Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Impressie partijdag 2008 (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Impressie partijdag 2008 (4)

6 minuten leestijd

rnen dat een burgemeester - meer nog dan een raadslid (die al 'stemmen zonder last') of zelfs een wethouder - een eigen verantwoordelijkheid heeft en uit hoofde daarvan, en in overeenstemming met zijn ambt, eigen afwegingen moet maken. Dat is inherent aan zo'n openbaar ambt. Overigens is het onze bijbelse plicht gericht te zijn op het behoud van zondaren, en dat zijn wij door de zondeval van nature allemaal. Dat mag en moet ons bescheiden doen zijn, zonder daarmee zonden te vergoelijken. Niet veroordelen - soms slechts op basis van een krantenartikel zonder met betrokkene gesproken te hebben - maar bidden of de Heere hem én ons allen van verkeerde opvattingen - om welk gebod van de Tien Geboden het dan ook gaat - wil afbrengen.

Verder wordt bijvoorbeeld nog gevraagd naar een indicatie van de kosten voor de partijdag (ong. € 10, = per persoon) en een evaluatie daarvan. Ook of in het vervolg in de korte persoonsbeschrijving van herkiesbare leden van het Hoofdbestuur bij de agenda voor de partijdag kan worden vermeld hoe lang zij al zitting hebben in het Hoofdbestuur Tot slot wordt nog opgemerkt dat uit de pers blijkt dat bij de laatste jongerendag van de SGP-jongeren wonderlijk uitgedoste wezens op het podium te zien waren. De vraag dringt zich op of dit nu de manier is om de beginselen van Gods Woord tot meer erkenning te brengen. De partijvoorzitter antwoordt daarop dat wij allemaal jong zijn geweest en dan wel eens wat doen waarvan je later vindt dat beter niet gedaan te hebben. Overigens is de SGP-jongeren een zelfstandige rechtspersoon (is subsidievoorwaarde) die zelf ook voluit hiervoor verantwoordelijk is. Dat neemt niet weg dat er regelmatig en goed wederzijds overleg is en dat dit punt in een volgend overleg aan de orde zal worden gesteld.

Slotwoord

Ds. H. van den Belt leest Johannes 19 : l-l I en spreekt zijn slotwoord uit naar aanleiding van vers I I, deze woorden: 'Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware'.

Als wij oog in oog staan met de Koning der koningen, met de Heere der heren, met de lijdende Christus, dan moet diepe eerbied ons hart vervullen. Spottend wordt het uitgesproken: 'Ziet, de Mens!' en 'Ziet, uw Koning!' Maar wat een rijke boodschap.

Hebben wij al zicht gekregen op deze lijdende Jezus? Hebben wij Hem al zien staan? Is Hij, met de doornenkroon op Zijn hoofd en bekleed met een purperen mantel, een spotkleed, al onze Koning geworden? Jezus spreekt met Zijn aarde rechter, Pontius Pilatus en zegt hem: 'Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware'. Met deze woorden vervult Jezus de wet van God. 'Eer uw vader en uw moeder'. Hij heeft dat van kindsaf gedaan. Hij was Jozef en Maria onderdanig. Hij was zonder zonden, maar heeft Zichzelf desondanks aan hen onderworpen. Hij erkent ook het gezag van deze heidens rechter, van Pontius Pilatus, hoewel Hij wist dat het een onrechtvaardige rechter was en een onrechtvaardig vonnis. De Heere Jezus Christus heeft met Zijn dadelijke gehoorzaamheid de wet volkomen vervuld. Dat is ook een spiegel voor ons. Wij staan als gezagsgetrouw bekend, maar hoe gezagsgetrouw zijn wij eigenlijk? Ten diepste is ons hart vervuld van rebellie en van opstand tegen God. Ook in ons leeft de begeerte om het allemaal zelf wel uit te maken. Daarin is geen verschil met de wereld. Jezus is voor zulke opstandige zondaren plaatsbekledend gehoorzaam geweest. Hij heeft voor de aardse rechter de soevereiniteit van God beleden. 'Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou'. Dat is een belijdenis van de Waarheid, van Gods soevereiniteit. 'Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware'. Het zijn ernstige woorden van Hem die niet liegen kan. Hij plaatst Pontius Pilatus onder het gezag van de Rechter van hemel en aarde. Eenmaal zal voor Hem verantwoording moeten worden afgelegd, door iedereen. Dat is theocratie. Niet als regeringsvorm, maar als belijdenis van het allerhoogste gezag. Zien wij dat ook zo? Toen de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de SGP eind vorig jaar bekend werd, was er dankbaarheid en opluchting. 'Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware'. Maar zagen wij dat ook zo toen het Gerechtshof twee weken later een heel ander arrest wees? Dan is het een stuk moeilijker om te belijden dat de macht om zo'n arrest te wijzen uiteindelijk van God komt. Overigens maakt die belijdenis zo'n arrest nog niet juist en aardse rechters hebben niet het laatste woord. Maar als het zo beleefd mag worden, bevrijdt dat wel van een kramp, maakt dat innerlijk vrij. En ook persoonlijk zullen wij eens allemaal geoordeeld worden door de hoogste Rechter van hemel en aarde. Het geweten van Pontius Pilatus begon te spreken toen zijn vrouw hem aansprak. Hij was schuldig aan de dood van de Onschuldige. En dat geldt ook ons. Het is een grote verantwoordelijkheid de weg geweten, maar die niet bewandeld te hebben. De Heere Jezus heeft de wet vervuld, de soevereiniteit van God beleden. Hij heeft Zichzelf niet verdedigd. Hij had dat wel mogen en kunnen doen, want Hij was immers zonder zonden en de ingediende aanklacht was onrechtvaardig. Hij is als het Lam ter slachting geleid en heeft Zich overgegeven aan Hem Die rechtvaardig oordeelt. Hij werd onschuldig veroordeeld, om allen die in Hem geloven van de zonden te bevrijden. De Zaligmaker heeft het gezegd: 'Zie, hier ben Ik'. Hij was bereid om het vonnis van de hemelse Rechter te aanvaarden om zo plaatsvervangend in het oordeel te staan. Het zal er in deze steeds donker wordende wereld op aankomen om het oog te houden op het Lam van God en zo door genade Zijn gestalte te mogen vertonen.

Vervolgens wordt op verzoek van ds.Van den Belt gezongen Psalm 82 vers 1, 2 en 4. Tijdens het zingen wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten voor de partijdag.

De partijvoorzitter dankt ds.Van den Belt voor zijn inhoudsvolle en toepasselijke slotwoord. Inderdaad heeft elke overheid haar macht van God gekregen en dient een ieder zich voor Hem - voor Wie wij eens allen gesteld zullen worden - te buigen.

Vervolgens dankt de partijvoorzitter een ieder voor de komst en de inbreng. Een bijzonder woord van dank richt hij tot de conciërge, de leden van de regelingscommissie, de leden van het stembureau en de organist.

Op verzoek van de partijvoorzitter wordt de kamerleden staande toegezongen Psalm 134 vers 3, waarna ds.Van den Belt de partijdag met gebed sluit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

Impressie partijdag 2008 (4)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken