Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bordeelverbod opgeheven: wat nu?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bordeelverbod opgeheven: wat nu?

5 minuten leestijd

DE STAAT DIT KABINET TEGENOVER DE OPHEFFING VAN HET BORDEELVERBOD? XT ZIJN DE CONCRETE PLANNEN? OvER DEZE VRAAG DEBATTEERDE DE TWEE- KAMER ONLANGS MET MINISTER VAN JUSTITIE HiRSCH BALLIN EN MET MINIS­ TER HORST VAN BINNENLANDSE ZAKEN.

In het coalitieakkoord van dit kabinet : taan stevige woorden over de prostitulebranche. Het wordt een broeinest an zwartwerken, vrouwenhandel, witvassen en andere vormen van illegali- : eit en criminaliteit genoemd. Die somoere analyse is terecht. Ook uit de on- .fhankelljke evaluatie van de opheffing 'an het bordeelverbod is af te leiden dat de paarse meerderheid in 2000 buitengewoon naïef was in de verwachting, dat het toestaan van bordelen zou leiden tot een betere aanpak van illegale oraktijken.Acht jaar na de opheffing Tioet worden vastgesteld dat deze benadering op een fiasco is uitgelopen.

Wat nu? Twee van de huidige coalitiejartijen, CDA en ChristenUnie, waren destijds net als de SGP tegenstander /an de voorgestelde opheffing van het Dordeelverbod. De huidige problemen 'ond mensenhandel en prostitutie onder dwang bieden een stevige steun in de rug om nu opnieuw een geheel andere benadering te bepleiten. Dat het ook anders kan, laat Zweden zien. Daar ' eldt een verbod op prostitueebezoek •n wordt prostitutie beschouwd als geveld tegen vrouwen.

Het stelt teleur dat het kabinet nlettenin doorgaat op de paarse weg. De gekozen koers wordt niet fundamenteel er discussie gesteld. Dat is een gemiste Kans om te breken met deze paarse erfenis, die destijds geheel en al vervlochten was met een gewijzigd moreel oordeel: met vrijwillige prostitutie is niets Tils. Uiteindelijk heeft bij de opheffing •/an het bordeelverbod de seculiere moet-kunnen'-mentallteit het gewonnen. Daarmee blijft voor ons ook een doorslaggevend bezwaar tegen de huidige wetten en praktijken bestaan. Seksualiteit Is een gave van God die alleen tot haar recht komt binnen de liefdevolle kaders van het huwelijksverbond van man en vrouw. Seksualiteit als handelswaar is geheel en al in strijd met die Bijbelse ordening en normering. Uit de praktijk blijkt bovendien dat het spreken over een 'vrije keus' voor de prostitutie als gewoon beroep een gevaarlijk fabeltje is. In veel gevallen komen vrouwen door drang of dwang in de prostitutie terecht, en is het vaak heel moeilijk om er weer uit te komen. Daarom Is en blijft onze oproep om te breken met de paarse benadering en blijft het treurig dat ook dit kabinet zich medeplichtig maakt aan de legalisatie van het prostitutiekwaad.

Tot nu toe wordt aan deze oproep geen gehoor gegeven; het kabinet en de meerderheid van de Kamer blijven bij de opheffing van het bordeelverbod. Nu dit zo Is, sluiten wij onze ogen niet voor de vraag hoe binnen het huidige stelsel het prostitutiekwaad zoveel mogelijk kan worden Ingeperkt.

Bordelen zijn op dit moment toegestaan, maar wel aan voorwaarden en voorschriften verbonden. Die voorschriften gelden niet voor prostitutieactlvitelten buiten vergunde bordelen. Juist daarom is er de afgelopen jaren een vlucht ontstaan in de groei van andere bedrijven die seksuele diensten aanbieden. Escortbedrijven, al dan niet vla internet, zijn daarvan een voorbeeld. Het is een goede zaak dat het kabinet In een nieuwe Kaderwet prostitutie deze bedrijven niet langer vrij spel wil geven. Daarbij geldt wat ons betreft de benadering: hoe beperkender, hoe beter. Niet het toestaan moet voorop staan, maar het verbieden.

Van groot belang is ook dat de gemeen­ telijke vrijheid om prostitutleactivlteiten te weren maximaal recht wordt gedaan. In het coalitieakkoord werd In dit verband veelbelovend gesproken over'ruimere vrijheid' voor gemeenten. Minister Ter Horst liet in het overleg met de Kamer helaas een heel ander geluid horen. De zogenaamde nuloptie zou voor bordelen blijven gelden, maar wel aan bijzondere eisen van motivering moeten voldoen.Voor zelfstandig werkende prostituees wil het kabinet volgens haar geen nuloptie mogelijk maken. Dat Is zeer verbazingwekkend. Als we niet oppassen, leidt dit er immers toe dat de praktische mogelijkheden om gemeentelijk een nuloptie te kunnen voeren beperkter worden, In plaats van ruimer. We zullen de aangekondigde Kaderwet prostitutie dan ook in dit opzicht kritisch onder de loep nemen!

Steun hebben wij uitgesproken voor de kabinetsplannen om In de nieuwe wetgeving prostitueebezoek van illegale prostituees strafbaar te stellen. Al gaat het jammer genoeg lang niet zover als de Zweedse benadering, In ieder geval is het toe te juichen dat degenen die zich vergrijpen aan een prostituee die via mensenhandel naar Nederland is gekomen, strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.

Een onderwerp dat tot slot ook veel meer aandacht verdient. Is het mogelijk maken van zogenaamde ultstapprogramma's voor prostituees. Door afhankelijkheid van 'pooiers' en schuldenproblemen is het voor prostituees heel moeilijk om een toekomst te vinden buiten de prostitutie, ook al zouden ze graag anders willen. Al jaren geleden is een SGP-motie aangenomen, die het kabinet oproept om gemeentelijke uitstapprogramma's te stimuleren en te facillteren. Uit het evaluatieonderzoek kwam naar voren dat hieraan nog maar beperkt invulling is gegeven. Dat zou reden genoeg moeten zijn voor het kabinet om hier voortvarend werk van te maken. In het coalitieakkoord Is dit ook beloofd. Het Is hoog tijd om dit In daden om te zetten!

C.C. van der Staaij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2008

De Banier | 24 Pagina's

Bordeelverbod opgeheven: wat nu?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken