Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Droom en werkelijkheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Droom en werkelijkheid

5 minuten leestijd

"TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID STAAN WETTEN IN DE WEG, EN PRAKTI­ SCHE BEZWAREN." EEN GEZEGDE DAT IN POLITIEKE DEBATTEN WELEENS IN DE STRIJD GEWORPEN WORDT OM AL TE ENTHOUSIASTE IDEEËN TE TEMPEREN. DAT DEZE DICHTREGEL, OFSCHOON NIET DIRECT ONTLEEND AAN DE BijBEL, TOCH WAARHEID BEVAT, KAN DAGELIJKS WAARGENOMEN WORDEN. HET SPANNINGS- VELD TUSSEN IDEAAL EN WERKELIJKHEID SPEELT OOK BIJ DE VRAAG HOE OM TE GAAN MET ONTVANGEN GIFTEN.

Wetten

In zijn column in het blad Eilanden- Nieuws heeft onze oud-partijvoorzitter ds.W. Chr. Hovius op sympathieke wijze aandacht besteed aan de SGP. In zijn bijdrage gaat hij in op het vonnis van de Raad van State van 5 december 2007, waar we oprecht dankbaar voor moeten zijn en op de, zoals hij het omschrijft, "opmerkelijke uitspraak" van het Gerechtshof te Den Haag van 19 december 2007.Tegen deze uitspraak is, zoals inmiddels bekend is, door zowel de Staat als de SGP cassatieberoep aangetekend bij de Hoge Raad. In zijn artikel stelt ds. Hovius ons de volgende vraag; "Zou het nu niet ethisch hoogstaand en chic zijn om vanuit de partij hen te vragen of ze hun gift terug willen hebben? " Een vraag waarin ons tevens een spiegel voorgehouden wordt. Een vraag die ook bij enkele anderen blijkt te leven. Deze zaak is, na overleg in een vergadering van het hoofdbestuur, onderwerp van bespreking geweest tussen onze penningmeester en de accountant die de jaarstukken controleert en beoordeelt. Deze heeft, vanuit zijn wettelijke verantwoordelijkheid, meegedeeld niet in te kunnen stemmen met het (geheel of gedeeltelijk) terugstorten van ontvangen giften. Juridisch is dit onmogelijk. Een eenmaal gegeven gift heeft zijn bestemming gekregen en kan door de giftgever fiscaal afgetrokken zijn. Er staan dus 'wetten in de weg' om aan de oproep van onze oud-voorzitter te kunnen voldoen.

Praktische bezwaren

Er zijn ook veel praktische bezwaren. Het is bijna een onmogelijke klus om van ongeveer 22.000 giften die in 2006 en 2007 gestort zijn, expliciet te bepalen welk deel precies bedoeld is voor de vervallen subsidie. Er zijn daarnaast ook meer (waaronder opvallend hogere) giften gestort bij overbetalingen en giften voor De Banier. Hoogstwaarschijnlijk waren die ruimhartige betalingen deels ook ingegeven door de situatie van de vervallen subsidie. Hoe ga je daar dan verantwoord mee om? De belangrijkste overweging, die de suggestie van ds. Hovius in de weg staat, zijn echter de juridische beperkingen.Wel is er gezocht naar andere mogelijkheden om het ontvangen geld, de bijzondere vrijgevigheid gedurende deze moeilijke periode moet tot verwondering en dankbaarheid blijven leiden, ten goede van de partijleden te laten komen. Indirect hebben we getracht dat te doen door de partijbijdrage te verlagen van € 16, 50 tot € 13, 50. De algemene vergadering heeft daar op 15 maart 2008 mee ingestemd.Verder is door de accountant ingestemd met het geven van een gerichte bestemming aan de ruim € 600.000 die als giftenbedrag ontvangen is. Daardoor kan afgezien worden van de gebruikelijke geldinzamelingsacties voor de eerstkomende verkiezingen voor waterschappen, Europees Parlement, Tweede Kamer en Provinciale Staten. Op deze wijze proberen wij, binnen de wettige èn pral< tische mogelijkheden, ethisch verantwoord te besturen door onze leden op deze wijze tegemoet te komen.

Weerbarstig

Overigens hebben wij geen wereldse dichter nodig om te kunnen weten dat er een grote kloof bestaat tussen ideaal en werkelijkheid. De Bijbel leert ons dat op elke bladzijde. In deze gevallen en ver dorven samenleving, waar wij allen deel van uit maken, trekken de gevolgen van de zondeval verwoestende sporen. Hoe zou het er in deze wereld voorstaan indien er geen overheden waren? Calvijn zegt hierover in den preek over ITim. 2 vers I en 2: "wolven in de bossen, evenzc andere wilde dieren kunnen het best me elkander vinden, maar de mensen hebbei door de val in Adam zo'n verdorven natuur dat nauwelijks de één de ander een dag kan verdragen, als God over hen geen heerschappij oefende." Geen optimistisch mensbeeld, maar wel een Ingrijpende werkelijkheid, die ook in Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdeni: (de belijdenis aangaande het ambt van df overheid van alle kerken die uit de Reformatie voortgekomen zijn) beleden wordt. Daar wordt als de oorzaak van d instelling van de overheid gewezen op "de verdorvenheid des menselijken geslachts". Het is Gods ondoorgrondelijke goedheid waardoor er nog orde en een zeker rechtvaardigheidsgevoel in de maatschappij bestaat. Daar heeft de Hee re God overheden voor ingesteld. Het is een bijzondere weldaad dat de SGP aan die overheidstaak nog steeds een (betwistte!) bijdrage kan en mag leveren. Dat gebeurt op basis van een beginselprogram, waarin aangetoond wordt hoe in onze democratische rechtsstaat bijbel, genormeerde politiek gevoerd kan worden. Deze vertaling van "beginsel naar praktijk", met alle feilen die aan mensenwerk kleven, is besproken op vier regionale bijeenkomsten. De opkomst kon iets beter, gestelde (kritische) vragen waren opbouwend, de gevoelde saamhorigheid hartverwarmend. De SGR een bijzondere partij die uw gebed en steun nodig heeft.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

Droom en werkelijkheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken