Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Praktische beginselen (14)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Praktische beginselen (14)

4 minuten leestijd

'WAT STELT DE SGP ZICH VOOR BIJ DE CONCRETE INVULLING VAN ARTIKEL? " DAAROVER BESTAAN VOOROORDELEN. OP EEN SUGGESTIEVE MANIER KAN> E SGP IN DE FUNDAMENTALISTISCHE HOEK GEPLAATST WORDEN. WELKE ROLET DE SGP WEGGELEGD VOOR DE OVERHEID? WAT VERWACHT ZIJ NIET VAN DE'ERHEID? WAT VERWACHT ZIJ WÉL VAN DE OVERHEID? DE ROL VAN DE OVER-(EID EN DAN WEL TE VERSTAAN IN HET OPENBARE LEVEN.

Niet op ketters jagen

Wat is nadrukkelijk niet de rol van de )verheid inzake de religie? De overheid 3 geen ketterjager Zij behoort niet allerei soorten van afv^ijkingen in de leer op ; e sporen en te roeien. Het beginsel van ie reformatie is, dat inquisitie, foltering jn allerlei soorten van geweld uitgeslo- : en zijn. Ketterdoden is naar een uitpraak vanVoetius nooit een onderdeel an de geloofsbelijdenis geweest. De Afaardmacht is in Gods Woord niet toeekend aan de overheid om afwijkers van e leer te straffen, maar om kwaaddoeers ofwel misdadigers die de samenleing onveilig maken te straffen, Rom. 13: 4; uk. 26: 52 (zie kanttekening). Elke opoep tot geweld is de SGP vreemd!

Geen kerkelijke overheid

Je overheid is geen kerkelijke overheid. 'et andere woorden: zij mag niet treden • de rechten en bevoegdheden van de 3rk. Kerk en staat zijn twee verschillen- ; machten. De overheid gaat over het Jninkrijk der natuur, de kerk gaat over et koninkrijk der genade. De overheid lat over de natuurlijke staat van de bur- 3rs, de kerk gaat over de geestelijke caat van haar leden (Cat.verkl.Van der vemp). Mozes (de staat) en Aaron, (de erk)."Amarja, de hoofdpriester, is over He zaak des HEEREN en Zebadja, de overste van het huis van Juda, in alle zaak des koning", 2 Kron. 19: I I. De overheid bepaalt niet welke predikant de kerk moet beroepen. De overheid gaat niet over de vervulling van de ambten. De overheid mag zich niet bezig houden met de uitoefening van de kerkelijke tucht. De overheid houdt geen toezicht op de zuivere bediening van het Woord en de sacramenten. De overheid is niet geroepen om mensen tot het geloof te brengen.

Geen heerser van het geweten

De overheid is ook geen heerser over de gewetens van mensen. Het geweten kent een zeer persoonlijke dimensie. De reformatoren waren tegen gewetensdwang. Zij streden voor de vrijheid van geweten om God te kunnen dienen naar Zijn Woord. De overheid mag echter geen gewetensdwang uitoefenen om mensen tot het geloof te brengen. De vrijheid van geweten vormt geen vrijbrief. Met een beroep op het geweten stelen en roven; mensen vermoorden; de openbare orde verstoren kan de overheid niet ongestraft laten. Er zijn grenzen aan de vrijheid van geweten. Die grens ligt voor de SGP bij Gods Woord. De gewetensvorming is primair een zaak van de kerk, van het gezin en van de school. Ongebreidelde vrijheid van het geweten moet de overheid in het belang van de samenleving straffen.

Niet hinderen maar bevorderen

Wetgeving en bestuur mogen de prediking niet hinderen. Opvallend is dat in het artikel staat: 'de prediking van het Evangelie'. Is dat een beperking? Nee, dat is de essentie! De prediking is het van God verordineerde middel om mensen tot de zaligheid te brengen. De overheid mag in de wetten en in haar bestuurlijk optreden de prediking van het Evangelie niet belemmeren, tegengaan, schade toebrengen, de vrijheid daarvan inperken of verstoren. Daarmee zou zij menselijkerwijs gesproken de voortgang van Gods koninkrijk hinderen. Daarom moet de overheid o.a. de zondagsrust bevorderen. De overheid moet juist door haar wetgeving en bestuurlijk handelen de prediking van het Evangelie bevorderen, dat wil zeggen begunstigen, vooruit helpen. Het dienen van God naar Zijn Woord is niet alleen een privézaak. Het werkt door in de gehele samenleving. Het dienen van God naar Zijn Woord is niet beperkt tot de huiskamer, maar manifesteert zich in de samenleving en in de maatschappelijke keuzes. De overheid dient de prediking van het Evangelie en de doorwerking daarvan in de samenleving te bevorderen.

Weren

"Dientengevolge". Het is een bijwoord waaruit blijkt dat er een natuurlijk verband bestaat tussen het eerder genoemde: "Wetgeving en bestuur (...) beschermd worden", en wat volgt: "behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd." Het gaat nadrukkelijk alleen over het openbare leven, het werkterrein van de overheid. Zij gaat niet over de persoonlijke levenssfeer! Publieke uitingen van ongeloof, valse religies en anti-christelijke ideologieën hinderen de prediking van het Evangelie. Enkele voorbeelden: godslastering, immorele reclame-uitingen, zedeloze films en andere culturele uitingen, sterk doorgevoerd individualisme, bloedwraak, polygamie, enz. ontwrichten de samenleving. De overheid dient met grote zorgvuldigheid en tact binnen de haar gegeven bevoegdheden daar tegen op te treden.

drs. P.A. Zevenbergen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

Praktische beginselen (14)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken