Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gehakt of gebak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gehakt of gebak

4 minuten leestijd

DE TWEE KERNTAKEN VAN HET PARLEMENT zrjN DE MEDEWETGEVENDE EN DE CONTROLERENDE TAAK. STEL DAT ER ALLERLEI AFSPRAKEN WORDEN GEMAAKT, ER DIVERSE REGELS WORDEN OPGESTELD, EEN HELEBOEL WETTEN WORDEN UIT­ GEVAARDIGD EN ER ZOU NOOIT WORDEN GEKEKEN NAAR WAT DAARMEE GE­ BEURT, OF DEZE WEL WORDEN NAGEKOMEN EN NAGELEEFD. HET ZOU BINNEN DE KORTSTE KEREN EEN WARBOEL WORDEN, EEN PUINHOOP. Zo VER MAG HET NA­ TUURLIJK NIET KOMEN. DAAROM IS DE CONTROLETAAK EEN HEEL BELANGRIJKE.

Op de derde dinsdag in september voorden de plannen en voornemens van de regering voor het komende jaar aan parlement en samenleving voorgesteld. Dat IS een diep in ons bestel geworteld hoogtepunt. Prinsjesdag, een hele ceremonie, veel folklore. Kort daarop voorden de algemene politieke beschouv/ingen gehouden en v/ordt het beleid doorgaans goedgekeurd, al dan niet na een zekere bijstelling. Maar wat gebeurt er daarna precies mee? Dat is veel minder duidelijk. Natuurlijk wordt de vinger wel aan de pols gehouden, maar het beeld daarvan is al met al minder helden In dit verband ontstond een jaar of acht geleden een lieuwe gewoonte, die altijd bedoeld is tot een nieuwe traditie uit te groeien. •Jaast de derde dinsdag in september 'Oor de aanbieding van de begrotingsstukken voor het nieuwe jaar, op de derde woensdag in mei een verantwoording over het achterliggende jaar Woensdag i^ehaktdag.Voor deze keer was er een •verkelijke poging gedaan om er meer •an te maken dan in eerdere jaren lukte.

'aderdaad, het debat van de afgelopen donderdag - daags na aanbieding van de ; aarverslagen - was spannender, emotioneler en meer politiek getoonzet dan vo- 'ige jaren.Toch blijkt het onontkoombaar dat een dergelijk debat zich niet beperkt ot de verslaglegging over het afgelopen : aar Ongemerkt wordt het jaar waarin •ve verkeren erbij betrokken en wordt zelfs de blik op de nabije toekomst gericht. Zo wordt het in zeker opzicht toch een debat dat veel weg heeft van de algemene politieke beschouwingen, een soort prelude op die van de week van Prinsjesdag. Maar het ging gelukkig niet alleen over cijfers, hoe belangrijk dat op zich ook kan zijn, ook de inhoud kwam royaal aan bod.

Hoe gaat dat dan? De oppositie deelt uiteraard forse kritiek uit. Als altijd, er deugt niet veel van. De coalitie steekt vanzelfsprekend de loftrompet over het gevoerde beleid. Zelfs zo weinig omfloerst, dat het mevrouw Halsema van Groenlinks een gevatte woordspeling ontlokte: "Wat is het nu: woensdag gehaktdag of woensdag gebakdag? " Onze fractie zit daar doorgaans wat tussenin. Steun waar mogelijk, kritiek waar nodig. Het jaar 2007 werd financieel-economisch positief afgesloten. Dat is niet vanzelf gegaan. Hoezeer de internationale omgeving en de conjunctuur hebben meegewerkt, dat is waar, ook het gevoerde beleid is daaraan debet. En dat mag gezegd worden.Tegelijk moet er oog voor zijn dat daarmee geen succes is verzekerd voor dit jaar en de komende tijd. Integendeel, immers, de economie koelt momenteel behoorlijk af. Oplettendheid blijft dus geboden.

Gehakt van maken

Daarnaast heeft de SGP-fractie het nodig gevonden toch de vinger ook te leggen bij diverse onderwerpen en thema's waarbij de werkelijkheid en het beeld daarover bij de burger helaas veel minder rooskleurig zijn. Neem eens de beschamende discussie over de gemoedsbezwaarde "trouwambtenaar", of de stagnatie ten aanzien van diverse medisch-ethische onderwerpen. Laten we maar eens een concreet voorbeeld nemen. Minister Plasterk bood het parlement vorig jaar een nota aan waarin hij - volstrekt terecht en dus door ons toegejuicht - ten strijde trekt tegen wat hij noemt de seksualisering van onze samenleving. Bij de behandeling van dit beleidsstuk hebben wij er op aangedrongen dat er consequent zou worden "doorgepakt" en tegen uitwassen op te treden.Wij hebben concrete voorstellen gedaan om daar handen en voeten aan te geven. Een nota over deze materie, die indertijd door de fractie aan deze minister is aangeboden en waarop hij welwillend reageerde, onderbouwt een en ander De bereidheid om daden te stellen, valt vervolgens nog wel weer tegen. En dan te vernemen dat men zich in kringen van de publieke omroep voorneemt om een tiental pornofilms te gaan vertonen op televisie. Daar zou je toch gehakt van willen maken!

De fractie heeft er vragen over gesteld. De publieke omroep wordt financieel sterk gesteund door de rijksoverheid, van ons aller belastingcenten. In zichzelf is het vertonen van dergelijke vunzige beelden al erg, als het bovendien nog onder medeverantwoordelijkheid van de overheid gebeurt, moet de oproep toch klinken om al het nog mogelijke te ondernemen de verantwoordelijke publieke zender ertoe te bewegen daarvan af te zien. Wij beseffen heel goed dat de wet geen mogelijkheid laat tot een rechtstreeks verbod, maar een zwaar moreel appèl is wel degelijk op zijn plaats. In de hoop dat we in onze samenleving tot inkeer komen en gaan beseffen dat we zoiets met elkaar gewoon niet moeten willen.

24 mei 2008

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2008

De Banier | 24 Pagina's

Gehakt of gebak

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken