in dit tekstgedeelte besloten ligt.

De welaangename tijd

De tekst spreekt over zoeken. Hoe vaak worden we in het Woord van God niet tot zoeken aangespoord. We zouden zeggen het was voor de inwoners van Kapernaüm maandag morgen. De weektaak riep weer. En nu zijn ze vroeg uitgegaan om de Heere te zoeken. Begint u daar ook de werkweek mee? Staat u ook vroeg op om de Heere te zoeken? Hij belooft zo vriendelijk: "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden". Hoe makkelijk laten we de beste tijd van de dag, van ons leven voorbijgaan. Waarom? Omdat we van nature alles zoeken behalve de Heere. Maar weet, we zijn God kwijt en al gewinnen we de hele wereld maar blijven zonder God, dan zijn en blijven we diep ongelukkig. De Heere roept ons nog toe: "die Mij vindt, vindt het leven". Laat uw kostelijke tijd toch niet voorbijgaan.

Wat was echter de drijfveer van dezemensen die zo vroeg in de weer waren?

Ze hadden de vorige dag de vele wonderen van de Zaligmaker gezien en daarom zoeken ze Hem. Ze begeren van de gevolgen van de zonde verlost te worden, meer niet. Het zijn dezelfde mensen die de Heere later voor de broden volgen.

Maar het zijn geen mensen die in hun zonden en ellenden der ziel zich tot Hem ter genezing wenden. Ligt hier niet een ernstige toetssteen voor ons, waarvoor wij de Heere nodig hebben? O zeker, we mogen ook met al onze dagelijkse zorgen tot Hem komen. Maar, zoekt u bovenal naar de verlossing van de kracht en de schuld en het oordeel van de zonde? Dat is Hem aangenaam, daartoe is Hij in de wereld gekomen. Ook bij Gods kinderen kan het rechte zoeken zo gemist worden. De discipelen gaan in het zoeken voorop. Ze hadden aanvankelijk de Zaligmaker mogen vinden. In hun nood en verlorenheid die ze onder Johannes de Doper hadden leren kennen, was Jezus hen als Zaligmaker geopenbaard. En nu mochten ze in Zijn nabijheid verkeren. Het was de tijd van de eerste liefde tot Hem. Zo wensten ze dit wel te houden. Hij was hun leven geworden en deze oprechte liefde deed hen vroeg uitgaan om Hem te zoeken. Daarbij beoefenden ze de nauwe gemeenschap aan Hem, zodat ze Hem wisten te vinden. Echter, het grote doel van Christus komst was voor hen nog zo verbor­ gen. Daarom zoeken ze Hem niet als Borg Die alleen met Zijn lijden en sterven hun zonden daadwerkelijk verzoent. Dus hun zoeken kwam niet voort uit een levend gemis.Zo leert ons dit tekstgedeelte, dat het ware Christusverheerlijkende zoeken een werk van de Heilige Geest is en blijft. Ja, degenen die zoeken zijn eerst door Hem gezocht en zoekende gemaakt."Ik ben gevonden van degenen die naar Mij niet zochten." Dat wonder blijft over.

Jezus antwoord

Wat is Jezus antwoord op dit zoeken geweest? Dat is zowel aangrijpend als hoopgevend. Het aangrijpende is, dat Hijniet met hen naar Kapernaüm terugkeert maar hen verlaat. Dit moet ons allen tot inkeer brengen. Nog wel een uiterlijk zoeken van de Heere en Zijn Woord, zowel persoonlijk, kerkelijk als in onze partij. Maar laten we elkaar eerlijk de vraag stellen hoe we Hem zoeken.We moeten vrezen dat de Heere Zich van ons aan het afl< eren is. En wie merkt erop? Hebt uer nood mee, ziende op ons land en onze kinderen? Nederland lijkt in veel opzichten op Kapernaüm.Tot de hemel toe verhoogd maar hoe is het einde?

Genade en verlossing

Hoopgevend in deze geschiedenis is dat de Heere met Zijn werk doorgaat. Hij zoekt tot in de kleinste vlekken van dat diepgezonken Galilea. Hij preekt als Machthebbende. En door dat woord wordt satans rijk ingekort. In dat Galilea der heidenen wandelde men in de duisternis en zat men in de schaduw des doods. Maar juist hier zoekt Hij in de meest vergeten plaatsen het verlorene. Dit zal het wonder ook worden van een mens die zichzelf niet voor een zoeker houdt, maar die zich als een door de zonde blinde onwetende heeft leren kennen en daarom dagelijks leeft in het land van de schaduw van de dood. Hen is beloofd dat door Zijn zoeken het licht der genade en verlossing zal opgaan. Zo ontferme de Heere Zich over het donkere Galilea van Nederland.

ds.C.A. van Dieren, Rijssen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Een verblijdend getuigenis?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 februari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken