Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onwerkelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onwerkelijk

4 minuten leestijd

EN BIJDRAGE TE MOETENLEVEREN VOOR ONS PARTIJBLAD, PRECIES ÉÉN DAGOOR PRINSJESDAG, HEEFT IETS ONWERKELIJKS. PRINSJESDAG, DE DAG ERNA BIJEVEN EN WELZIJN DE ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN. DE BELANGRIJK-END DAT ER NIETS UIT ZAL WORDEN GEBRUIKT OF GECITEERD VÓÓRTE STUKKEN ZIJN AL IN HUIS, UITERAARD ONDER EMBARGO. ER IS VOOR GETE-MORGEN-IDDAG 15.00 UUR. DAAR WENS IK MIJ AAN TE HOUDEN. ANDEREN GAAN DAARRIJER MEE OM. HET IS KENNELIJK VOOR DE MEDIA EEN SPORT ALS EERSTE NAARUITEN TE KOMEN MET GEGEVENS. DIT JAAR WAS DAT HET NRC-HANDELSBLADAN ZATERDAG JL. DAT MOET, NA ALLES WAT OVER DE ZOGEHETEN EMBARGORE-ELING IN DE LAATSTE JAREN TE DOEN IS GEWEEST, VOOR HET KABINET EENERVELENDE EN ONWERKELIJKEERVARING ZIJN. AFSPRAAK IS AFSPRAAK, ZOU IKEGGEN. NIET AAN MEE DOEN DUS.

'Het is altijd weer een lieel gebeuren: Vinsjesdag, gevolgd door de algemene 'olitiel< e beschouwingen. Onze fractie |"ijgt een kwartier spreektijd, om een erste reactie te geven. Deze reactie iioet zich richten op de hoofdlijnen van : > eleid. De details komen later per begrongshoofdstuk. Daar zijn we maanden 'ruk mee. Een kwartier spreektijd 'wingt tot keuzes, wat wel naar voren •engen en wat niet. Principieel beschou- 'end, praktisch ingaand op het voorgecelde beleid. De ervaring leert dat een wartier zo om is.We zullen opnieuw )roberen enkele accenten te zetten. Naar eer en geweten. Met verwijzing aar de Bijbelse waarden en normen en en indringende oproep tot Bijbels ge- 'ormeerde politiek.

Ook wat onwerkelijk

Er is tussen politieke partijen altijd disussie over bepaalde thema's. Dat is heel ; ewoon en kan dienstig zijn tot opheldeing van standpunten en de ingeslagen oers. Ook de SGP wordt daar regelma- 'ig in betrokken. Dat moet kunnen lijden. A^e dienen ook altijd bereid te zijn tot verantwoording. We zijn gehouden om helder te zijn over onze afwegingen. Ook 'leider te zijn over onze uitgangspunten an criteria. Kritiek moet worden verdragen en verwerkt. Dat werkt ook louterend, onder voorwaarde dat deze opbouwend van aard is. Dat is natuurlijk de ene keer minder en de andere keer meer het geval.

Het debat net voor het zomerreces over de embryoselectie heeft wat dit betreft heel wat voeten in de aarde gehad.Tot de dag van vandaag brengt het pennen in beweging. Het laatste woord zal er nog wel niet over gezegd of geschreven zijn. Minister Rouvoet meende mij de oren te moeten wassen over onze opstelling in dit debat, vooral onze bejegening van de opstelling van de ChristenUnie In deze kwestie zit hem blijkbaar dwars. Zijn verwijt over populistisch gedrag echter komt wat onwerkelijk over als de feiten in chronologische volgorde worden gezet. Nu ben ik geen eend die met gebruik van zijn vetknobbel alle water van zich afschudden kan.Toch doe ik er het zwijgen maar toe. Mensen die dit principiële debat belangstellend en betrokken gevolgdhebben, zijn heel goed in staat omzelf te oordelen.

Wezenlijk

Gisteren las ik het boek van dr L Praamsma over Calvijn uit. Indrukwekkend toch elke keer weer, kennis te nemen van het leven en het werk van deze grote reformator, die onder de voorzienige leiding van God van zo grote betekenis is geweest voor de protestants-christelijke kerken en die het Nederlandse volkskarakter zo sterk heeft beïnvloed.Tot de dag van vandaag begrijpt iedereen wat je bedoelt als wordt gezegd: dit of dat is een typisch calvinistisch trekje aan houding, instelling of gedrag. Wat mij opnieuw bijzonder trof, was zijn testament dat hij een maand voor zijn overlijden opstelde. "Maar ach, het willen, dat bij mij was, en mijn ijver, als ik het zo mag zeggen, waren zo koud en laf, dat ik mij recht schuldig gevoel in alles en overal, en, was er niet Zijn oneindige goedheid, zo zou al mijn hartstochtelijk streven niets dan rook zijn geweest; ja, de genadegaven, die Hij mij verleend heeft, maken mij nog schuldiger; daarom blijft alleen mijn toevlucht, dat Hij de Vader der barmhartigheid is en Zich ook als de Vader van een zo ellendig zondaar tonen en bewijzen zal." En ook uit zijn afscheidswoorden tot zijn om zijn sterfbed verzamelde vrienden en collega's: "Toch herhaal ik het nog eens: alles, wat ik gedaan heb, is niets waard en ik ben een erbarmelijk schepsel. Slechts dit mag ik van mij zeggen, dat ik te allen tijde het goede wilde, dat mijn gebreken mij altijd mishaagd hebben, dat de wortel van de godsvrucht waarachtig in mijn hart was.Vergeefmij ter wille van dit goede voornemen, zo smeek ik u, al het verkeerde en gebrekkige, met name mijn oplopendheid, heftjgheid en neiging tot toorn; en waar u omgekeerd iets goed hebt waargenomen, neemt dat aan en volgt het na".

Dat is wezenlijke taal, waarop je geheiligd jaloers kunt zijn en waarbij de lust je vergaat om jezelf tegen kritiek te verdedigen.

15 september 2008 Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

Onwerkelijk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken