Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Praktische beginselen (15)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Praktische beginselen (15)

4 minuten leestijd

WAT HEEFT EEN MENSBEELD, D.W.Z. DE VISIE OP DE MENS, TE MAKEN MET POLI-TiEK? ALLES! DAT BLIJKT UIT DE DISCUSSIES OVER ALLERLEI BELEIDSTERREINEN.IN POLITIEKE BIJDRAGEN SPREKEN PARTIJEN VEELVULDIG OVER HUN MENSBEELD: EENPOSITIEF OF NEGATIEF MENSBEELD, EEN LINKS OF RECHTS MENSBEELD, EENSOCIAALDEMOCRATISCH OF LIBERAAL MENSBEELD. DE SGP KENT EEN WAAR­HEIDSGETROUW MENSBEELD. NiET OMDAT DE SGP DÉ WAARHEID ZOU ZIJN, MAAR OMDAT GODS WoORD, DE WAARHEID, IN ALLE GETROUWHEID ONS EENBEELD SCHETST VAN DE WERKELIJKHEID VAN DE MENS. EN DAT MENSBEELD BE­PAALT DE POLITIEKE KEUZES VOOR DE SGP.

Het oude program

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in het eerste Program der Staatkundig-Gereformeerde Partij het mensbeeld vanuit Gods Woord niet uitdrukkelijk vermeld staat. Hoewel de uitdrukkelijke vermelding ontbreekt, laat het oude Program ^een twijfel bestaan over de wijze waarop de SGP dacht/denkt over de mens. In

'iet nieuwe artikel 5 staat het mensbeeld geformuleerd. Verder treffen we in artikel 5 een enkel asoect uit het oude arti- Kel 4 aan, nl. de strafbaarstelling van de ontheiliging van Gods Maam en dag.Artikel ) is in 1989 opgenomen in het beginsel-

'ogramma.Waarschijnlijk bestond er lehoefte aan een uitdrukkelijke formuleing van het mensbeeld, omdat ook andere partijen daar aandacht aan besteedlen in hun partijprogramma's.

Schepsel

Een unieke persoonlijkheid. Een verantvoordelijke persoon. Een waardevol individu." Dat zijn enkele kwalificaties van mensbeelden, te vinden in politieke programma's. Overwegend een positieve inteek. Gods Woord tekent ons geen poitief mensbeeld en ook geen negatief nensbeeld.geen links mensbeeld en ook ; een rechts mensbeeld. Het tekent ons 'ien waarheidsgetrouw mensbeeld. 3e mens is door God geschapen."En God schiep den mens (...)", Gen. 1: 27.

Kwalificaties zoals persoonlijkheid, persoon en individu gaan voorbij aan het feit dat een mens een schepsel van God is. De mens staat in verhouding tot God, zijn Schepper, en in verhouding tot zijn medeschepselen.Wie Genesis I ontkent, ontkent die wezenlijke verhouding van de mens tot God. Gods schepping is volmaakt en goed. "En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed". Gen. 1: 3 I. Dat gold ook de mens."Dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft", Pred. 7: 29. De mens was een volmaakt schepsel voor Gods aangezicht. Dat geeft voor de mens een hoge verantwoordelijkheid.

Uniek schepsel

In artikel 5 staat un/e/c schepsel. Al het geschapene is Gods schepping, maar de mens neemt een aparte plaats in. Wat maakt dat unieke karakter dan uit? "En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem", Gen. 1: 27. De Statenvertalers geven een heldere uiteenzetting: "Door beeld en gelijkenis is voornamelijk te verstaan de ware kennis Gods, Kol. 3: 10, ware gerechtigheid en heiligheid, Ef 4: 24", Gen. 1: 26; kanttekening 44. Artikel 5 geeftdat uitdrukkelijk aan: "geschapen alsbeelddrager Gods".

De val van de mens

De mens is van God afgevallen in het paradijs. De schepping is de werkelijkheid. De val van Gods schepsel is eveneens de werkelijkheid. Adam viel in het paradijs en nam daarin zijn gehele nageslacht mee."Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden", zo zegt Paulus in Romeinen 5: 19. Sinds die tijd is de mens van nature geneigd God en zijn naaste te haten. De praktijk van het maatschappelijke leven bewijst de waarheid van die woorden. Op allerlei terreinen zijn ontsporingen zichtbaar.

Toch els tot gehoorzaamheid

Ontslaat die werkelijkheid de mens van de plicht tot gehoorzaamheid aan Gods

geboden? Nee, onverkort geldt dat het de mens geboden is om God en zijn naaste lief te hebben. De eis blijft voor ieder mens. De neiging van de mens tot het kwade mag geen excuus zijn voor een ongehoorzaamheid aan Gods Woord en Wet. Men leze de profeten.

Hoe vaak wordt het volk van Israël niet opgeroepen de verkeerde wegen te verlaten en Gods geboden te houden?

Het beginsel

De overheid gaat uit van een mensbeeld. Ontkenning daarvan wordt door de beleidskeuzes ontkracht. De SGP heeft als beginsel vastgelegd, dat de overheid het Bijbelse mensbeeld als uitgangspunt dient te nemen voor haar beleid. Drie facetten zijn daarbij aan de orde: de mens als uniek schepsel, erkenning van de val van het schepsel en de eis die komt tot het schepsel. Het overheidsbeleid zou doortrokken moeten zijn van die drie facetten.

drs. P.A. Zevenbergen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 2008

De Banier | 32 Pagina's

Praktische beginselen (15)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken