Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beeldvorming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beeldvorming

4 minuten leestijd

"WIJ GEVEN GEEN AANSTOOT IN ENIG DING" (2 KORINTHE 6: 3). DE APOSTELPAULUS WIST HOE BELANGRIJK, MAAR OOK HOE MOEILIJK HET WAS OM BESCHUL­DIGINGEN EN ERGERNISSEN TE VOORKOMEN. MoEILIJK VOORAL OMDAT JODENEN GRIEKEN, IEDER VANUIT EEN EIGEN INVALSHOEK, EROPUIT WAREN OM ZICHTE KUNNENERGEREN OF OORZAAK VAN BESCHULDIGING TE KUNNEN VINDEN.ZO ZAL OOK THEOCRATISCHE = BiJBELS GENORMEERDE POLITIEK, HOEGENAAMD, EEN 'STEEN DES AANSTOOTS' BLIJVEN.

Aanstoot

Vele jaren geleden beluisterde ondergetekende een tijdrede met als thema het listige advies van Bileam "die Balak leerde den kinderen Israels een aanstoot voor te werpen" (Openbaring 2: 14). Daarbij kwamen de verschillende betekenissen van het woord 'aanstoot' in de oorspronkelijke Griekse taal van het Nieuwe Testament aan de orde.Wat in de herinnering is blijven hangen is de betekenis van het woord aanstoot als een struikelblok of valstrik, aanlokkelijk gemaakt en verleidelijk voorgesteld, zoals het bewegende deel van een muizenval, om daardoor bewust te verleiden tot de zonde. Aanstoot ook in de zin van schandalen die we zelf kunnen veroorzaken door, kort gezegd, een opvallend verschil te vertonen tussen woorden en daden, leer en leven. Aanstoot kan ook veroorzaakt worden door op basis van een onvolledige, soms zelfs onjuiste, weergave van feiten een verkeerd beeld van personen, partijen of organisaties te scheppen of in stand te helpen houden. In het geval van de discussie rondom het begrip 'theocratie' is daarvan zonder meer sprake. Door onze Tweede Kamerleden {Reformatorisch Dagblad) en door de partijvoorzitter en algemeen voorzitter (De Banier) is dit uitvoerig toegelicht, maar 'wat baten kaars en bril, wanneer de uil niet lezen wil? ' Daarmee is niet gezegd dat alle ontstane misverstanden hiermee verklaard zijn. Integendeel, want onder degenen die door ons kennelijk op een verkeerd spoor gezet zijn, behoren ook goede tot zeer goede verstaanders. Er is dus mede sprake van een communicatieprobleem waar hard aan gewerkt moet worden.

Beleidsplan

Het grote belang om goed naar elkaar te (willen) luisteren en open met elkaar te discussiëren is, zo merkte de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad terecht op, een punt waarover "binnen de SGP nog wel iets te leren" valt. Niet alleen binnen de SGP, zijn we geneigd te zeggen, maar we zijn ermee bezig én wel op twee fronten. In het lopende 'bezinningstraject' komen aandachtspunten aan de orde waarmee we nogmaals duidelijk maken dat gereformeerde theocratie, ofwel Bijbels genormeerde politiek, altijd geweldloos is, niets met gewetensdwang te maken heeft en antirevolutionair is, dus past in een democratische staatsvorm. Daarnaast zijn we ook bezig met het opstellen van een integraal beleidsplan. Daarmee willen we proberen het SGP-bureau passende instrumenten te verschaffen om te kunnen voldoen aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan het functioneren van een partijorganisatie. Er zijn een aantal hoofdlijnen uitgezet die door drie werkgroepen verder uitgewerkt worden. De begrenzing waarbinnen dit plaatsvindt, is vanzelfspre­ kend het beginselprogram. Dit beoogde beleidsplan is daarvoor geen alternatief, net zomin als voor verkiezingsprogramma's. Het gaat om het belang van juiste beeldvorming, de communicatie van onze boodschap binnen en buiten de partij, de wijze waarop dit moet plaatsvinden en de organisatie die daar qua vereiste deskundigheid op toegesneden moet zijn. Een en ander uiteraard binnen de financiële mogelijkheden.Waarom nu pas aan dit plan gewerkt? Bij een eerdere reorganisatie (2000/2001) - toen de persoon van algemeen voorzitter werd geïntroduceerd - beseften we dat het om een eerste stap ging. Een tweede zou binnen enkele jaren moeten volgen.Toen het Rijk de subsidies verhoogde, met het doel de positie van politieke partijen te versterken, moest de SGP echter lijdzaam toezien. In plaats van meer middelen kregen wij niets. Dankzij de offervaardigheid van de achterban kon de zaak draaiend gehouden worden; maar ook niet meer dan dat. Nu de mogelijkheden er zijn, dienen we het ijzer te smeden als het heet is. Dat zijn we verplicht, niet alleen richting onze medewerkers, maar ook met betrekking tot onze doelstelling. De bedoeling is dat er medic 2009 D.V. een beleidsplan zal zijn waarmee we drie of vier jaren vooruit kunnen.

Onvermijdbaar

Wij zijn geroepen om te doen wat onze hand vindt om te doen. Onheilig activisme ligt altijd op de loer, maar met dit beleidsplan hopen we toch het goede voor onze partij te zoeken. Laat het mogen zijn in de gestalte uit Psalm 127: "Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan." Daarbij mogen we ook nooit uit het oog verliezen dat de werkelijke ergernis zit ir de grondslag van onze partij. Uiteindelijk gaat het om onze vaste overtuiging dat er maar één weg tot de zaligheid is: de Heere Jezus Christus als de enige Weg tot behoud. "Gelijk geschreven is: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis; en een iegelijk die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden" (Romeinen 9: 33).

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

Beeldvorming

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken