Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Handen schudden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Handen schudden

4 minuten leestijd

NEDERLAND IS EEN MULTICULTURELE SAMENLEVING. DAT BETEKENT DAT IN ONS!\ND MENSEN WONEN MET VERSCHILLENDE CULTURELE ACHTERGRONDEN. RE-ELMATIGLEVERT DAT SPANNINGEN EN BOTSINGEN OP. ZO IS ONLANGS EEN)RTHODOXEMOSLIM BIJ EEN SOLLICITATIE AFGEWEZEN, OMDAT HIJ VROUWEN; EEN HAND WIL GEVEN.VOLGENS DE COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING IS DEZEFWIJZING IN STRIJD MET DE WET. DE RECHTBANK VAN ROTTERDAM KWAM ECH-ER TOT EEN TEGENOVERGESTELD OORDEEL. WAT IS HIER AAN DE HAND EN WATlOETEN WE DAARVAN VINDEN?

Situatie

In 2006 solliciteerde Mohammed Faizel Ali : nait, een orthodoxe moslim, naar de jnctie van klantmanager bij de gemeente Rotterdam.Tijdens het sollicitatiegesprek •af hij aan vrouwen geen hand te willen ^even, omdat dat in strijd is met zijn gods- Jienstige overtuiging. De gemeente Rotardam besloot de man daarom niet aan 3 nemen. In de uitoefening van de functie an klantmanager zijn er veelvuldig conacten met burgers. De gemeente vindt Jat in de relatie tussen overheid en burger ten opzichte van alle klanten dezelfde 1 Nederland gebruikelijke omgangsvormen in acht moeten worden genomen.

CGB

Mohammed ging vervolgens naar de Comlissie Gelijke Behandeling (CGB). De GB is een commissie waaraan mensen 'e menen ongelijk te worden behandeld 'en oordeel kunnen vragen. De CGB oorsejde dat de afwijzing van Mohammed in trijd is met de Algemene Wet Gelijke Beandeling. De eis dat medewerkers bereid noeten zijn om een hand te geven, treft amelijk hoofdzakelijk mensen die op rond van hun godsdienst niet aan deze •mgangsvormen voldoen. Doordat deze unctie-eis vooral orthodoxe moslims reft, is sprake van indirect onderscheid op grond van godsdienst. Dit onderscheid is volgens de CGB niet gerechtvaardigd. Oe commissie vindt dat de gemeente had moeten onderzoeken of andere manieren van begroeten mogelijk zijn.

Rechtbank

Omdat de gemeente Rotterdam weigerde net oordeel van de CGB op te volgen,

stapte Mohammed naar de rechter. De rechtbank van Rotterdam oordeelde dat de afwijzing van Mohammed als klantmanager niet in strijd is met de wet."Het schudden van de hand wordt in Nederland als een gebruikelijke vorm van begroeting gezien. Het weigeren om een hand te geven kan dan ook als onbeleefd of kwetsend worden ervaren, vooral als die weigering wordt ingegeven doordat de betreffende persoon van het andere geslacht is. In de functie van klantmanager zou Mohammed veelvuldig contact moeten hebben met burgers. De rechtbank is van mening dat het indirecte onderscheid naar godsdienst dat de gemeente Rotterdam maakt noodzakelijk is om de in Nederland gebruikelijke begroetings- en beleefdheidsvorm jegens alle burgers in acht te nemen."

Houding

De vraag is wat we van deze twee verschillende uitspraken moeten denken. De uitspraak van de rechtbank klinkt ons enerzijds sympathiek in de oren. Handen schudden is voor ons een manier om elkaar op respectvolle wijze te begroeten. Wanneer burgers door ambtenaren die wericzaam zijn bij de overheid niet meer op traditioneel Nederlandse wijze worden begroet, kan dat vervreemding veroorzaken. Dat moeten we in Nederland niet willen. Daarbij komt dat Mohammed bewust de confrontatie opzocht en in de discussie een militante houding aannam. Dergelijk gedrag verdient geen navolging en levert zeker geen bijdrage aan een succesvolle integratie. Anderzijds moeten we constateren dat er in Nederland in het bijzonder tegen godsdienstige opvattingen die afwijken van de heersende publieke opinie steeds meer weerstand komt.Veel kritiek op uitspraken van de CGB komt voort uit een algemene antigodsdienstige gezindheid. Zo was er bijvoorbeeld ook veel kritiek op de uitspraak die de CGB in het verleden heeft gedaan dat er ruimte moet zijn voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren. We zullen dus wel de geesten moeten beproeven die aan de reacties op de twee hiervoor genoemde uitspraken ten grondslag liggen. De gelijke behandelingswetgeving is bedoeld om minderheden te beschermen tegen een meerderheid die haar opvattingen wil opleggen. In ons land met een dominante seculiere meerderheid is deze bescherming ook voor christenen belangrijk. Voorstellen om de gelijke behandelingswetgeving aan te passen vragen daarom om een zorgvuldige doordenking.

Johan van Berkum Medewerker Guido de Brès-Stichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

Handen schudden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken