Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Imago van de leerkracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Imago van de leerkracht

5 minuten leestijd

DE AFGELOPEN TWEE JAREN ZIJN ER DRIE TOONAANGEVENDE RAPPORTEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS GEPUBLICEERD. HET PARLEMENTAIR ONDERZOEK NAAR ONDERWIJSVERNIEUWINGEN ONDER LEIDING VAN TwEEDE KAMERLID JE­ ROEN DiJSSELBLOEM, HET RAPPORT LEERKRACHT VAN DE ADVIESCOMMISSIE LE­ RAREN VOORGEZETEN DOOR ALEXANDER RiNNOOY KAN EN TEN SLOTTE HET EINDRAPPORT VAN DE NATIONALE DENKTANK, DAT IN 2007 HANDELDE OVER ONDERWIJS.

Eén ding hebben deze stukken gemeen: er v/ordt langer of korter stilgestaan bij het lerarentekort. Ook Ad Verbrugge van de stichting Beter Onderwijs Nederland signaleert dit probleem. En dan met name de behoefte aan capabele, kundige leerkrachten. Het vak leerkracht lijkt een slecht imago te hebben. De vraag rijst op: is het soms niet meer leuk om leerkracht te zijn en als dat zo is, wat kan er aan gedaan worden?

Imago nader bekeken

Allereerst dient besproken te worden waaruit het imago van de leerkracht dan bestaat. Een ander woord voor imago is reputatie. Ofwel, hoe staat het beroep van docent bekend? Het ontstaan van een tekort staat doorgaans niet op zichzelf. Het door professionals geconstateerde tekort aan kundige leerkrachten roept dus de vraag op naar een reden. In theorie is het mogelijk dat er heel veel mensen leerkracht willen worden maar dat dit niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld de opleiding tot docent te moeilijk zou zijn. Omdat dit niet in deze mate praktijk lijkt te zijn, kan er ook gesuggereerd worden dat de reputatie van het docentenvak simpelweg niet bepaald positief is. Maar waardoor worden deze problemen dan veroorzaakt? Zijn het de mondige leerlingen die afschrikken, is de werkdruk te hoog, wordt er onvoldoende betaald, zijn er te weinig doorgroeimogelijkheden of zijn er andere problemen? Deze punten en de rol van de politiek in het bestrijden van knelpunten zullen nu besproken worden.

De praktijk

Wie de nieuwsberichten van afgelopen jaren doorzoekt, vindt het niet moeilijk om berichten te vinden waarin een docent slachtoffer lijkt te zijn van disrespectvol gedrag van leerlingen. Ook het internet staat vol met filmpjes waarin leerlingen tot in de meest beschamende situaties hun docent onderwaarderen. Dit is natuurlijk niet alleen iets van de afgelopen tijd maar dat er in het algemeen sprake lijkt te zijn van een afnemend gezag vóór de klas is duidelijk. De tijd dat de hoofdonderwijzer even veel aanzien genoot als de burgemeester is slechts geschiedenis.Via de website van de Gereformeerde Onderwijzers en Lerarenvereniging (GOLV) valt te lezen dat een burn-out gemiddeld meer voorkomt in het onderwijs dan in andere beroepsgroepen.Veelzeggend.Voor het geld hoef je ook geen les te gaan geven, evenals voor de doorgroeimogelijkheden. Samenvattend vallen veel van deze punten terug te voeren op waardering. SGP-jongeren nemen deze signalen serieus en ervaren ze als problematisch betreffende het imago van de leerkracht.

De praktijk 2

Hiervoor richtten we ons met name op een aantal negatieve aspecten van het docentenvak. Dat op zichzelf is een beetje te kort door de bocht.Volgens de SGP-jongeren is het erg belangrijk om dit soort zaken evenwichtig te behandelen en daarom is het belangrijk om te benoemen en te erkennen dat er ook erg veel goed gaat in onderwijsland. Er bestaan absoluut gemotiveerde en kundige leerkrachten met gezag en plezier in hun werk.Tijdens één van de debatten naar aanleiding van het parlementair onderzoek naar onderwijsvernieuwingen kwam dit ook herhaaldelijk naar voren.Wij onderschrijven dit punt.Waar Rinnooy Kan termen als 'dramatisch' gebruikt en zich slechts beperkt tot wat er fout gaat, is de Nationale Denktank een stuk genuanceerder

Het imago verbeterd? !

Kan er eigenlijk wel geforceerd aan een imago gesleuteld worden? En wat kan dt politiek betekenen in de oplossing van dit imagoprobleem? De overheid moet zich vooral bewust zijn van haar kaderscheppende taak en niet te ver in willen grijpen in het daadwerkelijke onderwijs zelf. Dat is ook een van de hoofdconclusies die Jeroen Dijsselbloem c.s. trokken Maar juist als het gaat om die kaders waarbinnen het Nederlands onderwijs plaats vindt, speelt de overheid een belangrijke rol. Rinnooy Kan komt met dri< oplossingen om het beroep beter en po pulairder te maken. De eerste is een betere beloning. De tweede oplossing is hc creëren van 'een sterker beroep'. Dat wordt concreet in het anders organiseren van de belangenbehartiging van leerkrachten; een stichting die verantwoordelijk wordt voor overleg tussen werkgc vers en werknemers en het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen. En ten slotte wil Rinnooy Kan een professionelere school. SGP-jongeren staan achter al deze voorstellen. Recent is besloten dat er vanuit de overheid ex tra geld vrij komt voor de salarissen voor leraren; dat is positief. Ook gaat de regering zich buigen over de 1040-uren lesnorm, wat uiteraard te maken heeft met de werkdruk.Verder zal de overhei> zich minder gaan bemoeien met het'hoc van het onderwijs en zich meer focusset op het'wat'. Ook deze trend is mogelijk positief voor de reputatie van de beroepsgroep. SGP-jongeren hechten erg veel waarde aan goed onderwijs, zeker i een wereld waarin het steeds belangrijker is om weerbaar te zijn en je fundamenten te kennen.Waarden als respect en gezag vinden wij erg belangrijk en daar speelt het onderwijs een belangrijk rol in. Uniek is het nieuwe programma van de Universiteit Utrecht en de Hoge school Utrecht. Studenten kunnen gelijl tijdig met de bachelor onderwijskunde hun lesbevoegdheid voor het primair o- derwijs behalen. Dit is een mooie ontwikkeling die academici de kans geeft o een waardevolle bijdrage te leveren aar onderwijsland.

Wouter van den Berg

Voorzitter commissie Onderwijs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

Imago van de leerkracht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken