Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verootmoediging en bemoediging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verootmoediging en bemoediging

5 minuten leestijd

En Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en zij Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel mren, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. 2 Kronieken 7: 14

Ë HEERE IS GEKOMEN EN IS IN HET NACHTELIJKE UUR AAN SALOMO VER­ HENEN. WONDERLIJKE ZAAK, ONTZAGLIJKE ZAAK. GOD VERSCHIJNT. HIER NDT EEN GODSONTMOETING PLAATS. GOD OPENBAART ZICH AAN EEN ZON- G, STERFELIJK MENSENKIND. GAAT HET DAN NIET OVER HOOGTEPUNTEN IN ST HART EN LEVEN VAN GODS WARE VOLK? MOETEN WE HIER DE SCHOENEN ET VAN DE VOETEN DOEN, VANWEGE DE HEILIGHEID VAN DE PLAATS, VANWEGE ; T WONDER DAT DE HOGE EN VERHEVEN MAJESTEIT GODS ONS HIER TOONT? OOR, ER WORDT GESPROKEN... GOD SPREEKT TOT SALOMO: "IK HEB UW GE- D VERHOORD, EN HEB MIJ DEZE PLAATS VERKOREN TOT EEN OFFERHUIS."

jod betoont hier in Zijn ongehouden ; oedheid Zijn onveranderlijke liefde tot -ijn volk en erfdeel. Daar is niets in het olk, daar is niets in het hart en leven van lun koning Salomo wat daartoe aanleiding geeft.Allen zijn ze afgeweken en nebben trouweloos gehandeld. God leemt redenen uit Zichzelf en handelt 'och altijd naar Zijn raad en eeuwig, soe- "erein welbehagen? Ook hier geldt: vrije 3unst, die eeuwig God bewoog, jod verschijnt aan Salomo en nadert tot em als de belovende God.Vergeet echer niet dat aan de vervulling van die beifte bepaalde condities zijn verbonden, od is niet alleen de belovende God, naar ook de eisende God. God eist van iijn volk en kinderen gehoorzaamheid, afhankelijkheid, aanhankelijkheid, een leen naar Zijn Woord en Wet; God eist eiligheid en onderworpenheid, •elen in onze tijd vergeten dat maar gelakshalve of protesteren tegen een derelijke voorstelling van zaken. Onze oudaders spreken echter van 'conditionele • eloften' en de kanttekenaren vermelden ler boven het hoofdstuk: "De HEERE verschijnt Salomo. Belooft hem Zijn |unst, met conditie van gehoorzaamheid." God komt met de oproep, de eis tot verootmoediging en tegelijkertijd gaat dat gepaard met een liefelijke bemoediging. God zal Zijn volk gedenken, gedurig uiten doorhelpen, Zijn liefde en trouw doen ervaren in tijden van misoogst, pest, droogte, sprinkhanenplagen, en dergelijke. Als dat volk dan in de nood van het leven als een doemschuldige zondaar voor God in het stof buigt en zich voor God verootmoedigt en schuld belijdt, dan zal de HEERE hen horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.

Een van de kernwoorden uit onze tekst is het woord verootmoediging. Hierin vind je het woord ootmoed, nederige onderworpenheid. Dit staat tegenover hoogmoed, de trotsheid, de opgeblazenheid van de mens die niet voor God buigt, maar tegen Hem opstaat en tegen Hem in leeft.Verootmoediging is een zielsgesteldheid waarbij wij ons vernederen voor God. De mens legt zijn vijandschap, opstand en rebellie tegen God af en buigt onder Zijn Woord en Wet, instellingen en ordinanties. Ware, oprechte verootmoediging is een vrucht van de bediening van de Heilige Geest.Als de Heilige Geest een mens innerlijk overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, zijn schuld doet erkennen en zijn straf leert aanvaarden, dan bukt en buigt een ziel voor en onder God en verootmoedigt zich in stof en as onder belijdenis van zijn zonde en schuld: "Wee mijner, dat ik zo gezondigd heb!" Dat is wat toch in waarheid gekend, geleerd en beleefd moet worden. Zondaar worden voor God, zondaar gemaakt worden voor en door God. Menigmaal gebruikt God in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid allerlei kastijdingen om Zijn volk op de plaats te brengen en tot inkeer te brengen. Een duidelijk voorbeeld treft u aan in de gelij­ kenis van de verloren zoon. God zendt een hongersnood om hem tot inkeer te brengen. Dat is wat steeds gebeuren moet. Een mens moet leren als een arm, verloren zondaar stilgezet te worden, tot zichzelf te komen; opdat er op die inkeer ook een wederkeer zou volgen tot God, een wederkeren met smeking en geween. God werkt die nood, Hij werkt daarin de ware droefheid tot God, die leiden zal tot de waarachtige bekering tot God. God werkt op Zichzelf aan, tot verheerlijking van Zichzelf en daarin de zaligheid van de zondaar Waar een arme zondaar zijn nood en ellende buiten God en zonder God recht heeft leren verstaan, daar wordt een roepen geboren om genade, om behoud.

Het is onze hartelijke bede en verzuchting dat deze tekst praktijk mag worden in ons aller hart. We zien veel te veel op de zonden van anderen; veel te weinig wordt er iets beleefd van de heiligheid van God, Die zelfs met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben. Krachtens Zijn eeuwig zijn en wezen moet God alle zonden, klein en groot, werelds of godsdienstig, straffen en verdoemen. Waar God Zich alzo in Zijn vlekkeloze heiligheid en volkomen rechtvaardigheid openbaart in de ziel, blijft er niets anders over dan een verloren mens. Zo iemand verootmoedigt zich voor God, maar zo iemand wordt ook in het dodelijkst tijdsgewricht bemoedigd door God. Dezulken mogen Gods aangezicht zoeken, met smeking en geween toegaan tot de troon der genade en roepen om genade, vergeving en verzoening.Waar God uit genade de waarachtige bekering tot zaligheid werkt, blijft Hij ook in de vervulling der belofte niet achter: "Zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen."Hoe nodig is het dat dit ook in onze tijd wordt gevonden; waarachtige verootmoediging voor Gods aangezicht en het geloof in een horend en verhorend God ter bemoediging. Nergens recht op hebben, geen aanspraak kunnen laten gelden, en nochtans wordt er genade verheerlijkt.

ds. C.L. Onderdelinden, Oldebroek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 oktober 2008

De Banier | 24 Pagina's

Verootmoediging en bemoediging

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 oktober 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken