Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pro ana sites

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pro ana sites

5 minuten leestijd

EEN TONGPIERCING HEEFT TWEE VOORDELEN: HET MAAKT JE MOOI EN ZORGT TEGELIJ­ KERTIJD DAT JE SLECHT KUNT ETEN. OVERIGENS IS HET OPHANGEN VAN BRIEFJES MET DE TEKST 'jE BENT TE DIK* OOK EEN GOED MIDDEL TEGEN ETEN. CREATIEF, DAT IS HET ZEKER. ERNSTIG IS HET ECHTER EVENZEER.WIE EEN KIJKJE NEEMT OP EEN ZOGENAAM­ DE 'PRO ANA SITE' (PRO ANOREXIA NERVOSA), VINDT DE MEEST UITEENLOPENDE EN MENSONTERENDE SUGGESTIES OM ZOVEEL MOGELIJK CALORIEËN KWIJT TE RAKEN.

Pro ana sites propageren alles wat met anorexia nervosa te maken heeft.Van een breed scala aan tips tot fotomateriaal met 'ideaalbeelden' van het menselijk lichaam. Op elke pro ana site is wel een forum te vinden waarop anorexiapatiënten elkaar aansporen en tips geven voor het verliezen van zoveel mogelijk calorieën. Volgens pro ana sites is anorexia nervosa geen ziekte, maar een leefstijl en dus je eigen keuze. De sites beweren 'slechts' een platform te zijn voor anorexiapatiënten, niet meer en niet minder dan dat. Bovendien is het bezoeken van de sites niet de oorzaak van anorexia nervosa, maar een symptoom, aldus de opvatting van de pro ana sites.Ten slotte berust volgens hen het bezoek van de sites geheel op keuzevrijheid. Ook sommige anorexiapatiënten zijn deze mening toegedaan. Opvallend is echter dat zij na genezing van de ziekte meestal terugkomen op deze opvatting.

Ziekte, geen leefstijl

In Nederland lijden ongeveer 6000 mensen aan anorexia nervosa, per jaar komen daar ongeveer 1300 bij. Het is niet duidelijk wat de oorzaken van deze aandoening zijn.Wel lijkt het een samenspel te zijn van genetische, sociale en psychische factoren.' Bewezen is dat de relatie met de ouders de ontwikkeling van anorexia nervosa beïnvloedt.^ Opvallend is de enorme oververtegenwoordiging van vrouwen onder anorexiapatiënten (ca. 95%). De gevolgen van het feminisme lijken ook hier opgeld te doen: van de vrouw wordt vrouwelijkheid verwacht voor man en gezin, terwijl ze daarnaast de capaciteiten van een man moet bezitten op de arbeidsmarkt. Deze tegenstrijdige verwachtingen kunnen gemakkelijk uitmonden in het gevoel 'perfect' te moeten zijn, met een negatief zelfbeeld tot gevolg.' De gedachte dat anorexia nervosa een leefstijl is en geen ziekte, is misplaatst. Anorexia nervosa is opgenomen in de DSM, een diagnostisch handboek voor psychische stoornissen. Ca. 5% van de anorexiapatiënten overlijdt aan de gevolgen van deze aandoening, niet zelden door zelfmoord. Daarnaast houdt 50% in meerdere of mindere mate blijvend last van psychische en lichamelijke problematiek.''

Informatievoorziening

Ter bestrijding van anorexia nervosa dient de maatschappelijke druk op de vrouw te worden verminderd. Goede informatievoorziening is essentieel. Hier is inmiddels een begin mee gemaakt. Zo worden verantwoorde alternatieve sites aangeboden (trimbosinstituut.nl en kiesbeternl), waar objectieve informatie voor anorexiapatiënten te vinden is.

Verbod

Terwijl de gevolgen van anorexia nervosa zeer ernstig van aard zijn, kunnen pro ana sites in Nederland ongestoord doorgaan met het propageren van deze ziekte en het aansporen van patiënten om vooral meer af te vallen. Providers kunnen en durven deze sites niet aan te pakken, omdat de wettelijke kaders daarvoor ontbreken en men bang is voor een slechte concurrentiepositie. Sterker nog, in een EOuitzending over dit onderwerp beroept een provider zich op het recht van vrije meningsuiting.^ Het belang van de patiënten of risicogroepen dient onvoorwaardelijk zwaarder te wegen dan het recht van vrije meningsuiting. Het beroep op de vrije keuze van een anorexiapatiënt om een pro ana site te bezoeken, bestaat niet. De irrationele gedachten die met anorexia nervosa gepaard gaan, staan een weloverwogen beslissing in de weg. Een goed aan­ knopingspunt voor een verbod op pro ana sites is te vinden in de wetgeving rondom aanzetten tot geweld tegen jezelf of een ander Het verheerlijken van niet eten is zondermeer aanzetten tot de dood. Deze geweldverheerlijkende sites dienen daarom door deze wetgeving en volgens Amerikaans voorbeeld strafbaar te worden gesteld. Een dergelijke beleidsmatige insteek heeft ook plaatsgevonden rond roken. Een mogelijkheid om pro ana sites tegen te gaan is verplichte filtering door internetproviders, wat het bezoeken van dergelijke sites in ieder geval ernstig bemoeilijkt. In feite is dit hetzelfde principe dat providers als Kliksafe, Filternet en Solcon hanteren bij het filteren van internet.

Verantwoordelijkheid

Kortom: de overheid dient de problematiek rondom anorexia nervosa allereerst te bestrijden door goede informatievoorziening. Het begin is gemaakt, maar het moet prominenter op de agenda komen te staan. Hierbij valt te denken aan folders bij de huisarts, overheidscampagnes en voorlichting op het voortgezet onderwijs. Hoewel het heersende slankheidsideaal moeilijk grijpbaar is, dienen modebedrijven op hun verantwoordelijkheid gewezen te worden. Dat zou een voorzichtige eerste stap in de goede richting zijn.Vervolgens is het van belang dat de maatschappelijke positie van de vrouw middels 'goedgezinde politiek' wordt verbeterd. Door een goede ouder-kindrelatie kan zo anorexia nervosa worden tegengegaan.Ten derde moet levensbedreigende informatie worden uitgebannen. Een verbod op pro ana sites is volgens de SGP-jongeren een reële optie. In de Verenigde Staten is dit reeds het geval, en meerdere Europese landen overwegen hetzelfde te doen.

Wilmar Karels en Gerdine Schouten commissie Sociaal Economische Zal< .en ' http: nwww.sabn.nl; Leerboek psychiatrie, dr. M.W. Hengeveld en dr.A.J.L.M. van Balkom' http: /lwww.trimbos.nlldefault4677.html ^ http: llwww.sabn.nl * Clinical medicine, prof. P. Kumar en dr. MClark ' http: /lwww.eo.nl/programmaIjongl2006-2007 lpagellk_heb_anorexial episode. esp? episode=8662462

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

Pro ana sites

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken