Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gespannen verwachting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gespannen verwachting

5 minuten leestijd

y^EKENLANG IS ER OVER GESPROKEN. EIGENLIJK AL MAANDEN LANG. DE FILM VAN WiLDERS DIE DE ISLAM STERK ONDER KRITIEK ZOU STELLEN. DE WILD­ STE VOORSPELLINGEN DEDEN DE RONDE. ALLERLEI SPOOKBEELDEN WERDEN GE­ SCHETST. VAN ALLERLEI KANTEN IS OP DE HEER WiLDERS EEN BEROEP GEDAAN OM NOG EENS GOED NA TE DENKEN OVER DE GEVOLGEN VAN ZIJN FILM. HiJ DEED JAT ALLES AF ALS BANGMAKERIJ, ALS BLIJK VAN SLAPPE KNIEËN, ALS ANGSTHA­ ZERIJ. HET STOND VOOR HEM VAST, DE FILM ZOU ER KOMEN. IEDER VERKEERDE IN iESPANNEN VERWACHTING.

Donderdag jl. was het zover, 's Avonds om zeven uur kwam de film op internet. Noch publieke, noch commerciële omroepen wilden hem uitzenden. De toevlucht werd genomen tot een buitenlandse site. Binnen de kortste keren werd deze ruim anderhalf miljoen malen aangeklikt. Op zichzelf is dat, na alles wat r over te doen is geweest, niet verwonsrlijk. De reacties waren zeer divers. Zo de trant van "is dat nu alles" tot'Vreelijk kwetsend". Het is vurig te hopen dat de reacties bedaard blijven en de emoties niet zo hoog oplopen dat ze onbeheersbaar worden.Tot nu toe lijkt dat binnen onze landsgrenzen zo te zijn, in het buitenland moet dat in elk geval nog worden afgewacht.

In de film worden enkele donkere feiten van de islam getoond met beelden die al lang bekend zijn. De suggestie die met deze aaneenrijging wordt gewekt, is zeer generaliserend en kan als zeer kwetsend v/orden ervaren. Op de vraag of ermee buiten de wet wordt getreden, moet te- • ighoudend worden omgegaan, zeker nu lat Openbaar Ministerie een onderzoek iistelt naar eventuele strafbare feiten.Van veel kanten wordt verondersteld dat de film - zeker op het eerste gezicht, zoals ook wij meenden - waarschijnlijk moeilijk kan worden aangepakt. Immers, dan moet bewust en onnodig worden gekwetst, zoals de wet en jurisprudentie daar over spreken, en dat is altijd moeilijk te bewijzen. Maar hoe dat zij, het oordeel van het Openbaar Ministerie moet en kan maar beter worden afgewacht.

Toen ook mij in de loop van de donderdagavond een eerste oordeel werd gevraagd, heb ik gelukkig helder gesteld dat deze film absoluut de onze niet kan zijn. Wij kunnen er zo geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. We zouden het zo ook niet willen en kunnen! Natuurlijk moet er een open en eerlijke discussie kunnen worden gevoerd over de islam, maar uitgangspunt moet daarbij toch altijd zijn dat een waardige stijl wordt gehanteerd. Dat gebeurt in deze film niet of lang niet genoeg. Eenzijdigheid en generalisaties dragen niet bij tot een goede start van het gesprek met de islam. Een gesprek dat gevoerd moet worden en ook wel weer is losgemaakt door deze film. Zelfs de heerWilders zelf heeft zich er toe bereid verklaard. Dat is wél nieuws, want tot voor kort heeft hij dat als zinloos beschouwd.

Gespannen sfeer

Terecht heeft de minister-president opgeroepen tot beheerst gedrag. Op zijn gisteren gehouden reguliere persconferentie kon hij tevreden vaststellen dat daarvan tot dan toe sprake bleef.Wij vallen hem graag bij met de wens dat dit zo zal mogen blijven. De heerWilders echter, is er nog niet klaar mee. Zijn film is van internet gehaald in verband met bedreigingen van het daarvoor werkende personeel. Er dreigen twee tegen hem aan te spannen kwesties voor de kort gedingrechten En in de Tweede Kamer wordt de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om er een debat over te houden met de minister-president. Kort en goed, toch wel een gespannen sfeer Begrijpelijk overigens.

Eens te meer blijkt uit deze verwikkeling dat de vrijheid van meningsuiting - waarop collega Wilders zich beroept - weliswaar een groot goed is, maar niet misbruikt moet worden om anderen moedwillig te kwetsen. Niet alles wat je mag doen of zeggen, moet je ook willen! Juist hier komt verantwoordelijkheid om de hoek kijken.Verantwoordelijkheid voor God én mensen. Dat te beseffen, je daaraan gelegen te laten liggen, legt beperkingen op. We moeten niet lichtvaardig of alleen voor eigen gelijk of iets dergelijks, het naar vermogen "houden van vrede met alle mensen" op het spel zetten. Dit uitgangspunt laat je niet machteloos of met lege handen staan als een eerlijke, kritische en waar nodig principiële discussie nodig is. Eventueel op het scherp van de snee.

De vice-premiers van ons kabinet, de heren Bos en Rouvoet, waren ook nogal geïnteresseerd in onze eerste reactie op de film.Verwonderlijk en onbegrijpelijk, vonden ze.Veel te slap en veel te vriendelijk. Zo ongeveer de meest positieve van alle. Dat hebben ze dus echt verkeerd begrepen. Zij én wij doen ons best om de vreedzaamheid in onze samenleving te schragen. Ook bij dat doel blijft de toon de muziek uitmaken. De door ons gekozen bewoordingen moeten een gespannen sfeer ontspannen in plaats van die doen ontladen. Laten we het maar houden op een misverstand. Het zou goed zijn als we eindelijk kunnen overgaan tot het debat over de oplossing van de problemen die er onmiskenbaar zijn rondom het thema multi-culturaliteit.Want dat is hard nodig.

29 maan 2008

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

Gespannen verwachting

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken