Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De HEERE regeert

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De HEERE regeert

5 minuten leestijd

De HEERE regeert, Hïj is mei noogneio DeK/eed., Psalm 93: la DE INZET VAN DEZE PSALM 93 is GEEN NUCHTERE CONSTATERING, IN DE ZIN VAN: ALS JE NU ALLE FEITEN OP EEN RIJ ZET DAN KUN JE TOT GEEN ANDERE CONCLUSIE KOMEN. PSALM 93 GEEFT ONS EVENMIN EEN V/ETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING, ZODAT WIJ VERVOLGENS ZOUDEN KUNNEN DEFINIËREN WIE GOD IS. HOE VALT DE INZET VAN DEZE PSALM DAN WEL TE TYPEREN? W E HEB­ BEN HIER VOORAL TE DOEN MET EEN GELOOFSBELIJDENIS. ER KLINKT HIER EEN GELOVIGE WEERGAVE VAN WAT GoD AAN DE DICHTER HEEFT GEOPENBAARD OVER ZICHZELF. DE PSALMIST MAG DAT, DOOR DE HEILIGE GEEST GELEID, VER­ TOLKEN.

Een wonder van God

Heeft het ons ooit getroffen, dat de HEE­ RE Zichzelf heeft willen openbaren? Het is opvallend dat Hij spreekt. En dan komt daar nog een belangrijk aspect bij, namelijk dat God mensen gebruikt om aan anderen bekend te maken Wie Hij is. Als we beseffen hoe groot en heilig de HEE­ RE is, dan wordt het wonder van Zijn Zelfopenbaring aan mensen steeds groter Juist Psalm 93 laat ons in allerlei beelden die grootheid en verhevenheid zien in Gods wezen en werken."De HEERE regeert" wijst in de Hebreeuwse tekst op de Koningsheerschappij van de Verbondsgod. In veel Bijbeluitgaven

staat boven deze Psalm dan ook 'God is Koning". Zijn Koningschap s eeuwig en onmetelijk van karakter. De dichter gebruikt allerlei bewoordingen om de grootheid en absolute onaantastbaarheid van dat Koningschap te schilderen. God en Zijn werken staan onomstotelijk vast.

Niet onze pretenties

Is dat voor gelovigen nu een aanleiding om zelf hoog van de toren te blazen en met allerlei pretenties te werk te gaan? Past hier een ondertoon van: wie doet ons wat? Laten we toch nooit vergeten, dat we met de taal van het geloof te maken hebben. Dit Bijbelse getuigenis klinkt in een gevallen wereld, waar de machten zich opmaken in een geweldige tegenbeweging. Dat doet niets af aan de werkelijkheid van de Godsopenbaring in de tijd.

maar bepaalt wel het karakter ervan. Ook in het politieke en maatschappelijke leven zullen wij niet op een eenvoudige manier kunnen bewijzen dat de HEERE regeert, zodat ieder weldenkend mens hier en nu voor die boodschap zal moeten vallen.Van nature zit sinds de zondeval het verzet tegen Gods Koningsheerschappij in onze menselijke genen. De overwinning op die vijandschap is geen zaak van argumentatie, maar van geestelijke capitulatie. De HEERE regeert, vast en zeker, maar zo gans anders dan wij denken en zo anders dan wij vaak zouden willen.

Zo anders van karakter

Die regering is geschied vanuit de kribbe van Bethlehem.Tegenover de dreunende massa's van vijandelijke legerscharen klinkt het reeds in de profetie van Jesaja 9: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven..." Wat moet dat Kind in de kribbe beginnen tegen de overmacht uit de afgrond? Toch is dat de weg van Gods Koningschap.

Het wordt nog'afstotelijker' als de Man van smarten Zijn uitgang vanuit Jeruzalem volbrengt en aan het kruishout der schande Zijn leven geeft. Dat is toch wel het absolute dieptepunt van ontluistering! In die weg worden nu juist de machten en krachten onttroond en breekt de Koningsheerschappij van God zich in beginsel baan. Geen boodschap die zich eenvoudig laat vertolken in deze tijd. Een boodschap die van nature ook ons tegen de borst stuit.Toch is dat de weg van Gods Koningschap. Luther heeft in zijn theologisch werk de aandacht gevraagd voor de theologie van het kruis en voor de verborgenheid Gods. Daarbij is Jesaja 45 vers I 5 van groot belang. Ons spreken over Gods regering dient steeds doortrokken te zijn van het heilige besef, dat we alleen deemoedig en in geloof hierover mogen stamelen. We moeten niet doen alsof wij alles doorzien. Deze overtuiging doet geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van Gods Woord. "Uw getuigenissen zijn zeer getrouw...", zegt Psalm 93. Maar we geven er zo wel blijk van dat wij zelf geen grip krijgen op Gods heerschappij. Als we persoonlijk dicht bij de troon der genade mogen leven, is dat vruchtbaar voor kerk, staat en maatschappij. Het is een leven met uitzicht. Een uitzicht dat ons inzicht en onze opstelling op alle terreinen zal bepalen, niet in het minst op politiek gebied, want we behoren niet langer onszelf toe. Deze belijdenis houdt in dat we in beginsel met nieuwe ogen hebben leren kijken, dat we tevens met nieuwe oren hebben leren horen. Deze belijdenis zegt vooral ook dat we in beginsel leren (in)voelen en onderscheiden met een vernieuwd hart, waarin de Heere door Zijn Hei­ lige Geest woont en werkt. Zo leren we persoonlijk iets verstaan van de weg van het Koninkrijk. Die kennis gunnen we ook aan anderen, omdat we weten hoe heilzaam de Koningsheerschappij van de HEERE is. De HEERE regeert; het is geen ideologische slagzin, maar geloofsrealiteit. Mensen die de HEERE mogen leren kennen, worden gunnende mensen!

ds.T.M. Hofman, Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

De HEERE regeert

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken