Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Landbouw voor voedselzekerheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Landbouw voor voedselzekerheid

5 minuten leestijd

DE EERSTE WERELDTOP OVER VOEDSELZEKERHEID WERD GEORGANISEERD DOOR_ , ^ , , , », x DE FAO (WERELDVOEDSELORGANISATIE VAN DE VN) EN GEHOUDEN IN DE JAREN'90. ALS DOELSTELLING IS INDERTIJD GEFORMULEERD OM IN 2015 HET AANTALMENSEN MET HONGER MET VIJFTIG PROCENT TE VERMINDEREN. NU IS DE VER­WACHTING VAN JACQUES DIOUF, DE LEIDER VAN DE FAO, DAT ER VOLGEND JAARHONDERD MILJOEN MENSEN MÉÉR HONGER HEBBEN DAN IN DE JAREN '90. DAAR­MEE KOMEN WE UIT OP ÉÉN MILJARD MENSEN WERELDWIJD DIE ONDERVOED ZIJN.

Voedselzekerheid is een begrip dat in de berichtgeving over de recente voedselcrisis telkens weer gebruikt v\^ordt als iets dat we zouden moeten nastreven. Maar wat betekent het begrip eigenlijk? Voedselzel< erheid kan worden gedefinieerd als de constante beschikbaarheid van voedsel voor rijk én arm. En dat is wereldwijd gezien zeker nog niet het geval. Sommigen spreken liever over prijzencrisis dan over voedseicrisis. Het voedsel is er wel of kan wel worden geproduceerd, maar niet iedereen kan het zich veroorloven.Wat is er aan de hand? Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Landbouw

Als algemene oorzaak noemen we verwaarlozing van de landbouw in ontwikkelingslanden. Jarenlang waren de wereldmarktprijzen van voedsel laag. De landbouwproductie in de ontwikkelde wereld kende overschotten, die met subsidie op de wereldmarkt werden afgezet. Dit heeft negatief gewerkt voor de landbouw in ontwikkelingslanden.Waarom zou een regering van zo'n land investeren in de landbouw, wanneer goedkoop voedsel importeren veel gemakkelijker is? Er werd vooral naar de korte termijn gekeken. Het gevolg daarvan was dat veel kleine boeren het platteland verlieten en naar de steden trokken. Zij konden niet concurreren met de goedkope importen. Daardoor werd zo'n land sterk afhankelijk van voedselimporten. In de westerse ontwikkelingshulp zien we ook dat er veel minder aandacht aan landbouw werd geschonken. Het aandeel van het ontwikkelingsbudget dat aan landbouw werd besteed, daalde van 17% in 1980 naar 3% in 2006.

Onder druk van afspraken, gemaakt in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), moesten westerse handels-blokken terecht hun protectionistische landbouwbeleid herzien. Ondertussen groeit de wereldbevolking door en veranderden consumptiepatronen, waardoor er meer vraag is ontstaan. Ook is er landbouwgrond nodig voor de productie van biobrandstoffen. Enkele misoogsten in verschillende delen van de wereld deden de voedselvoorraden tot historische diepten dalen.Voedselprijzen stegen sterk.

Prijzen

De landen die afhankelijk zijn van voedselimporten werden het hardst getroffen. In Nederland stegen de prijzen voor de consument. De Nederlander geeft gemiddeld niet meer dan 10% van zijn inkomen uit aan voeding. In veel ontwikkelingslanden stegen prijzen van basisproducten als maïs en rijst met tientallen procenten. In die landen besteden veel mensen 60 tot 80% van hun inkomen aan voedsel. De gevolgen: voedselrellen, regeringen die exportverboden voor voedsel afl< ondigen, en meer hongerigen in plaats van minder Nu zou men kunnen zeggen dat hogere prijzen gunstig zijn voor de voedselproducenten. Het wordt dan immers weer aantrekkelijker om voedsel te produceren. In een markt van vraag een aanbod zal bij stijgend aanbod de prijs vanzelf weer dalen. De markt doet zijn werk. In 2008 zagen we dit in de westerse wereld inderdaad gebeuren. Er werd 9% meer graan geproduceerd dan in het jaar ervoor Maar in de meeste ontwikkelingslanden daalde de productie zelfs nog. De landbouw in veel ontwikkelingslanden is zozeer verwaarloosd, dat men niet van de ene op de andere dag zoveel meer kan produceren. De infrastructuur ontbreekt. Er is geen geld voor investeringen in grondstoffen, irrigatieapparatuur, machines, enz. In Zambia bijvoorbeeld steeg de graanprijs in 2007 met 30%, maar de kostenvan kunstmest en zaaieraan met 400%.

Beleid

Bovenstaande illustreert dat voedselproductie geen kwestie is van een nieuwe 'voedselfabriek' bouwen, maar van een lange adem. Er moet geïnvesteerd worden In de landbouw op verschillende terreinen: infrastructuur, scholing, enz. Er zijn kredieten nodig voor boeren om te kunnen zaaien en bemesten. Maar ook zal het landbouwbeleid van ontwikkelde landen, waaronder de EU, eerlijker moeten worden. Gelukkig is het beleid van Europa op dit gebied al sterk hervormd in vergelijking met de jaren '80. Maar er is meer nodig. Niet alle handelsverstorende subsidies zijn al afgeschaft. De Eurofractie van ChristenUnie en SGP dringt er daarom bij de Europese Commissie op aan om in het kader van de WTO eerlijke afspraken te maken. Bas Belder draagt namens de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement bij aan het debat over dit onderwerp. Het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU heeft ook veel goede dingen gebracht. Daarom moet Europa ontwikkelingslanden helpen een eigen vergelijkbaar beleid te ontwikkelen om zo de eigen voedselzekerheid te versterken. Een volledig geliberaliseerde wereldhandel op het gebied van landbouw lijkt wel eerlijk, maar zal ontwikkelingslanden nog gevoeliger maken voor schommelingen op de wereldmarkt. Ook wijst Belder op de noodzaak van stabiliteit en goed bestuur in een land als voorwaarde voor een productieve landbouw.

Volgens de Eurofractie van ChristenUnie en SGP is de beste garantie voor voedselzekerheid de bestaanszekerheid voor boeren. Daarom moet landbouwbeleid gericht zijn op lange termijn, eerlijke concurrentie en waar nodig ondersteuning van boeren.Vooral in veel ontwikkelingslanden is nog veel potentiële productiecapaciteit voor voedsel. Gezien de uitdagingen waar we voor staan, is het belangrijk dat deze ontwikkeld wordt.

Peter de Groot

beleidsmedewerker Eurofractie Christen- UnielSCP

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 2008

De Banier | 32 Pagina's

Landbouw voor voedselzekerheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken