Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Betrokken en barmhartig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Betrokken en barmhartig

4 minuten leestijd

DE SGP VIERT DIT JAAR HAAR 90-JARIG JUBILEUM. BiJ EEN JUBILEUM HOORT EEN JUBILEUMBIJEENKOMST. HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VAN DE SGP ORGANISEERT ER DRIE: IN MEERKERK, APELDOORN EN MIDDELBURG. DE BIJEEN­ KOMST IN MEERKERK HEEFT OP 2 APRIL JL. PLAATSGEVONDEN. EEN GOED BE­ ZOCHTE AVOND: RUIM 130 MENSEN WAREN AANWEZIG. IN DEZE BANIER EEN SELECTIE VAN DE INHOUD VAN DE LEZINGEN.

Het thema van deze jubileumbijeenkomst was "Betrokken en barmhartig".Tw/ee sprekers die op belangrijke posten zich inzetten voor het welzijn van de naaste leidden het thema in. Dr. R. Seldenrijk, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging, vestigde de aandacht op ontwikkelingen in de nationale zorgsector Ir J. Lock is directeur van Woord & Daad. Hij nam ons mee over de grens en ging in op vraagstukken die spelen op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Beide lezingen zullen later dit jaar worden gepubliceerd.

Zorgsector

De heer Seldenrijk schetste acht ontwikkelingen die de komende jaren om nadere doordenking vragen.We noemen er hier twee. Allereerst plaatst de markt van de voortplantingstechnologie ons voor indringende vragen. De mogelijkheden tot voortplanting nemen toe, maar daarmee ook de ethische vragen. Het is mogelijk embryo's te maken met drie genetische ouders en een draagmoeder in te huren voor de zwangerschap. Meestal gaan daarbij menselijke embryo's verloren. Restembryo's die overblijven kunnen worden geadopteerd.Vanwege de vele vragen en problemen van deze wijze van voortplanting is het heel reëel te pleiten voor een hoopgevende natuurlijke vruchtbaarheidsmethode met uitstekende resultaten.

Een andere ontwikkeling is dat de mensheid steeds dikker wordt. Minder eten, beperking van energie-inname blijkt onvoldoende effectief. Dan loont het de moeite om in te zetten op de andere kant van de energiebalans, namelijk de verhoging van het energieverbruik. Er moet meer ruimte komen om te kunnen bewegen en meer kennisontwikkeling op het gebied van voeding en gezondheid. De inzet van alle partijen is noodzakelijk. Overheid en bedrijfsleven, wetenschappers en opvoeders, scholen en andere instellingen, journalisten en reclamemakers moeten in actie komen en samenwerken.

Ontwikkelingshulp

De heer Lock begint zijn lezing in het jaar 1948: het geboortejaar van het thema "ontwikkelingshulp". De SGP bestond toen al 30 jaarTruman hield in dat jaar een rede waarin hij de koloniën zelfstandig perspectief gaf Dat paste niet in het beeld van de SGR In de visie van de partij moest Nederland als een moeder voor haar kinderen, de koloniën, zorgen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw komt het denken over ontwikkelingssamenwerking binnen de SGP op gang. Opvallend is dat de toen gekozen benadering ook nu nog relevant is. Het armoedepro bleem moet niet alleen worden opgelost door ontwikkelingshulp. Er moet ook breder worden gekeken naar de inschakeling van bedrijven en handel.

Aan het eind van zijn lezing benoemt Lock vijf waarden die belangrijk zijn voo de politieke positiebepaling van de SGR Dit zijn (I) verbondenheid en betrokker heid, (2) gerechtigheid, (3) barmhartigheid, (4) medeverantwoordelijkheid en (5) rentmeesterschap. Op basis van betrokkenheid en verbondenheid is het nooit de vraag óf internationale samenwerking ten bate van de minderbedeeld of kwetsbare naaste wel of niet moet. Hoe het politieke debat rond ontwikkelingssamenwerking de komende tien jaat zich ook ontwikkelt, de SGR is vanuit haar bijbelse wortels altijd en in alle om standigheden geroepen om vóór intern, tionale samenwerking te zijn. Het is bijbels gezien een heilig moeten, waar we ons niet aan kunnen en niet aan mogen onttrekken. Omdat het over naasten ga die door politieke of economische krac ten naar de marge geschoven worden. C omdat het om naasten gaat die tussen c wal en het schip vallen, omdat ze eenvoudigweg nooit toegang tot onderwijs hebben of krijgen en zo van de hoofdstroom van de samenleving wegdrijven.

Toekomst

Op het jubileumcongres is niet alleen t' ruggeblikt op 90 jaar SGP, maar vooral ook vooruitgekeken naar de komende jaar: 90+10. Beide sprekers hebben belangrijke ontwikkelingen geschetst en c aanzet gegeven hoe de SGP haar positi kan bepalen. In een boeiende forumdiscussie, waaraan ook kamerlid Van der Staaij deelnam, werd het debat over de toekomst van de nationale zorg en inte nationale samenwerking voortgezet. Daaruit blijkt dat er voor de SGR de kc mende jaren voldoende werk is om de genoemde ontwikkelingen vanuit bijbel; perspectief te doordenken. Een verantwoordelijke taak om daar werk van te maken en te bewijzen dat de SGP ook ' de toekomst D.v. bestaansrecht heeft.

Johan van Berkum

medewerker Wetenschappelijk Instituut SC '

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2008

De Banier | 24 Pagina's

Betrokken en barmhartig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken