Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Neutraliteit?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Neutraliteit?

5 minuten leestijd

VAN TWEE KANTEN WERD VORIGE WEEK GESPROKEN OVER EEN NEUTRALE OVER­ HEID. ZOWEL PROF. H.M. KUITERT ALS DS.W.VISSCHER HADDEN HET ER OVER. i'^AAR ALS TWEE HETZELFDE WOORD GEBRUIKEN, BEDOELEN ZE DAARMEE NOG NIET HETZELFDE.

Prof. Kuitert stelt in zijn boek "Dot moet : k van mijn geloof. Godsdienst als troublemaker in het publieke domein" dat in het pu- DÜeke domein niet de religie de baas is naar de staat."Het publieke domein, dat zijn wij allen met elkaar. Noch God, noch Mlah, noch Bijbel, noch Koran mag in de noderne seculiere staat de dienst uitmaken."Os.Visscher nam in een discussie over de )abije toekomst van de SGP de prikkeende stelling in dat het uit tactische werwegingen te overwegen is om omville van een zo krachtig mogelijke posi- ; ie in onze sterk geseculariseerde sameneving, net als mr G. Groen van Prinsteer dat in zijn dagen op enig moment deed, uit te gaan van de neutrale staat. Tegelijk zegt hij dat hij hunkert naar een ind waarin de Bijbelse geboden zeggingskracht hebben en normerend inverken. Het is duidelijk dat hier wezenlijke zaken aan de orde zijn.

Op gezag van een samenvatting van het > oek van Kuitert in het RD van zaterdag . - het boek zelf heb ik nog niet in hanien gehad - roept hij de SGP op eindeik eens te leren dat de staat geen godsienst belijdt, maar seculier is."De chrisanheid wil de samenleving verchristelijen, en de islam wil haar islamiseren, daarin doen beide niet voor elkaar oner." Beide religies stellen dat de wil van iod voor de samenleving essentieel is n dat het noodzakelijk is om dat zo duielijk mogelijk in het publieke domein uit 3 dragen.Terwijl de christelijke religie er o langzamerhand mee verzoend is dat e wereld er anders uitziet dan zij voor /enselijk houdt, heeft de moslim daar eel meer moeite mee, aldus de hoogleaar. Niets mis met geloof, maar niet als ordenend principe voor de samenleving.

Kernvraag van ds.Visscher is of het in eze verworden tijd nog wel tactisch en betamelijk is om rechten aan anderen, die een geheel andere overtuiging hebben, te (doen) onthouden die we voor onszelf opeisen. Hij gaat er van uit dat tactische aanvaarding van de neutrale staat de strijd voor het voortbestaan van christelijke scholen en instellingen gemakkelijker maakt. Een niet principieel maar strategisch gekozen royalere erkenning van de maatschappelijke gelijkheid van alle levensbeschouwingen voorkomt zijns inziens dat van de SGP steeds weer karikaturen de ronde doen, als zou iedereen - als de SGP de kans zou krijgen - onder de knoet van de christelijke kerk en moraal wordt gebracht. De beeldvorming van onze partij, aldus de predikant, is daarmee niet gediend en het is een grote sta-in-de-weg bij het over het voetlicht brengen van de eigenlijke boodschap van christenpolitici.

Het laatste woord is hier niet zo maar over te spreken. Ik denk aan Romeinen 13 waarin de overheid als Gods Dienaresse, land en volk ten goede, centraal wordt gesteld. Ik denk aan artikel 36 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis, dat handelt over het ambt van de overheid. Ik denk aan de theocratische gedachte waarin het onmiskenbaar Bijbelse getuigenis dat God regeert en een onvervreemdbaar recht heeft op gehoorzaam­ heid door een ieder Ik denk aan de eis te leven naar Zijn Wet, die universeel (van kracht) is."Vreest God, houdt Zijn geboden, dat betaamt alle mensen." Ik denk aan de enige weg tot de zaligheid in Jezus Christus, een Bijbels getuigenis van een in Christus genadige God voor een schuldige zondaar, dat zich niet verdraagt met alternatieven in buiten-bijbelse godsdiensten, laat staan daaraan worden gelijkgeschakeld. Ik denk aan de Bijbelse kernwoorden gerechtigheid, barmhartigheid en lankmoedigheid, ook in hun onderlinge betekenis als richtsnoeren voor het staan in een verworden en kantelende tijd. De roeping een zoutend zout te zijn en een lichtend licht, om "een leesbare brief van Christus" te zijn. Ik denk aan nog heel veel meer.

Het zal duidelijk zijn dat we dit gedachtegoed niet kunnen opgeven.Wel dwingen de tijdsomstandigheden ons tot verheldering. In dat verband is het blijkbaar verwarrend zonder toelichting te spreken over het begrip theocratie, en lijkt het wijzer om te beklemtonen dat wij Bijbels genormeerde politiek voorstaan. Ook dat vraagt steeds weer om toelichting en concrete invulling, maar het onderscheid met bijvoorbeeld de islam is dan voor anderen die tegen ons aankijken meteen helder. Grote zorgvuldigheid is geboden, waartoe ik dan ook oproep.

Sterfgevallen

Op de leeftijd van 87 jaar is de onder ons zeer bekende ds.J. Karens overleden. Nog zie ik hem kort na het voor hem zeer aangrijpende sterven van zijn echtgenote, binnenkomen bij een grote verkiezingsbijeenkomst in een zaal van de kerk naast zijn pastorie te Opheusden. Hij sprak toen op de van hem bekende wijze nog een zeer bemoedigend woord. Joviaal en hartelijk waren de gewaardeerde contacten.In hervormde kring overleed ds. A. Cysouw, emeritus-predikant te Hardinxveld-Giessendam, die ik nog vanuit mijn studententijd kende. Hij werd 74 jaar.

De Heere gedenke alle nagelaten betrekkingen.

27 oktober 2008

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 oktober 2008

De Banier | 24 Pagina's

Neutraliteit?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 oktober 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken